Pressmeddelanden

Valberedning utsedd inför Nordisk Bergteknik AB (publ):s årsstämma 2024

Valberedningens ledamöter inför Nordisk Bergtekniks årsstämma torsdagen den 16 maj 2024 har nu utsetts.

Delårsrapport Q3: Intensifierade åtgärder för att förbättra lönsamheten och tillvarata affärsmöjligheter i ett svagare marknadsklimat

Juli – september 2023 Nettoomsättningen minskade med 7 % och uppgick till 820 (885) MSEK Organisk tillväxt uppgick till -15 (29) % Justerad EBIT uppgick till 17 (69) MSEK, tillika en marginal om 2,1 (7,8)…

Delårsrapport Q2: Starkt kassaflöde och framflyttade positioner inom gruvindustrin

April – juni 2023 Nettoomsättningen var i linje med föregående år och uppgick till 907 (911) MSEK Organisk tillväxt uppgick till -10 (25) % Justerad EBIT uppgick till 71 (74) MSEK, tillika en marginal om…

Kommuniké från årsstämma i Nordisk Bergteknik AB (publ)

Nordisk Bergteknik AB (publ) (”Bolaget”) har hållit årsstämma den 25 maj 2023. Nedan följer en sammanfattning av de beslut som fattades vid stämman, samtliga beslut har fattats med erforderlig majoritet och i enlighet med inför…

Delårsrapport Q1: Lönsam tillväxt och god kassagenerering

Januari – mars 2023 Nettoomsättningen ökade med 44 % och uppgick till 912 (632) MSEK Organisk tillväxt ökade med 21 (29) % Justerad EBIT ökade med 56 % och uppgick till 34 (22) MSEK, tillika…

Kallelse till årsstämma i Nordisk Bergteknik AB (publ)

Aktieägarna i Nordisk Bergteknik AB (publ), org. nr 559059-2506, (”Bolaget”), kallas till årsstämma torsdagen den 25 maj 2023 kl. 14.00 i Bolagets lokaler på Östra Hamngatan 52, 411 08 i Göteborg. Inregistrering till stämman börjar…

Nordisk Bergteknik publicerar Årsredovisning för 2022

Nordisk Bergteknik har idag publicerat årsredovisning och hållbarhetsredovisning för 2022 på sin webbplats. Årsredovisningen finns tillgänglig på https://nordiskbergteknik.se/rapporter-och-presentationer/. Den svenska årsredovisningen finns även tillgänglig i European Single Electronic Format (ESEF). Nordisk Bergteknik har valt att…

Nordisk Bergteknik tillträder förvärvet av Power Mining

Nordisk Bergteknik tillträder per idag den 27 februari Power Mining. Nordisk Bergteknik annonserade den 22 december att en avtalsförklaring ingåtts avseende förvärv av samtliga aktier i bolaget. Power Mining, baserat i Kajana i Finland, omsätter…

Delårsrapport Q4: Fortsatt god tillväxt och mycket starkt kassaflöde avslutar året

Oktober – december 2022 Nettoomsättningen ökade med 66 % och uppgick till 973 (587) MSEK Organisk tillväxt ökade med 20 (16) % Justerad EBIT ökade med 74 % och uppgick till 79 (45) MSEK, tillika…

Nordisk Bergteknik avser förvärva Power Mining och etablera sig i Finland

Nordisk Bergteknik har ingått en avsiktsförklaring avseende förvärv av samtliga aktier i det finska bolaget Power Mining Oy (”Power Mining”), inklusive det svenska dotterbolaget Power Mining Sverige AB. Power Mining omsätter cirka 160 MSEK på…
Visa alla
Regulatoriska
Ej regulatoriska
Rapporter

The Nomination Committee proposes new board member in Nordisk Bergteknik

The Nomination Committee of Nordisk Bergteknik AB (publ) proposes the election of Monika Gutén as new board member at the Annual General Meeting on 16 May 2024...

Valberedningen föreslår ny styrelseledamot i Nordisk Bergteknik

Valberedningen i Nordisk Bergteknik AB (publ) föreslår att Monika Gutén väljs till ny styrelseledamot vid årsstämman den 16 maj 2024...

Nordisk Bergteknik publishes Annual Report for 2023

Nordisk Bergteknik has today published Annual and Sustainability report for 2023 at its website. The Annual Report is available at https://nordiskbergteknik.se/en/investors/reports-and-presentations/. The Swedish version of the Annual Report is also available in European Single Electronic…..

Nordisk Bergteknik publicerar Årsredovisning för 2023

Nordisk Bergteknik har idag publicerat årsredovisning och hållbarhetsredovisning för 2023 på sin webbplats. Årsredovisningen finns tillgänglig på https://nordiskbergteknik.se/investerare/rapporter-och-presentationer/. Den svenska årsredovisningen finns även tillgänglig i European Single Electronic Format (ESEF). Nordisk Bergteknik har valt att…..

Interim report Q4: Strong cash flow and activities to adapt the operations to the current market climate and improved profitability

October – December 2023 Net sales decreased by 9% and amounted to SEK 888 (973) million Organic growth amounted to -15 (20) % Adjusted EBIT amounted to SEK 31 (79) million with a margin of…..

Delårsrapport Q4: Starkt kassaflöde och aktiviteter för att anpassa verksamheten till rådande marknadsklimat och förbättrad lönsamhet

Oktober – december 2023 Nettoomsättningen minskade med 9 % och uppgick till 888 (973) MSEK Organisk tillväxt uppgick till -15 (20) % Justerad EBIT uppgick till 31 (79) MSEK, tillika en marginal om 3,5 (8,1)…..

Nordisk Bergteknik wins its single largest assignment in Norway to date – signs an agreement with Implenia Norge regarding the Fornebubanen worth SEK 90 million

Nordisk Bergteknik, via its subsidiary Songdalen Fjellsprenging, has signed a new major agreement in Norway regarding the construction of the penultimate stage of the Fornebubanen, named K2D. Net sales for Nordisk Bergteknik regarding this specific…..

Nordisk Bergteknik vinner sitt enskilt största uppdrag i Norge hittills – tecknar avtal med Implenia Norge avseende Fornebubanen värt 90 MSEK

Nordisk Bergteknik har, via dotterbolaget Songdalen Fjellsprenging, tecknat ett nytt större avtal i Norge avseende byggandet av den näst sista etappen av Fornebubanen, benämnd K2D. Omsättningen för Nordisk Bergteknik gällande detta specifika projekt bedöms uppgå…..

Nordisk Bergteknik wins new major project for the West Link project – higher demand and increased activity within Rock Sweden

Nordisk Bergteknik, through the group company Bohus Bergsprängning, has signed a new major contract for the construction of the West Link stage that extends from Korsvägen to Almedal in Gothenburg. The work has just started…..

Nordisk Bergteknik vinner nytt större projekt avseende Västlänken – högre efterfrågan och ökad aktivitet inom Berg Sverige

Nordisk Bergteknik, via koncernbolaget Bohus Bergsprängning, har tecknat ett nytt större avtal avseende byggandet av Västlänksetappen som sträcker sig från Korsvägen till Almedal i Göteborg. Arbetet har nyligen startat och kommer att pågå mer eller…..

Valberedning utsedd inför Nordisk Bergteknik AB (publ):s årsstämma 2024

Valberedningens ledamöter inför Nordisk Bergtekniks årsstämma torsdagen den 16 maj 2024 har nu utsetts...

Nomination Committee appointed for Nordisk Bergteknik AB (publ)’s Annual General Meeting 2024

The members of the Nomination Committee for Nordisk Bergteknik’s Annual General Meeting on Thursday, May 16, 2024, have now been appointed...

Delårsrapport Q3: Intensifierade åtgärder för att förbättra lönsamheten och tillvarata affärsmöjligheter i ett svagare marknadsklimat

Juli – september 2023 Nettoomsättningen minskade med 7 % och uppgick till 820 (885) MSEK Organisk tillväxt uppgick till -15 (29) % Justerad EBIT uppgick till 17 (69) MSEK, tillika en marginal om 2,1 (7,8)…..

Interim report Q3: Intensified measures to improve profitability and take advantage of business opportunities in a weaker market climate

July – September 2023 Net sales decreased by 7 % and amounted to SEK 820 (885) million Organic growth amounted to -15 (29) % Adjusted EBIT amounted to SEK 17 (69) million with a margin…..

Delårsrapport Q2: Starkt kassaflöde och framflyttade positioner inom gruvindustrin

April – juni 2023 Nettoomsättningen var i linje med föregående år och uppgick till 907 (911) MSEK Organisk tillväxt uppgick till -10 (25) % Justerad EBIT uppgick till 71 (74) MSEK, tillika en marginal om…..

Interim report Q2: Strong cash flow and advanced positions in the mining industry

April – June 2023 Net sales were in line with previous year and amounted to SEK 907 (911) million Organic growth amounted to -10 (25) % Adjusted EBIT amounted to SEK 71 (74) million with…..

Kommuniké från årsstämma i Nordisk Bergteknik AB (publ)

Nordisk Bergteknik AB (publ) (”Bolaget”) har hållit årsstämma den 25 maj 2023. Nedan följer en sammanfattning av de beslut som fattades vid stämman, samtliga beslut har fattats med erforderlig majoritet och i enlighet med inför…..

Announcement from Annual General Meeting in Nordisk Bergteknik AB (publ)

An Annual General Meeting was held in Nordisk Bergteknik AB (publ) (the ‘’Company’’) on May 25, 2023. A summary of the decisions made at the Annual General Meeting follows below. All resolutions have been made…..

Delårsrapport Q1: Lönsam tillväxt och god kassagenerering

Januari – mars 2023 Nettoomsättningen ökade med 44 % och uppgick till 912 (632) MSEK Organisk tillväxt ökade med 21 (29) % Justerad EBIT ökade med 56 % och uppgick till 34 (22) MSEK, tillika…..

Interim report Q1: Profitable growth and strong cash conversion

January – March 2023 Net sales increased with 44 % and amounted to SEK 912 (632) million Organic growth increased with 21 (29) % Adjusted EBIT increased with 56 % and amounted to SEK 34…..

Nordisk Bergteknik completes the acquisition of Power Mining

As of today, February 27, Nordisk Bergteknik completes the acquisition of Power Mining. Nordisk Bergteknik announced on December 22 that it had entered a letter of intent regarding the acquisition of all shares in the…..

Nordisk Bergteknik tillträder förvärvet av Power Mining

Nordisk Bergteknik tillträder per idag den 27 februari Power Mining. Nordisk Bergteknik annonserade den 22 december att en avtalsförklaring ingåtts avseende förvärv av samtliga aktier i bolaget. Power Mining, baserat i Kajana i Finland, omsätter…..

Nordisk Bergteknik completes the acquisition of Berg & Betongförstärkning

As of today, October 31, Nordisk Bergteknik completes the acquisition of Berg & Betongförstärkning Jarl-Eric Majqvist AB. Nordisk Bergteknik announced on September 23 that it had entered into an agreement regarding the acquisition of all…..

Nordisk Bergteknik tillträder förvärvet av Berg & Betongförstärkning

Nordisk Bergteknik tillträder per idag den 31 oktober Berg & Betongförstärkning Jarl-Eric Majqvist AB. Nordisk Bergteknik annonserade den 23 september att avtal ingåtts avseende förvärv av samtliga aktier i bolaget. Berg & Betongförstärkning grundades 2005…..

Nordisk Bergteknik completes the acquisition of Snemyr Betongsprøyting

As of today, September 30, Nordisk Bergteknik completes the acquisition of Snemyr Betongsprøyting AS. Nordisk Bergteknik announced on June 21 that it had entered into an agreement regarding the acquisition of all shares in the…..

Nordisk Bergteknik tillträder förvärvet av Snemyr Betongsprøyting

Nordisk Bergteknik tillträder per idag den 30 september Snemyr Betongsprøyting AS. Nordisk Bergteknik annonserade den 21 juni att avtal ingåtts avseende förvärv av samtliga aktier i bolaget. Snemyr Betongsprøyting grundades 1979 och omsatte under 2021…..

Nordisk Bergteknik acquires Berg & Betongförstärkning – further strengthens the offer within foundation reinforcement

Nordisk Bergteknik has entered into an agreement regarding the acquisition of all shares in Berg & Betongförstärkning Jarl-Eric Majqvist AB (”Berg & Betongförstärkning”). Through the acquisition Nordisk Bergteknik further strengthen its offer within foundation reinforcement,…..

Nordisk Bergteknik förvärvar Berg & Betongförstärkning – stärker erbjudandet ytterligare inom grundförstärkning

Nordisk Bergteknik har ingått avtal avseende förvärv av samtliga aktier i Berg & Betongförstärkning Jarl-Eric Majqvist AB (”Berg & Betongförstärkning”). Genom förvärvet stärker Nordisk Bergteknik sitt erbjudande ytterligare inom grundförstärkning, inte minst i Västra Götaland…..

Nordisk Bergteknik completes the acquisition of TSB Borrentreprenad

As of today, August 29, Nordisk Bergteknik completes the acquisition of TSB Borrentreprenad AB. Nordisk Bergteknik announced on August 12 that it had entered into an agreement regarding the acquisition of all shares in TSB.…..

Nordisk Bergteknik tillträder förvärvet av TSB Borrentreprenad

Nordisk Bergteknik tillträder per idag den 29 augusti TSB Borrentreprenad AB. Nordisk Bergteknik annonserade den 12 augusti att avtal ingåtts avseende förvärv av samtliga aktier i TSB. TSB grundades 1992 och omsatte under 2021 cirka…..