IR-kontakt

För dig som har frågor kring Nordisk Bergteknik, eller vill ta del av investerarinformation, vänligen kontakta Niklas Alm, Investor Relations.