Kalender

Datum för när rapporter, bolagsstämma och andra finansiella kalenderhändelser äger rum.
Aktivitet Datum
Delårsrapport jan-mar 2024 2 maj 2024
Årsstämma 2024 16 maj 2024
Delårsrapport jan-jun 2024 14 augusti 2024
Delårsrapport jan-sep 2024 4 november 2024