Kalender

Datum för när rapporter, bolagsstämma och andra finansiella kalenderhändelser äger rum.
Aktivitet Datum
Delårsrapport jan-sep 2023 2 november 2023