Pressreleaser

Ändrat antal aktier och röster i Nordisk Bergteknik AB (publ)

Regulatorisk pressrelease

Antalet aktier och röster i Nordisk Bergteknik AB (publ) (”Nordisk Bergteknik”) har ökat under september till följd av nyemission av 93 019 aktier som var en del av köpeskillingen vid förvärvet av TSB Borrentreprenad AB. De nyemitterade aktierna har emitterats med stöd av det bemyndigande som lämnades av bolagsstämman till Nordisk Bergtekniks styrelse den 8…

Läs mer

Nordisk Bergteknik tillträder förvärvet av Snemyr Betongsprøyting

Ej regulatorisk pressrelease

Nordisk Bergteknik tillträder per idag den 30 september Snemyr Betongsprøyting AS. Nordisk Bergteknik annonserade den 21 juni att avtal ingåtts avseende förvärv av samtliga aktier i bolaget. Snemyr Betongsprøyting grundades 1979 och omsatte under 2021 cirka 80 MNOK med mycket god lönsamhet. Bolaget har drygt 10 medarbetare och tillhandahåller tjänster inom betongsprutning. Verksamheten utgår från…

Läs mer

Nordisk Bergteknik förvärvar Berg & Betongförstärkning – stärker erbjudandet ytterligare inom grundförstärkning

Ej regulatorisk pressrelease

Nordisk Bergteknik har ingått avtal avseende förvärv av samtliga aktier i Berg & Betongförstärkning Jarl-Eric Majqvist AB (”Berg & Betongförstärkning”). Genom förvärvet stärker Nordisk Bergteknik sitt erbjudande ytterligare inom grundförstärkning, inte minst i Västra Götaland som är en expansiv region med hög efterfrågan.

Läs mer

Nordisk Bergteknik tillträder förvärvet av TSB Borrentreprenad

Ej regulatorisk pressrelease

Nordisk Bergteknik tillträder per idag den 29 augusti TSB Borrentreprenad AB. Nordisk Bergteknik annonserade den 12 augusti att avtal ingåtts avseende förvärv av samtliga aktier i TSB. TSB grundades 1992 och omsatte under 2021 cirka 49 MSEK. Bolaget har drygt 25 medarbetare och tillhandahåller tjänster såsom styrd borrning, hammarborrning och kärnborrning. Verksamheten har sin bas…

Läs mer

Delårsrapport Q2: Fortsatt stark organisk tillväxt inom alla segment

Regulatorisk pressrelease

April – juni 2022 · Nettoomsättningen ökade med 86 % och uppgick till 911 (491) MSEK. · Organisk tillväxt uppgick till 25 (44) %. · Justerad EBIT ökade till 75 (47) MSEK, tillika en marginal om 8,2 (9,5) %. · Periodens resultat uppgick till 44 (20) MSEK. · Periodens resultat per aktie före och efter…

Läs mer

Nordisk Bergteknik förvärvar TSB Borrentreprenad – stärker erbjudandet inom borrning

Ej regulatorisk pressrelease

Nordisk Bergteknik har ingått avtal avseende förvärv av samtliga aktier i TSB Borrentreprenad AB (”TSB”), en etablerad aktör inom borrning. Genom förvärvet stärker Nordisk Bergteknik sitt erbjudande inom olika typer av borrning.

Läs mer

Nordisk Bergteknik förvärvar Snemyr Betongsprøyting – stärker erbjudandet i Norge

Ej regulatorisk pressrelease

Nordisk Bergteknik har via dotterbolaget Nordisk Bergteknik AS ingått avtal avseende förvärv av samtliga aktier i Snemyr Betongsprøyting AS, en etablerad aktör inom bergförstärkning. Genom förvärvet stärker Nordisk Bergteknik sitt erbjudande­­­ och position i Norge.

Läs mer

Kommuniké från årsstämma i Nordisk Bergteknik AB (publ)

Regulatorisk pressrelease

Nordisk Bergteknik AB (publ) (”Bolaget”) har hållit årsstämma den 8 juni 2022. I enlighet med 4 § lagen (2022:121) om tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor beslutades det att årsstämman skulle genomföras utan fysiskt deltagande. Nedan följer en sammanfattning av de beslut som fattades vid stämman, samtliga beslut har fattats med…

Läs mer

Ändrat antal aktier och röster i Nordisk Bergteknik AB (publ)

Regulatorisk pressrelease

Antalet aktier och röster i Nordisk Bergteknik AB (publ) (”Nordisk Bergteknik”) har ökat under maj till följd av nyemission av 1 674 418 B-aktier som var en del av köpeskillingen vid förvärvet av Infrastructure Group Nordic AB. De nyemitterade aktierna har emitterats med stöd av det bemyndigande som lämnades av bolagsstämman till Nordisk Bergtekniks styrelse den…

Läs mer

Delårsrapport Q1: Ökad tillväxt och stärkt marginal trots oroliga tider

Regulatorisk pressrelease

Januari – mars 2022 · Nettoomsättningen ökade med 89 % och uppgick till 632 (334) MSEK. · Organisk tillväxt uppgick till 29 (19) %. · Justerad EBIT ökade till 22 (7) MSEK, tillika en marginal om 3,5 (2,1) %. · Periodens resultat uppgick till 10 (3) MSEK. · Periodens resultat per aktie före och efter…

Läs mer