Pressreleaser

Kommuniké från årsstämma i Nordisk Bergteknik AB (publ)

Regulatorisk pressrelease

Nordisk Bergteknik AB (publ) (”Bolaget”) har hållit årsstämma den 25 maj 2023. Nedan följer en sammanfattning av de beslut som fattades vid stämman, samtliga beslut har fattats med erforderlig majoritet och i enlighet med inför stämman framlagda förslag.

Läs mer

Delårsrapport Q1: Lönsam tillväxt och god kassagenerering

Regulatorisk pressrelease

Januari – mars 2023 · Nettoomsättningen ökade med 44 % och uppgick till 912 (632) MSEK · Organisk tillväxt ökade med 21 (29) % · Justerad EBIT ökade med 56 % och uppgick till 34 (22) MSEK, tillika en marginal om 3,7 (3,5) % · Kassaflöde från den löpande verksamheten ökade till 93 (12) MSEK…

Läs mer

Kallelse till årsstämma i Nordisk Bergteknik AB (publ)

Regulatorisk pressrelease

Aktieägarna i Nordisk Bergteknik AB (publ), org. nr 559059-2506, (”Bolaget”), kallas till årsstämma torsdagen den 25 maj 2023 kl. 14.00 i Bolagets lokaler på Östra Hamngatan 52, 411 08 i Göteborg. Inregistrering till stämman börjar kl. 13.00.

Läs mer

Nordisk Bergteknik publicerar Årsredovisning för 2022

Regulatorisk pressrelease

Nordisk Bergteknik har idag publicerat årsredovisning och hållbarhetsredovisning för 2022 på sin webbplats. Årsredovisningen finns tillgänglig på https://nordiskbergteknik.se/rapporter-och-presentationer/. Den svenska årsredovisningen finns även tillgänglig i European Single Electronic Format (ESEF). Nordisk Bergteknik har valt att inte trycka och distribuera årsredovisningen. För den som saknar möjlighet att ta del av årsredovisningen digitalt kan en tryckt årsredovisning…

Läs mer

Nordisk Bergteknik tillträder förvärvet av Power Mining

Ej regulatorisk pressrelease

Nordisk Bergteknik tillträder per idag den 27 februari Power Mining. Nordisk Bergteknik annonserade den 22 december att en avtalsförklaring ingåtts avseende förvärv av samtliga aktier i bolaget. Power Mining, baserat i Kajana i Finland, omsätter cirka 160 MSEK på årsbasis, med en EBIT-marginal som under det senaste räkenskapsåret var mycket stark och uppgick till cirka…

Läs mer

Delårsrapport Q4: Fortsatt god tillväxt och mycket starkt kassaflöde avslutar året

Regulatorisk pressrelease

Oktober – december 2022 · Nettoomsättningen ökade med 66 % och uppgick till 973 (587) MSEK · Organisk tillväxt ökade med 20 (16) % · Justerad EBIT ökade med 74 % och uppgick till 79 (45) MSEK, tillika en marginal om 8,1 (7,7) % · Kassaflöde från den löpande verksamheten ökade till 195 (46) MSEK…

Läs mer

Nordisk Bergteknik avser förvärva Power Mining och etablera sig i Finland

Regulatorisk pressrelease

Nordisk Bergteknik har ingått en avsiktsförklaring avseende förvärv av samtliga aktier i det finska bolaget Power Mining Oy (”Power Mining”), inklusive det svenska dotterbolaget Power Mining Sverige AB. Power Mining omsätter cirka 160 MSEK på årsbasis, med en EBIT-marginal som under det senaste räkenskapsåret var mycket stark och uppgick till cirka 20%. Genom förvärvet etablerar…

Läs mer

Valberedning utsedd inför Nordisk Bergteknik AB (publ):s årsstämma 2023

Regulatorisk pressrelease

Valberedningens ledamöter inför Nordisk Bergtekniks årsstämma torsdagen den 25 maj 2023 har nu utsetts.

Läs mer

Delårsrapport Q3: Stark finansiell utveckling och framflyttade marknadspositioner

Regulatorisk pressrelease

Juli – september 2022 · Nettoomsättningen ökade med 75 % och uppgick till 885 (506) MSEK · Organisk tillväxt ökade med 29 (19) % · Justerad EBIT ökade med 97 % och uppgick till 69 (35) MSEK, tillika en marginal om 7,8 (7,0) % · Periodens resultat ökade till 41 (14) MSEK · Periodens resultat…

Läs mer

Ändrat antal aktier och röster i Nordisk Bergteknik AB (publ)

Regulatorisk pressrelease

Antalet aktier och röster i Nordisk Bergteknik AB (publ) (”Nordisk Bergteknik”) har ökat under oktober till följd av nyemission av 525 719 aktier som var en del av köpeskillingen vid förvärvet av Snemyr Betongsprøyting AS. De nyemitterade aktierna har emitterats med stöd av det bemyndigande som lämnades av bolagsstämman till Nordisk Bergtekniks styrelse den 8…

Läs mer