Pressmeddelanden

Kommuniké från årsstämma i Nordisk Bergteknik AB (publ)

Nordisk Bergteknik AB (publ) (”Bolaget”) har hållit årsstämma den 16 maj 2024. Nedan följer en sammanfattning av de beslut som fattades vid stämman. Samtliga beslut har fattats med erforderlig majoritet och i enlighet med inför…

Nordisk Bergteknik förlänger ramavtal inom tjänsteområdet gruv-och prospekteringsborrning

Nordisk Bergteknik har, via dotterbolag, förlängt det befintliga ramavtalet med gruvbolaget Boliden avseende produktionsborrning i dagbrott. Värdet på uppdraget väntas uppgå till 500 MSEK över avtalstiden, och rapporteras löpande inom segmentet Berg Sverige.

Delårsrapport Q1: Stark utveckling inom Berg Sverige samt positiva effekter av kostnadsanpassningar

Januari – mars 2024 Nettoomsättningen minskade med 18 % och uppgick till 751 (912) MSEK Organisk tillväxt uppgick till -21 (21) % Justerad EBIT uppgick till 24 (51) MSEK, tillika en marginal om 3,2 (5,6)…

Nordisk Bergteknik erhåller flera order avseende vindkraftsparker till ett värde av omkring 140 MSEK

Nordisk Bergteknik har, via dotterbolag, tecknat avtal avseende markförberedelser och infrastruktur inför byggnation av vindkraftsparker i norra Sverige till ett sammanlagt värde av omkring 140 MSEK. Uppdragen ligger i linje med Nordisk Bergtekniks ambition om…

Kallelse till årsstämma i Nordisk Bergteknik AB (publ)

Aktieägarna i Nordisk Bergteknik AB (publ), org. nr 559059-2506, (”Bolaget”), kallas till årsstämma torsdagen den 16 maj 2024 kl. 14.00 i Bolagets lokaler på Östra Hamngatan 52, 411 08 i Göteborg. Inregistrering till stämman börjar…

Valberedningen föreslår ny styrelseledamot i Nordisk Bergteknik

Valberedningen i Nordisk Bergteknik AB (publ) föreslår att Monika Gutén väljs till ny styrelseledamot vid årsstämman den 16 maj 2024.

Nordisk Bergteknik publicerar Årsredovisning för 2023

Nordisk Bergteknik har idag publicerat årsredovisning och hållbarhetsredovisning för 2023 på sin webbplats. Årsredovisningen finns tillgänglig på https://nordiskbergteknik.se/investerare/rapporter-och-presentationer/. Den svenska årsredovisningen finns även tillgänglig i European Single Electronic Format (ESEF). Nordisk Bergteknik har valt att…

Delårsrapport Q4: Starkt kassaflöde och aktiviteter för att anpassa verksamheten till rådande marknadsklimat och förbättrad lönsamhet

Oktober – december 2023 Nettoomsättningen minskade med 9 % och uppgick till 888 (973) MSEK Organisk tillväxt uppgick till -15 (20) % Justerad EBIT uppgick till 31 (79) MSEK, tillika en marginal om 3,5 (8,1)…

Nordisk Bergteknik vinner sitt enskilt största uppdrag i Norge hittills – tecknar avtal med Implenia Norge avseende Fornebubanen värt 90 MSEK

Nordisk Bergteknik har, via dotterbolaget Songdalen Fjellsprenging, tecknat ett nytt större avtal i Norge avseende byggandet av den näst sista etappen av Fornebubanen, benämnd K2D. Omsättningen för Nordisk Bergteknik gällande detta specifika projekt bedöms uppgå…

Nordisk Bergteknik vinner nytt större projekt avseende Västlänken – högre efterfrågan och ökad aktivitet inom Berg Sverige

Nordisk Bergteknik, via koncernbolaget Bohus Bergsprängning, har tecknat ett nytt större avtal avseende byggandet av Västlänksetappen som sträcker sig från Korsvägen till Almedal i Göteborg. Arbetet har nyligen startat och kommer att pågå mer eller…
Visa alla
Regulatoriska
Ej regulatoriska
Rapporter

Announcement from Annual General Meeting in Nordisk Bergteknik AB (publ)

Nordisk Bergteknik AB (publ) (the ‘’Company’’) has held its Annual General Meeting on May 16, 2024. A summary of the decisions made at the meeting follows below. All resolutions have been made with required majority…..

Kommuniké från årsstämma i Nordisk Bergteknik AB (publ)

Nordisk Bergteknik AB (publ) (”Bolaget”) har hållit årsstämma den 16 maj 2024. Nedan följer en sammanfattning av de beslut som fattades vid stämman. Samtliga beslut har fattats med erforderlig majoritet och i enlighet med inför…..

Nordisk Bergteknik extends framework agreement within the service area mining and prospect drilling

Nordisk Bergteknik has, through a subsidiary, extended the existing framework agreement with the mining company Boliden regarding production drilling in open pits. The value of the project is expected to amount to SEK 500 million…..

Nordisk Bergteknik förlänger ramavtal inom tjänsteområdet gruv-och prospekteringsborrning

Nordisk Bergteknik har, via dotterbolag, förlängt det befintliga ramavtalet med gruvbolaget Boliden avseende produktionsborrning i dagbrott. Värdet på uppdraget väntas uppgå till 500 MSEK över avtalstiden, och rapporteras löpande inom segmentet Berg Sverige...

Interim report Q1: Strong development within Rock Sweden and positive effects of cost adaptions

January – March 2024 Net sales decreased by 18% and amounted to SEK 751 (912) million Organic growth amounted to -21 (21) % Adjusted EBIT amounted to SEK 24 (51) million with a margin of…..

Delårsrapport Q1: Stark utveckling inom Berg Sverige samt positiva effekter av kostnadsanpassningar

Januari – mars 2024 Nettoomsättningen minskade med 18 % och uppgick till 751 (912) MSEK Organisk tillväxt uppgick till -21 (21) % Justerad EBIT uppgick till 24 (51) MSEK, tillika en marginal om 3,2 (5,6)…..

Nordisk Bergteknik signs several new orders related to wind farm projects worth about SEK 140 million

Nordisk Bergteknik, through subsidiaries, has signed agreements regarding ground preparations and infrastructure in connection with the construction of wind farms in northern Sweden, to a total value of about SEK 140 million. The projects align…..

Nordisk Bergteknik erhåller flera order avseende vindkraftsparker till ett värde av omkring 140 MSEK

Nordisk Bergteknik har, via dotterbolag, tecknat avtal avseende markförberedelser och infrastruktur inför byggnation av vindkraftsparker i norra Sverige till ett sammanlagt värde av omkring 140 MSEK. Uppdragen ligger i linje med Nordisk Bergtekniks ambition om…..

Notice of Annual General Meeting in Nordisk Bergteknik AB (publ)

The shareholders in Nordisk Bergteknik AB, reg. no. 559059-2506, (the “Company”), are hereby invited to attend the Annual General Meeting to be held on Thursday, May 16, 2024, at 2.00 p.m. at the Company’s premises…..

Kallelse till årsstämma i Nordisk Bergteknik AB (publ)

Aktieägarna i Nordisk Bergteknik AB (publ), org. nr 559059-2506, (”Bolaget”), kallas till årsstämma torsdagen den 16 maj 2024 kl. 14.00 i Bolagets lokaler på Östra Hamngatan 52, 411 08 i Göteborg. Inregistrering till stämman börjar…..

Kommuniké från årsstämma i Nordisk Bergteknik AB (publ)

Nordisk Bergteknik AB (publ) (”Bolaget”) har hållit årsstämma den 16 maj 2024. Nedan följer en sammanfattning av de beslut som fattades vid stämman. Samtliga beslut har fattats med erforderlig majoritet och i enlighet med inför…..

Announcement from Annual General Meeting in Nordisk Bergteknik AB (publ)

Nordisk Bergteknik AB (publ) (the ‘’Company’’) has held its Annual General Meeting on May 16, 2024. A summary of the decisions made at the meeting follows below. All resolutions have been made with required majority…..

Delårsrapport Q1: Stark utveckling inom Berg Sverige samt positiva effekter av kostnadsanpassningar

Januari – mars 2024 Nettoomsättningen minskade med 18 % och uppgick till 751 (912) MSEK Organisk tillväxt uppgick till -21 (21) % Justerad EBIT uppgick till 24 (51) MSEK, tillika en marginal om 3,2 (5,6)…..

Interim report Q1: Strong development within Rock Sweden and positive effects of cost adaptions

January – March 2024 Net sales decreased by 18% and amounted to SEK 751 (912) million Organic growth amounted to -21 (21) % Adjusted EBIT amounted to SEK 24 (51) million with a margin of…..

Kallelse till årsstämma i Nordisk Bergteknik AB (publ)

Aktieägarna i Nordisk Bergteknik AB (publ), org. nr 559059-2506, (”Bolaget”), kallas till årsstämma torsdagen den 16 maj 2024 kl. 14.00 i Bolagets lokaler på Östra Hamngatan 52, 411 08 i Göteborg. Inregistrering till stämman börjar…..

Notice of Annual General Meeting in Nordisk Bergteknik AB (publ)

The shareholders in Nordisk Bergteknik AB, reg. no. 559059-2506, (the “Company”), are hereby invited to attend the Annual General Meeting to be held on Thursday, May 16, 2024, at 2.00 p.m. at the Company’s premises…..

Nordisk Bergteknik publicerar Årsredovisning för 2023

Nordisk Bergteknik har idag publicerat årsredovisning och hållbarhetsredovisning för 2023 på sin webbplats. Årsredovisningen finns tillgänglig på https://nordiskbergteknik.se/investerare/rapporter-och-presentationer/. Den svenska årsredovisningen finns även tillgänglig i European Single Electronic Format (ESEF). Nordisk Bergteknik har valt att…..

Nordisk Bergteknik publishes Annual Report for 2023

Nordisk Bergteknik has today published Annual and Sustainability report for 2023 at its website. The Annual Report is available at https://nordiskbergteknik.se/en/investors/reports-and-presentations/. The Swedish version of the Annual Report is also available in European Single Electronic…..

Delårsrapport Q4: Starkt kassaflöde och aktiviteter för att anpassa verksamheten till rådande marknadsklimat och förbättrad lönsamhet

Oktober – december 2023 Nettoomsättningen minskade med 9 % och uppgick till 888 (973) MSEK Organisk tillväxt uppgick till -15 (20) % Justerad EBIT uppgick till 31 (79) MSEK, tillika en marginal om 3,5 (8,1)…..

Interim report Q4: Strong cash flow and activities to adapt the operations to the current market climate and improved profitability

October – December 2023 Net sales decreased by 9% and amounted to SEK 888 (973) million Organic growth amounted to -15 (20) % Adjusted EBIT amounted to SEK 31 (79) million with a margin of…..

Nordisk Bergteknik extends framework agreement within the service area mining and prospect drilling

Nordisk Bergteknik has, through a subsidiary, extended the existing framework agreement with the mining company Boliden regarding production drilling in open pits. The value of the project is expected to amount to SEK 500 million…..

Nordisk Bergteknik förlänger ramavtal inom tjänsteområdet gruv-och prospekteringsborrning

Nordisk Bergteknik har, via dotterbolag, förlängt det befintliga ramavtalet med gruvbolaget Boliden avseende produktionsborrning i dagbrott. Värdet på uppdraget väntas uppgå till 500 MSEK över avtalstiden, och rapporteras löpande inom segmentet Berg Sverige...

Nordisk Bergteknik signs several new orders related to wind farm projects worth about SEK 140 million

Nordisk Bergteknik, through subsidiaries, has signed agreements regarding ground preparations and infrastructure in connection with the construction of wind farms in northern Sweden, to a total value of about SEK 140 million. The projects align…..

Nordisk Bergteknik erhåller flera order avseende vindkraftsparker till ett värde av omkring 140 MSEK

Nordisk Bergteknik har, via dotterbolag, tecknat avtal avseende markförberedelser och infrastruktur inför byggnation av vindkraftsparker i norra Sverige till ett sammanlagt värde av omkring 140 MSEK. Uppdragen ligger i linje med Nordisk Bergtekniks ambition om…..

The Nomination Committee proposes new board member in Nordisk Bergteknik

The Nomination Committee of Nordisk Bergteknik AB (publ) proposes the election of Monika Gutén as new board member at the Annual General Meeting on 16 May 2024...

Valberedningen föreslår ny styrelseledamot i Nordisk Bergteknik

Valberedningen i Nordisk Bergteknik AB (publ) föreslår att Monika Gutén väljs till ny styrelseledamot vid årsstämman den 16 maj 2024...

Nordisk Bergteknik wins its single largest assignment in Norway to date – signs an agreement with Implenia Norge regarding the Fornebubanen worth SEK 90 million

Nordisk Bergteknik, via its subsidiary Songdalen Fjellsprenging, has signed a new major agreement in Norway regarding the construction of the penultimate stage of the Fornebubanen, named K2D. Net sales for Nordisk Bergteknik regarding this specific…..

Nordisk Bergteknik vinner sitt enskilt största uppdrag i Norge hittills – tecknar avtal med Implenia Norge avseende Fornebubanen värt 90 MSEK

Nordisk Bergteknik har, via dotterbolaget Songdalen Fjellsprenging, tecknat ett nytt större avtal i Norge avseende byggandet av den näst sista etappen av Fornebubanen, benämnd K2D. Omsättningen för Nordisk Bergteknik gällande detta specifika projekt bedöms uppgå…..

Nordisk Bergteknik wins new major project for the West Link project – higher demand and increased activity within Rock Sweden

Nordisk Bergteknik, through the group company Bohus Bergsprängning, has signed a new major contract for the construction of the West Link stage that extends from Korsvägen to Almedal in Gothenburg. The work has just started…..

Nordisk Bergteknik vinner nytt större projekt avseende Västlänken – högre efterfrågan och ökad aktivitet inom Berg Sverige

Nordisk Bergteknik, via koncernbolaget Bohus Bergsprängning, har tecknat ett nytt större avtal avseende byggandet av Västlänksetappen som sträcker sig från Korsvägen till Almedal i Göteborg. Arbetet har nyligen startat och kommer att pågå mer eller…..