Pressreleaser

Nordisk Bergteknik avser förvärva Power Mining och etablera sig i Finland

Regulatorisk pressrelease

Nordisk Bergteknik har ingått en avsiktsförklaring avseende förvärv av samtliga aktier i det finska bolaget Power Mining Oy (”Power Mining”), inklusive det svenska dotterbolaget Power Mining Sverige AB. Power Mining omsätter cirka 160 MSEK på årsbasis, med en EBIT-marginal som under det senaste räkenskapsåret var mycket stark och uppgick till cirka 20%. Genom förvärvet etablerar…

Läs mer

Valberedning utsedd inför Nordisk Bergteknik AB (publ):s årsstämma 2023

Regulatorisk pressrelease

Valberedningens ledamöter inför Nordisk Bergtekniks årsstämma torsdagen den 25 maj 2023 har nu utsetts.

Läs mer

Delårsrapport Q3: Stark finansiell utveckling och framflyttade marknadspositioner

Regulatorisk pressrelease

Juli – september 2022 · Nettoomsättningen ökade med 75 % och uppgick till 885 (506) MSEK · Organisk tillväxt ökade med 29 (19) % · Justerad EBIT ökade med 97 % och uppgick till 69 (35) MSEK, tillika en marginal om 7,8 (7,0) % · Periodens resultat ökade till 41 (14) MSEK · Periodens resultat…

Läs mer

Ändrat antal aktier och röster i Nordisk Bergteknik AB (publ)

Regulatorisk pressrelease

Antalet aktier och röster i Nordisk Bergteknik AB (publ) (”Nordisk Bergteknik”) har ökat under oktober till följd av nyemission av 525 719 aktier som var en del av köpeskillingen vid förvärvet av Snemyr Betongsprøyting AS. De nyemitterade aktierna har emitterats med stöd av det bemyndigande som lämnades av bolagsstämman till Nordisk Bergtekniks styrelse den 8…

Läs mer

Nordisk Bergteknik tillträder förvärvet av Berg & Betongförstärkning

Ej regulatorisk pressrelease

Nordisk Bergteknik tillträder per idag den 31 oktober Berg & Betongförstärkning Jarl-Eric Majqvist AB. Nordisk Bergteknik annonserade den 23 september att avtal ingåtts avseende förvärv av samtliga aktier i bolaget. Berg & Betongförstärkning grundades 2005 och omsätter cirka 20 MSEK på årsbasis med god lönsamhet. Bolaget har ett 10-tal medarbetare med spetskunskap som tillhandahåller tjänster…

Läs mer

Ändrat antal aktier och röster i Nordisk Bergteknik AB (publ)

Regulatorisk pressrelease

Antalet aktier och röster i Nordisk Bergteknik AB (publ) (”Nordisk Bergteknik”) har ökat under september till följd av nyemission av 93 019 aktier som var en del av köpeskillingen vid förvärvet av TSB Borrentreprenad AB. De nyemitterade aktierna har emitterats med stöd av det bemyndigande som lämnades av bolagsstämman till Nordisk Bergtekniks styrelse den 8…

Läs mer

Nordisk Bergteknik tillträder förvärvet av Snemyr Betongsprøyting

Ej regulatorisk pressrelease

Nordisk Bergteknik tillträder per idag den 30 september Snemyr Betongsprøyting AS. Nordisk Bergteknik annonserade den 21 juni att avtal ingåtts avseende förvärv av samtliga aktier i bolaget. Snemyr Betongsprøyting grundades 1979 och omsatte under 2021 cirka 80 MNOK med mycket god lönsamhet. Bolaget har drygt 10 medarbetare och tillhandahåller tjänster inom betongsprutning. Verksamheten utgår från…

Läs mer

Nordisk Bergteknik förvärvar Berg & Betongförstärkning – stärker erbjudandet ytterligare inom grundförstärkning

Ej regulatorisk pressrelease

Nordisk Bergteknik har ingått avtal avseende förvärv av samtliga aktier i Berg & Betongförstärkning Jarl-Eric Majqvist AB (”Berg & Betongförstärkning”). Genom förvärvet stärker Nordisk Bergteknik sitt erbjudande ytterligare inom grundförstärkning, inte minst i Västra Götaland som är en expansiv region med hög efterfrågan.

Läs mer

Nordisk Bergteknik tillträder förvärvet av TSB Borrentreprenad

Ej regulatorisk pressrelease

Nordisk Bergteknik tillträder per idag den 29 augusti TSB Borrentreprenad AB. Nordisk Bergteknik annonserade den 12 augusti att avtal ingåtts avseende förvärv av samtliga aktier i TSB. TSB grundades 1992 och omsatte under 2021 cirka 49 MSEK. Bolaget har drygt 25 medarbetare och tillhandahåller tjänster såsom styrd borrning, hammarborrning och kärnborrning. Verksamheten har sin bas…

Läs mer

Delårsrapport Q2: Fortsatt stark organisk tillväxt inom alla segment

Regulatorisk pressrelease

April – juni 2022 · Nettoomsättningen ökade med 86 % och uppgick till 911 (491) MSEK. · Organisk tillväxt uppgick till 25 (44) %. · Justerad EBIT ökade till 75 (47) MSEK, tillika en marginal om 8,2 (9,5) %. · Periodens resultat uppgick till 44 (20) MSEK. · Periodens resultat per aktie före och efter…

Läs mer