Hållbarhet

Nordisk Bergteknik har en klar ambition att vara delaktiga i utvecklingen av det hållbara samhället och hållbarhetsfrågor spelar en viktig roll inom grundläggning och berghantering. Koncernen är delaktig i en rad olika projekt och uppdrag med en tydlig miljöstämpel, såsom etablering av vindkraftsparker.

Hållbarhet för oss omfattar hur vi arbetar, hur vi agerar med varandra och hur vi samverkar tillsammans med våra kunder. Det handlar även om att vi tar ansvar för vår miljö och att vi respekterar den omgivning vi verkar i.