Investerare

Nordisk Bergteknik är norra Europas största aktör med ett helhetserbjudande inom berghantering och grundläggning. Koncernen är en strategisk partner i valda nischer på marknaden för anläggnings- och entreprenadtjänster inom infrastruktur, gruv- och byggindustri.

Nordisk Bergtekniks aktie är noterad på Nasdaq Stockholm Mid Cap.

3 677 MSEK

Nettoomsättning (RTM Q2 2023)

”Vi har en stark tilltro till gruvbranschen och ser flera initiativ för att förkorta tillståndsprocessen för öppnandet av nya gruvor, vilket kommer gynna Nordisk Bergteknik över tid.”

Andreas Christoffersson, VD

Justerad EBIT-marginal (RTM Q2 2023)

6,9 %

2 nov

Kvartalsrapport Q3 2023

Mer för investerare