Investerare

Nordisk Bergteknik är norra Europas största aktör med ett helhetserbjudande inom berghantering och grundläggning. Koncernen är en strategisk partner i valda nischer på marknaden för anläggnings- och entreprenadtjänster inom infrastruktur, gruv- och byggindustri.

Nordisk Bergtekniks aktie är noterad på Nasdaq Stockholm Mid Cap.

3 526 MSEK

Nettoomsättning (RTM Q4 2023)

”Vi har och vi fortsätter att successivt anpassa verksamheten till rådande marknadsklimat utan att äventyra vår kompetens och förmåga att framåt kunna agera offensivt när marknaden vänder.”

Andreas Christoffersson, VD

Justerad EBIT-marginal (RTM Q4 2023)

4,9 %

2 maj

Delårsrapport Q1 2024

Mer för investerare