Bildbank

Här finner du som journalist eller redaktör bilder på vår verksamhet och ledande befattningshavare. Bilderna är fria att använda i redaktionella sammanhang men ej i kommersiellt syfte.
Alla
Koncernledning
Styrelsen
Berg
Grund
 • Andreas Christoffersson

  Verkställande direktör

  Andreas Christoffersson, koncernchef Nordisk Bergteknik.
 • Bergrensning med vatten och helikopter

  Säkerhetsarbete vid berg.

  Bergrensning i Maurliden med helikopter och vattentömning. Utförd av Norrbottens Bergteknik och Gjerden.
 • Bergsäkring

  Bergsäkring längs bergvägg i Norge.

  Manuell bergsäkring - Visinor fjellsikring
 • Bergsäkring i Norge

  Arbete med bergsäkring av bergvägg.

  Bergsäkring - Visinor - vårt hållbarhetsarbete - miljömässig hållbarhet. Används även som illustration till sidan Vision och strategi.
 • Betongpålar i mark

  Flera betongpålar som pålats i mark.

  Betongpålar i mark.
 • Bilning med hydraulhammare

  Bilning med grävmaskiner och hydraulhammare.

  Torbjörn Sundh - bilning - hydraulhammare - grävmaskiner - Caterpillar - Umeå hamn - startsida - Nordisk Bergteknik
 • Bilningsarbete

  Arbete med bilningsrobot i byggnad.

  Bilningsarbete Pålab
 • Borrigg i vinterlandskap

  Borrigg under förflyttning innan borrning.

  Borrigg hos Norrbottens Bergteknik.
 • Borrning i tunnel

  Tunnelarbete med borrigg.

  Tunnelarbete och Borrning i tunnel utförd av Power Mining Oy
 • Borrning i tunnel

  Arbete med tunnelborrning.

  Borrning i tunnel - Bohus Berg
 • Förberedelser inför losshållning

  Laddning innan losshållning av berg.

  Förberedelser inför losshållning. Laddning inför sprängning utförd av Vestfold. Används även som illustration till tidslinje för 2017.
 • Förstärkning med betongsprutning

  Manuell betongsprutning av berg.

  Förstärkning med betongsprutning utförd av Pålab vid Esbiörn Schillergatan.
 • Förstärkningsarbete med stålpålar

  Grundförstärkning med stålpålar inomhus.

  Nordisk Bergteknik - Grundförstärkning inomhus utfört av Grundia. Förstärkningsarbete med stålpålar.
 • Göran Näsholm

  Styrelseledamot

  Ladda ner Göran Näsholm - styrelseledamot
 • Grundläggning för byggnad

  Grundläggningsarbete med stora verktyg.

  Grundläggning i Göteborg utfört av Pålab - hotell Draken.
 • Bergrensning med vatten och helikopter

  Säkerhetsarbete vid berg.

  Bergrensning i Maurliden med helikopter och vattentömning. Utförd av Norrbottens Bergteknik och Gjerden.
 • Bergsäkring

  Bergsäkring längs bergvägg i Norge.

  Manuell bergsäkring - Visinor fjellsikring
 • Bergsäkring i Norge

  Arbete med bergsäkring av bergvägg.

  Bergsäkring - Visinor - vårt hållbarhetsarbete - miljömässig hållbarhet. Används även som illustration till sidan Vision och strategi.
 • Bilning med hydraulhammare

  Bilning med grävmaskiner och hydraulhammare.

  Torbjörn Sundh - bilning - hydraulhammare - grävmaskiner - Caterpillar - Umeå hamn - startsida - Nordisk Bergteknik
 • Borrigg i vinterlandskap

  Borrigg under förflyttning innan borrning.

  Borrigg hos Norrbottens Bergteknik.
 • Borrning i tunnel

  Tunnelarbete med borrigg.

  Tunnelarbete och Borrning i tunnel utförd av Power Mining Oy
 • Borrning i tunnel

  Arbete med tunnelborrning.

  Borrning i tunnel - Bohus Berg
 • Förberedelser inför losshållning

  Laddning innan losshållning av berg.

  Förberedelser inför losshållning. Laddning inför sprängning utförd av Vestfold. Används även som illustration till tidslinje för 2017.
 • Medarbetare i bergmiljö

  Två medarbetare i samband med bergarbete.

  Nordisk Bergteknik - Bohus bergsprängning - Illustration Vision
 • Medarbetare, sprängare

  Sprängare vid vägbygge.

  Elina Lundgren sprängare vid Norrbottens Bergteknik. Bilden används även som illustration för sidan Kontakt, Våra bolag, Startsida och Hem.
 • Tunnelarbete med borrigg

  Bergförstärkningsarbete i tunnel.

  Tunnelrigg Madeleine Badhusgatan
 • Utlastning av berg

  Utlastning av berg vid vägbygge.

 • Betongpålar i mark

  Flera betongpålar som pålats i mark.

  Betongpålar i mark.
 • Bilningsarbete

  Arbete med bilningsrobot i byggnad.

  Bilningsarbete Pålab
 • Förstärkning med betongsprutning

  Manuell betongsprutning av berg.

  Förstärkning med betongsprutning utförd av Pålab vid Esbiörn Schillergatan.
 • Förstärkningsarbete med stålpålar

  Grundförstärkning med stålpålar inomhus.

  Nordisk Bergteknik - Grundförstärkning inomhus utfört av Grundia. Förstärkningsarbete med stålpålar.
 • Grundläggning för byggnad

  Grundläggningsarbete med stora verktyg.

  Grundläggning i Göteborg utfört av Pålab - hotell Draken.
 • Grundläggning i Göteborg

  Omfattande grundläggning under marknivå.

  Grundläggning i Göteborg
 • Medarbetare

  Två kollegor inom grundläggning.

  Nordisk Bergteknik - Två medarbetare hos Grundia.
 • Pålning av brygga

  Pålning i samband med anläggning av brygga.

  Pålning av brygga utförd av BGS Svensson
 • Pålning för villa

  Pålning inför bygge av en villa.

  Pålning för villa BGS Svensson - Villapålning.
 • Spontning med stålspont

  Stålspont skapar en säker grund.

  Pålningsmaskin från Rovalin