Bildbank

Här finner du som journalist eller redaktör bilder på vår verksamhet och ledande befattningshavare. Bilderna är fria att använda i redaktionella sammanhang men ej i kommersiellt syfte.
Alla
Koncernledning
Styrelsen
Berg
Grund
 • Andreas Christoffersson

  Verkställande direktör

  Andreas Christoffersson, koncernchef Nordisk Bergteknik.
 • Bergrensning med vatten och helikopter

  Bergrensning med vatten och helikopter

  Bergrensning i Maurliden med helikopter och vattentömning. Utförd av Norrbottens Bergteknik och Gjerden.
 • Bergsäkring med Visinor i Norge

  Bergsäkring med Visinor i Norge.

  Bergsäkring - Visinor - vårt hållbarhetsarbete - miljömässig hållbarhet. Används även som illustration till sidan Vision och strategi.
 • Betongpålar i mark

  Betongpålar i mark.

  Betongpålar i mark.
 • Bilningsarbete Pålab

  Bilningsarbete Pålab

  Bilningsarbete Pålab
 • Borrigg Norrbottens Bergteknik

  Borrigg Norrbottens Bergteknik

  Borrigg hos Norrbottens Bergteknik.
 • Borrkärna vid prospektering

  Borrkärna vid prospektering

  Borrkärna vid prospektering - Protek
 • Borrning i tunnel

  Borrning i tunnel

  Borrning i tunnel - Bohus Berg
 • Borrning i tunnel Power Mining Oy

  Borrning i tunnel Power Mining Oy

  Tunnelarbete och Borrning i tunnel utförd av Power Mining Oy
 • Elina Lundgren sprängare

  Elina Lundgren sprängare

  Elina Lundgren sprängare vid Norrbottens Bergteknik. Bilden används även som illustration för sidan Kontakt, Våra bolag, Startsida och Hem.
 • Förberedelser inför losshållning

  Förberedelser inför losshållning

  Förberedelser inför losshållning. Laddning inför sprängning utförd av Vestfold. Används även som illustration till tidslinje för 2017.
 • Förstärkning med betongsprutning

  Förstärkning med betongsprutning

  Förstärkning med betongsprutning utförd av Pålab vid Esbiörn Schillergatan.
 • Förstärkningsarbete med stålpålar

  Förstärkningsarbete med stålpålar

  Nordisk Bergteknik - Grundförstärkning inomhus utfört av Grundia. Förstärkningsarbete med stålpålar.
 • Göran Näsholm

  Styrelseledamot

  Ladda ner Göran Näsholm - styrelseledamot
 • Grundläggning i Göteborg

  Grundläggning i Göteborg

  Grundläggning i Göteborg utfört av Pålab - hotell Draken.
 • Bergrensning med vatten och helikopter

  Bergrensning med vatten och helikopter

  Bergrensning i Maurliden med helikopter och vattentömning. Utförd av Norrbottens Bergteknik och Gjerden.
 • Bergsäkring med Visinor i Norge

  Bergsäkring med Visinor i Norge.

  Bergsäkring - Visinor - vårt hållbarhetsarbete - miljömässig hållbarhet. Används även som illustration till sidan Vision och strategi.
 • Borrigg Norrbottens Bergteknik

  Borrigg Norrbottens Bergteknik

  Borrigg hos Norrbottens Bergteknik.
 • Borrkärna vid prospektering

  Borrkärna vid prospektering

  Borrkärna vid prospektering - Protek
 • Borrning i tunnel

  Borrning i tunnel

  Borrning i tunnel - Bohus Berg
 • Borrning i tunnel Power Mining Oy

  Borrning i tunnel Power Mining Oy

  Tunnelarbete och Borrning i tunnel utförd av Power Mining Oy
 • Elina Lundgren sprängare

  Elina Lundgren sprängare

  Elina Lundgren sprängare vid Norrbottens Bergteknik. Bilden används även som illustration för sidan Kontakt, Våra bolag, Startsida och Hem.
 • Förberedelser inför losshållning

  Förberedelser inför losshållning

  Förberedelser inför losshållning. Laddning inför sprängning utförd av Vestfold. Används även som illustration till tidslinje för 2017.
 • Manuell bergsäkring

  Manuell bergsäkring

  Manuell bergsäkring - Visinor fjellsikring
 • Songdalen Fjellsprenging Norge

  Songdalen Fjellsprenging Norge

  Songdalen Fjellsprenging Norge
 • Tunnelarbete Bohus berg

  Tunnelrigg Madeleine Badhusgatan
 • Utlastning av berg

 • Betongpålar i mark

  Betongpålar i mark.

  Betongpålar i mark.
 • Bilningsarbete Pålab

  Bilningsarbete Pålab

  Bilningsarbete Pålab
 • Förstärkning med betongsprutning

  Förstärkning med betongsprutning

  Förstärkning med betongsprutning utförd av Pålab vid Esbiörn Schillergatan.
 • Förstärkningsarbete med stålpålar

  Förstärkningsarbete med stålpålar

  Nordisk Bergteknik - Grundförstärkning inomhus utfört av Grundia. Förstärkningsarbete med stålpålar.
 • Grundläggning i Göteborg

  Grundläggning i Göteborg

  Grundläggning i Göteborg utfört av Pålab - hotell Draken.
 • Grundläggning i Göteborg

  Grundläggning i Göteborg

  Grundläggning i Göteborg
 • Medarbetare Grundia

  Medarbetare Grundia

  Nordisk Bergteknik - Två medarbetare hos Grundia.
 • Pålning av brygga

  Pålning av brygga

  Pålning av brygga utförd av BGS Svensson
 • Pålning för villa BGS Svensson

  Pålning för villa BGS Svensson - Villapålning.

  Pålning för villa BGS Svensson - Villapålning.
 • Pålningsarbete Soil Mixing Group

  Pålningsarbete Soil Mixing Group

  SMG - pålningsmaskin. Pålningsarbete utfört av Soil Mixing Group - SMG
 • Spontning med stålspont Rovalin

  Pålningsmaskin från Rovalin
 • Tunnelarbete Snemyr Betongsprøyting

  Tunnelarbete utfört av Snemyr Betongsprøyting.