Börsnotering

Den 27 september 2021 offentliggjorde Nordisk Bergteknik sin avsikt att börsnoteras på Nasdaq Stockholm. Syftet med börsnoteringen var att understödja Nordisk Bergtekniks förvärvsresa, bredda ägarbasen samt ge bolaget tillgång till svenska och internationella kapitalmarknader.

Första handelsdag för Nordisk Bergtekniks aktie var den 12 oktober 2021. Se erbjudandet i sammandrag, prospekt och övriga dokument nedan.

Erbjudandet i korthet

 
Erbjudandepris per B-aktie: 26 kronor

Anmälningsperiod för allmänheten i Sverige och Norge: 1-10 oktober 2021

Anmälningsperiod för institutionella investerare: 1-11 oktober 2021

Första dag för handel på Nasdaq Stockholm: 12 oktober 2021

Likviddag: 14 oktober 2021

Se mer genom att scrolla till vänster

Dokument Ladda ner
Prospekt Ladda ned Prospekt som PDF.
Delårsrapport januari-juni 2021 Ladda ned Delårsrapport januari-juni 2021 som PDF.
Pressmeddelanden Ladda ner
Nordisk Bergteknik avser notera sina B-aktier på Nasdaq Stockholm Ladda ned Nordisk Bergteknik avser notera sina B-aktier på Nasdaq Stockholm.

Nordisk Bergteknik offentliggör prospekt för erbjudande om teckning av B-aktier samt notering på Nasdaq Stockholm

Ladda ned Nordisk Bergteknik offentliggör prospekt för erbjudande om teckning av B-aktier samt notering på Nasdaq Stockholm.

Första dag för handel i Nordisk Bergtekniks B-aktier på Nasdaq Stockholm

Ladda ned Första dag för handel i Nordisk Bergtekniks B-aktier på Nasdaq Stockholm.

Meddelande om stabiliseringsåtgärder – 21-10-20

Ladda ned Meddelande om stabiliseringsåtgärder – 21-10-20

Meddelande om stabiliseringsåtgärder – 21-10-28

Ladda ned Meddelande om stabiliseringsåtgärder – 21-10-28.

Meddelande om stabiliseringsåtgärder – 21-11-08

Ladda ned Meddelande om stabiliseringsåtgärder – 21-11-08.

Avslutande av stabiliseringsperiod och utnyttjande av övertilldelningsoption

Ladda ned Avslutande av stabiliseringsperiod och utnyttjande av övertilldelningsoption som PDF.