Hållbarhetsrapporter

Ta del av våra hållbarhetsrapporter.
Dokument Ladda ner
Hållbarhetsrapport 2022
Hållbarhetsrapport 2021
Revisorns yttrande 2021

Räkenskapsåret 2020 upprättades ingen egen hållbarhetsrapport utan Nordisk Bergteknik ingick i hållbarhetsrapporten för Navigo Invest AB. Rapporten finns tillgänglig på Navigo Invest AB:s hemsida;
https://navigoinvest.com/financial-page/#rapporter