Hållbarhetsrapporter

Ta del av våra hållbarhetsrapporter.
Dokument Ladda ner
Hållbarhetsrapport 2023 Ladda ned eller öppna Nordisk Bergtekniks Hållbarhetsrapport för 2023 som PDF.
Hållbarhetsrapport 2022
Hållbarhetsrapport 2021 Ladda ned eller öppna Nordisk Bergtekniks Hållbarhetsrapport för 2023 som PDF.
Revisorns yttrande 2021

Räkenskapsåret 2020 upprättades ingen egen hållbarhetsrapport utan Nordisk Bergteknik ingick i hållbarhetsrapporten för Navigo Invest AB. Rapporten finns tillgänglig på Navigo Invest AB:s hemsida;
https://navigoinvest.com/financial-page/#rapporter