Koncernledning

Nordisk Bergtekniks koncernledning består av fyra personer under ledning av VD Andreas Christoffersson och inkluderar CFO, Landschef Norge samt IR och kommunikationsansvarig.

Verkställande direktören utses av styrelsen och ansvarar för den löpande förvaltningen av bolaget enligt styrelsens anvisningar och riktlinjer. Koncernledningen ansvarar för att utforma och genomföra koncernens övergripande strategier som rör till exempel verksamhetsfrågor, marknadsfrågor samt förvärv. Dessa frågor bereds av koncernledningen för beslut av styrelsen.

Koncernledningen har regelbundna möten för att följa upp koncernens resultat och finansiella ställning, strategifrågor, verksamhetsfrågor samt uppföljning av budget och prognoser är andra frågor som behandlas på koncernledningsmötena.

Presentation av koncernledningen

Nedan finns information om koncernledningens befattning, ålder, utbildning, övriga pågående uppdrag, övrig relevant erfarenhet och innehav av aktier och aktierelaterade instrument i bolaget.

Andreas Christoffersson

 • Verkställande direktör

  Befattning: VD och koncernchef sedan 2016.

  Född: 1974

  Utbildning: Civilingenjör, Luleå Tekniska Universitet.

  Övriga uppdrag i urval: Styrelseordförande i Jovian Invest AB, Getten AB, Getten Invest AB, ACJL Holding AB och Jernstenen Invest AB. Styrelseledamot i Geogruppen i Göteborg Holding AB och Atandakil Invest AB.

  Övrig erfarenhet: VD i Norrbottens Bergteknik mellan 2010–2020 och tidigare arbetat på Skanska.

  Eget och närståendes innehav av aktier och aktierelaterade instrument: 1 508 649 aktier (eget och genom företagsägd kapitalförsäkring).

Andreas Christoffersson, koncernchef Nordisk Bergteknik.

Johan Lundqvist

 • CFO

  Befattning: CFO sedan 2017.

  Född: 1957

  Utbildning: Civilekonom, Lunds universitet.

  Övriga uppdrag i urval: Styrelseledamot i GRANGEX AB (publ), Jovian Invest AB, Ouest AB, Jernstenen Invest AB, ACJL Holding AB och Laub Invest AB.

  Övrig erfarenhet: Tidigare arbetat vid HiQ, SAS och Imerys.

  Eget och närståendes innehav av aktier och aktierelaterade instrument: 763 192 aktier (eget och genom företagsägd kapitalförsäkring).

Johan Lundqvist - CFO Nordisk Bergteknik

Oddbjørn Røed

 • Landschef Norge

  Befattning: Landschef Norge sedan 2017.

  Född: 1975

  Utbildning: Utbildning inom berg och tunnel.

  Övriga uppdrag i urval: Styrelseordförande i Protech Consult AS, Heo Invest AS, Oddbjørn Røed AS och Sandefjordgruppen Invest AS.

  Övrig erfarenhet: VD och andra positioner inom Vestfold-koncernen i över 20 år.

  Eget och närståendes innehav av aktier och aktierelaterade instrument: 304 567 aktier (genom bolag).

Oddbjørn Røed - Landschef Norge

Niklas Alm

 • IR och kommunikationsansvarig

  Befattning: IR och kommunikationsansvarig sedan 2021.

  Född: 1967

  Utbildning: Civilekonom Växjö Universitet inriktning Nationalekonomi.

  Övriga uppdrag i urval: Styrelseledamot i Stable Five AB, Tigerrace AB och Tigerrace Naturinvest AB.

  Övrig erfarenhet: Head of Investor Relations i ett flertal börsnoterade bolag och senior rådgivare SAFIRAB AB (Safir Communication).

  Eget och närståendes innehav av aktier och aktierelaterade instrument: 52 500 aktier (eget och genom bolag).

Niklas Alm IR-kontakt och presskontakt. IR- och kommunikationsansvarig.

Andreas Christoffersson

Andreas Christoffersson, koncernchef Nordisk Bergteknik.

Johan Lundqvist

Johan Lundqvist - CFO Nordisk Bergteknik

Oddbjørn Røed

Oddbjørn Røed - Landschef Norge

Niklas Alm

Niklas Alm IR-kontakt och presskontakt. IR- och kommunikationsansvarig.