Våra bolag

Nordisk Bergteknik är norra Europas största aktör med ett helhetserbjudande inom berghantering och grundläggning. Koncernen består av 23 operationella bolag med starka positioner och varumärken i Sverige, Norge och Finland.

De operativa bolag som ingår i koncernen verkar självständigt, men samverkar inom bland annat uppföljning och styrning, inköp, resursfördelning och hållbarhetsaspekter med strävan att realisera synergier och öka skalbarheten.

Koncernen har omkring 1 200 medarbetare och verkar inom två affärsområden: berghantering och grundläggning.

”Vi fortsätter att utveckla koncernen och stärka vår position som strategisk partner inom våra nischer inom infrastruktur, gruv- och byggindustri.”

Andreas Christoffersson, VD och koncernchef för Nordisk Bergteknik.

Mer om Nordisk Bergteknik