Berghantering

Inom affärsområdet berghantering är Nordisk Bergteknik en ledande och strategisk samarbetspartner med starka lokala positioner runt om i Sverige, Norge och Finland. Affärsområdet har samlat specialister och erbjuder tjänster inom framför allt borrning, losshållning och bergförstärkning, men också inom prospektering, krossning, betongsprutning och underhåll av betongkonstruktioner.

Nordisk Bergtekniks bolag inom berghantering erbjuder professionella tjänster inom infrastruktur, byggentreprenader, vindkraftsparker, gruvor, naturnära miljöer med mera. Verksamheterna är idag baserade i Sverige, Norge och Finland men kan arbeta bredare än så.

Visa alla
Sverige
Norge
Finland
 • Nordisk Bergteknik - Medarbetare - Bohus Bergsprängning tunnelarbete - Illustration Bohus

  Bohus Bergsprängning

  Erbjuder tjänster inom berghantering såsom borrning, losshållning, bergförstärkning, bergspräckning och vajersågning. Företaget grundades…
  Läs mer
 • Bröderna Andersson - grävmaskinsarbete vid krossning.

  Bröderna Anderssons Grus

  Erbjuder tjänster inom krossning och leverans av grus och även andra tjänster inom…
  Läs mer
 • Bergsäkring utförd av Gjerden Fjellsikring. Används även som illustration till tidslinje för 2021.

  Nordisk Fjellsikring

  Erbjuder tjänster inom bergförstärkning. Specialister på betongsprutning, tunnelsäkring och alla typer av säkringsarbeten…
  Läs mer
 • Medarbetare vid Nordisk Fjellsprengning i samtal.

  Nordisk Fjellsprengning

  Erbjuder tjänster inom berghantering såsom borrning och losshållning åt entreprenörer, stat och kommun.
  Läs mer
 • Borrigg hos Norrbottens Bergteknik.

  Norrbottens Bergteknik

  Erbjuder tjänster inom berghantering såsom borrning, losshållning, bergförstärkning, bergspräckning och vajersågning.
  Läs mer
 • Tunnelarbete och Borrning i tunnel utförd av Power Mining Oy

  Power Mining

  Erbjuder tjänster inom berghantering såsom borrning och losshållning och är en komplett leverantör…
  Läs mer
 • Prospekteringsborrning med Protek

  Protek

  Erbjuder tjänster inom kärnborrning och kvalificerade geotekniska undersökningar för kunder inom prospekteringsindustrin. Bolaget…
  Läs mer
 • Lastning med grävmaskin på lastbil utförd av S Blomquist Entreprenad

  S Blomquist Entreprenad

  Erbjuder maskintjänster, transporter och deponi i Göteborgsregionen.
  Läs mer
 • Tunnelarbete utfört av Snemyr Betongsprøyting.

  Snemyr Betongsprøyting

  Erbjuder tjänster inom bergförstärkning såsom betongsprutning i tunnlar, murar, bergskärningar och olika utrymmen.…
  Läs mer
 • STH Spår & Entreprenad - grävlastare på spår

  STH Spår & Entreprenad AB

  Erbjuder tjänster i och kring spårområden såsom underhåll av spår och plattformar.
  Läs mer
 • Lastning av berg med Cat 374F på Volvo dumper. Torbjörn Sundh Entreprenad

  Torbjörn Sundh Entreprenad

  Erbjuder tjänster inom infrastruktur- och anläggningsentreprenader, maskintjänster samt drift och underhåll av transportnätet.
  Läs mer
 • Styrd borrning med TSB Borrentreprenad

  TSB Borrentreprenad

  Erbjuder tjänster såsom styrd borrning, hammarborrning och kärnborrning. Bolaget grundades 1992 och verkar…
  Läs mer
 • Manuell bergsäkring - Visinor fjellsikring

  Visinor Rehab

  Erbjuder tjänster inom betongrehabilitering såsom betongrehabilitering av broar, kajer och byggnader. Bolaget grundades…
  Läs mer
 • Nordisk Bergteknik - Medarbetare - Bohus Bergsprängning tunnelarbete - Illustration Bohus

  Bohus Bergsprängning

  Erbjuder tjänster inom berghantering såsom borrning, losshållning, bergförstärkning, bergspräckning…
  Läs mer
 • Bröderna Andersson - grävmaskinsarbete vid krossning.

  Bröderna Anderssons Grus

  Erbjuder tjänster inom krossning och leverans av grus och…
  Läs mer
 • Borrigg hos Norrbottens Bergteknik.

  Norrbottens Bergteknik

  Erbjuder tjänster inom berghantering såsom borrning, losshållning, bergförstärkning, bergspräckning…
  Läs mer
 • Prospekteringsborrning med Protek

  Protek

  Erbjuder tjänster inom kärnborrning och kvalificerade geotekniska undersökningar för…
  Läs mer
 • Lastning med grävmaskin på lastbil utförd av S Blomquist Entreprenad

  S Blomquist Entreprenad

  Erbjuder maskintjänster, transporter och deponi i Göteborgsregionen.
  Läs mer
 • STH Spår & Entreprenad - grävlastare på spår

  STH Spår & Entreprenad AB

  Erbjuder tjänster i och kring spårområden såsom underhåll av…
  Läs mer
 • Lastning av berg med Cat 374F på Volvo dumper. Torbjörn Sundh Entreprenad

  Torbjörn Sundh Entreprenad

  Erbjuder tjänster inom infrastruktur- och anläggningsentreprenader, maskintjänster samt drift…
  Läs mer
 • Styrd borrning med TSB Borrentreprenad

  TSB Borrentreprenad

  Erbjuder tjänster såsom styrd borrning, hammarborrning och kärnborrning. Bolaget…
  Läs mer
 • Bergsäkring utförd av Gjerden Fjellsikring. Används även som illustration till tidslinje för 2021.

  Nordisk Fjellsikring

  Erbjuder tjänster inom bergförstärkning. Specialister på betongsprutning, tunnelsäkring och…
  Läs mer
 • Medarbetare vid Nordisk Fjellsprengning i samtal.

  Nordisk Fjellsprengning

  Erbjuder tjänster inom berghantering såsom borrning och losshållning åt…
  Läs mer
 • Tunnelarbete utfört av Snemyr Betongsprøyting.

  Snemyr Betongsprøyting

  Erbjuder tjänster inom bergförstärkning såsom betongsprutning i tunnlar, murar,…
  Läs mer
 • Manuell bergsäkring - Visinor fjellsikring

  Visinor Rehab

  Erbjuder tjänster inom betongrehabilitering såsom betongrehabilitering av broar, kajer…
  Läs mer
 • Tunnelarbete och Borrning i tunnel utförd av Power Mining Oy

  Power Mining

  Erbjuder tjänster inom berghantering såsom borrning och losshållning och…
  Läs mer

Ledande branschkompetens

Inom de operativa bolagen finns erfarenhet som sträcker sig tillbaka ända till 1960-talet. Basen för verksamheten är gedigen ingenjörskunskap, betydande erfarenhet och långa kundrelationer samt en ständig strävan efter att utföra varje uppdrag med högsta kvalitet och säkerhet samt med hållbarhet i centrum.

Nordisk Bergteknik strävar efter att ha en välunderhållen och modern flotta för att säkerställa en god arbetsmiljö samt hög driftseffektivitet och driftsäkerhet.

Brett utbud av tjänster inom berghantering

 • Borrning
 • Losshållning
 • Bergspräckning
 • Vajersågning
 • Bergförstärkning
 • Prospektering
 • Krossning
 • Betongsprutning
 • Betongrehabilitering

Mer om Nordisk Bergteknik