Kontakt

Välkommen att kontakta oss om du har några frågor.

Växeln
010-350 09 00
info@bergteknikgroup.com

Niklas Alm
Investor Relations
niklas.alm@bergteknikgroup.com
Tel: 070-824 40 88

Andreas Christoffersson
VD
andreas.christoffersson@bergteknikgroup.com

Johan Lundqvist
CFO
johan.lundqvist@bergteknikgroup.com

Åsa Ekberg
Hållbarhetsansvarig
asa.ekberg@bergteknikgroup.com

Oddbjørn Røed
Landschef Norge
oddbjorn.roed@bergteknikgroup.com