Bolagsstyrningsrapport

Nordisk Bergteknik AB (publ) är ett svenskt aktiebolag noterat på Nasdaq Stockholm sedan 12 oktober 2021. Bolaget lyder under Nasdaq Stockholms regelverk för emittenter samt tillämpar Svensk kod för bolagsstyrning.

I bolagsstyrningsrapporten beskrivs styrningen av Nordisk Bergteknik samt styrelsens arbete.

Dokument Ladda ner
Bolagsstyrningsrapport 2023 Ladda hem Bolagstyrningssrapport för 2023.
Bolagsstyrningsrapport 2022 Ladda hem Bolagstyrningssrapport för 2022.
Bolagsstyrningsrapport 2021 Ladda hem Bolagsstyrningsrapport för 2021.