Aktieinformation

Nordisk Bergtekniks aktie är noterad på Nasdaq Stockholm, i Mid-Cap segmentet, sedan den 12 oktober 2021.

Aktien handlas under kortnamnet NORB.