Om Nordisk Bergteknik

Nordisk Bergteknik är en strategisk partner i valda nischer på marknaden för anläggnings- och entreprenadtjänster inom infrastruktur, gruv- och byggindustri.

Koncernen, som är norra Europas största aktör med ett helhetserbjudande inom berghantering och grundläggning, driver 23 operationella bolag med starka positioner och varumärken på den regionala marknaden runt om i Sverige, Norge och Finland. De operativa bolag som ingår i koncernen verkar självständigt, men samverkar inom bland annat uppföljning och styrning, inköp, resursfördelning och hållbarhetsaspekter med strävan att realisera synergier och öka skalbarheten.

Nordisk Bergteknik verkar på en marknad med god underliggande tillväxt drivet av en stor andel långsiktiga offentliga investeringar. Koncernens kunder är huvudsakligen privata bolag, som i sin tur har helhetsuppdrag åt stat och kommun, med inriktning mot samhällsgemensam infrastruktur. Nordisk Bergteknik är vana vid alla sorters miljöer och arbetar i både mindre uppdrag och större projekt, då ofta som en av flera samarbetspartners.

Koncernen har omkring 1 200 medarbetare och verkar inom två affärsområden: berghantering och grundläggning, som i sin tur redovisas i de tre finansiella segmenten Grund Sverige, samt Berg Sverige och Berg Norge.

Vår historia

Nordisk Bergtekniks resa började redan när Wolgan Karlsson gick som lärling med sin pappa på 1960-talet. Ta här nedan del av några viktiga årtal och händelser ur vår historia.

Se mer genom att scrolla till vänster

 
 

1965


Norrbottens Bergtekniks grundare Wolgan Karlsson går som borr- och spränglärling med sin pappa.

 

1966


Vestfold Fjellboring grundas i norska Sandefjord av Odd Andersen. Sedermera övertaget av familjen Røed från 1988.

 

1970


Berghanteringen utvecklas med samhällsutbyggnaden av vattenkraft som drivande faktor. Handhållna borrmaskinerna ersätts av borrvagnar och fler företag etableras inom branschen.

 

2010


Nuvarande VD Andreas Christoffersson tillträder som VD i Norrbottens Bergteknik.

 

2016


Nordisk Bergteknik bildas och Pegroco Invest träder in.

 

2017


Vestfold Fjellboring och Norsk Fjellsprengning förvärvas.

 

2018


Songdalen Fjellsprenging och Fjellsprenger förvärvas.

 

2019


Nordisk Bergteknik emitterar företagsobligationer om 400 MSEK som noteras på Nasdaq First North Bond Market. Pålab, Hyrcon, Bohus Bergspränging m.fl. förvärvas och koncernen blir norra Europas största helhetsaktör inom grundläggning och berghantering.

 

2020


Bolagets obligation avnoteras från Nasdaq First North Bond Market och listas om på Nasdaq Stockholm Bond Market. Visinor AS och Prospekteringsteknik i Norrland förvärvas. Koncernens nettoomsättning överstiger en miljard kronor.

 

2021


Bolagets B-aktie noteras på Nasdaq Stockholm. Förtidsinlösen av utestående företagsobligationer sker och nytt finansieringsavtal med Nordea och Swedbank ingås.

 

2021


Gjerden Fjellsikring, Grundia, S Blomquist och BGS Svensson förvärvas. Antalet anställda i koncernen uppgår till över 800.

 

2022


Torbjörn Sundh Entreprenad, Bröderna Anderssons Grus mfl förvärvas. Nordisk Bergteknik genomför också sitt största förvärv någonsin, Rovalin och Soil Mixing Group. Avsiktsförklaring avseende förvärv av Power Mining ingås, Nordisk Bergtekniks första förvärv i Finland.

 

2022


Koncernens omsättning överstiger 3 miljarder kronor. Antalet anställda uppgår till över 1 000.

Slide 1

Here goes your text ... Select any part of your text to access the formatting toolbar.
I am a button

Slide 2

Here goes your text ... Select any part of your text to access the formatting toolbar.
I am a button

Slide 3

Here goes your text ... Select any part of your text to access the formatting toolbar.
I am a button

Slide 4

Here goes your text ... Select any part of your text to access the formatting toolbar.
I am a button

Slide 5

Here goes your text ... Select any part of your text to access the formatting toolbar.
I am a button

Slide 6

Here goes your text ... Select any part of your text to access the formatting toolbar.
I am a button

Aktuell fördelning av verksamhet

0%
Grund Sverige
0%
Berg Sverige
0%
Berg Norge

Våra bolag

Nordisk Bergtekniks bolag erbjuder ett helhetserbjudande inom berghantering och grundläggning.
Utforska våra bolag

Vårt hållbarhetsarbete

Vi arbetar för ett långsiktigt och hållbart samhälle. Det handlar både om inre och yttre miljö samt socialt ansvar.
Ta del av vårt arbete

Rapporter

Genom våra rapporter och presentationer kan du ta del av vår verksamhets aktuella resultat.
TA Del av våra rapporter