Finansiella nyckeltal

Koncernens finansiella nyckeltal och definitioner.

Aktuella siffror från koncernens senaste rapport och definitioner av koncernens finansiella nyckeltal. För avstämningstabeller av koncernens alternativa nyckeltal, se sidan Rapporter och presentationer.

Se mer genom att scrolla till vänster

Jan-mar 2024 Jan-mar 2023 Jan-dec 2023
Nettoomsättning MSEK 751,4 911,7 3 526,4
Organisk tillväxt % -21% 21% -4%
EBITDA, MSEK 105,2 106,3 444,5
EBITDA-marginal % 14,0% 11,7% 12,6%
Justerad EBITDA, MSEK 106,5 123,4 484,5
Justerad EBITDA-marginal % 14,2% 13,5% 13,7%
EBIT, MSEK 22,7 33,7 133,0
EBIT-marginal % 3,0% 3,7% 3,8%
Justerad EBIT, MSEK 24,1 50,9 173,1
Justerad EBIT-marginal % 3,2% 5,6% 4,9%
Jämförelsestörande poster MSEK -1,3 -17,2 40,0
Periodens resultat, MSEK -14,6 14,6 38,7
Periodens resultat per aktie före och efter utspädning, SEK -0,26 0,29 0,71
Kassaflöde från den löpande verksamheten, MSEK 51,0 92,9 291,6
Justerat kassaflöde från den löpande verksamheten, MSEK 52,3 94,7 305,8
Soliditet % 34,1% 35,2% 34,2%
Nettoskuld, MSEK 1 613,5 1 388,8 1 558,0
Nettoskuld/justerad EBITDA RTM 3,5 2,6 3,2
Dokument Ladda ned
Definitioner av alternativa nyckeltal Ladda ned Definitioner av alternativa nyckeltal