Finansiella nyckeltal

Koncernens finansiella nyckeltal och definitioner.

Aktuella siffror från koncernens senaste rapport och definitioner av koncernens finansiella nyckeltal. För avstämningstabeller av koncernens alternativa nyckeltal, se sidan Rapporter och presentationer.

Se mer genom att scrolla till vänster

  Okt-dec 2023 Okt-dec 2022 Jan-dec 2023 Jan-dec 2022
Nettoomsättning MSEK 888,0 973,0 3 526,4 3 401,8
Organisk tillväxt % -15% 20% -4% 25%
EBITDA, MSEK 103,2 147,8 444,5 486,8
EBITDA-marginal % 11,6% 15,2% 12,6% 14,3%
Justerad EBITDA, MSEK 107,5 148,1 484,5 492,7
Justerad EBITDA-marginal % 12,1% 15,2% 13,7% 14,5%
EBIT, MSEK 26,4 78,3 133,0 238,4
EBIT-marginal % 3,0% 8,0% 3,8% 7,0%
Justerad EBIT, MSEK 30,7 78,6 173,1 244,3
Justerad EBIT-marginal % 3,5% 8,1% 4,9% 7,2%
Jämförelsestörande poster MSEK 4,3 0,3 40,0 5,9
Periodens resultat, MSEK 6,4 54,1 38,7 149,1
Periodens resultat per aktie före och efter utspädning, SEK 0,11 0,98 0,71 2,67
Kassaflöde från den löpande verksamheten, MSEK 195,2 195,5 291,6 267,6
Justerat kassaflöde från den löpande verksamheten, MSEK 196,5 196,5 305,8 274,2
Soliditet % 34,2% 36,0% 34,2% 36,0%
Nettoskuld, MSEK 1 558,0 1 274,4 1 558,0 1 274,4
Nettoskuld/justerad EBITDA RTM 3,2 2,6
Dokument Ladda ned
Definitioner av alternativa nyckeltal Ladda ned Definitioner av alternativa nyckeltal