Vision och strategi

Nordisk Bergtekniks vision är att vara en ledande aktör inom berghanterings- och grundläggningstjänster på respektive nationell marknad. I de flesta fall fungerar Nordisk Bergteknik som en strategisk partner med specialistkompetens inom olika nischer. Koncernen arbetar huvudsakligen med en diversifierad portfölj av ett stort antal små och medelstora projekt.

Vision

Nordisk Bergtekniks vision är att vara en ledande aktör inom berghantering- och grundläggningstjänster på respektive nationell marknad. Koncernen ska kännetecknas av en stark kultur, utpräglad entreprenörsanda, decentraliserad struktur, hög effektivitet och kvalitet.

Sebastian Näslund

Strategi

Strategisk samarbetspartner

I de flesta fall fungerar Nordisk Bergteknik som en strategisk partner med specialistkompetens inom olika nischer, som levererar delar av ett större uppdrag för huvudentreprenörer inom anläggnings- och byggindustrin, som i sin tur levererar till privata företag eller offentliga sektorn, alternativt till huvudentreprenörens egna projekt som produceras i egen regi.

Koncernens största primära kundgrupp inkluderar större anläggnings- och byggentreprenörer och i omkring tre fjärdedelar av Nordisk Bergtekniks uppdrag, sett till omsättning, utgörs slutkunden av offentlig sektor. Koncernen utför också uppdrag åt privata aktörer inom bland andra gruv-, bygg- och vindparksindustrin.

Bergsäkring

Tillväxt

Nordisk Bergteknik ska växa både organiskt och genom förvärv. Ambitionen är att förvärva lokalt ledande och lönsamma aktörer som kompletterar och stärker nuvarande erbjudande och geografiska närvaro.

Strategin kan delas upp i fyra delar:

  • Förstärka den nuvarande positionen på lokala eller regionala marknader.
  • Utöka befintligt tjänsteerbjudande.
  • Etablera sig på nya geografiska delmarknader.
  • Fortsätta växa genom förvärv.
Bröderna Andersson

Styrkor och konkurrensfördelar

  • Betydande marknad med en förväntad stark långsiktig tillväxt.
  • Marknadsledare med höga och växande inträdesbarriärer.
  • Hållbarhet, säkerhet och produktivitet är kärnan i verksamheten.
  • Diversifierad projekt- och kundportfölj som sänker risknivån och möjliggör en stabilitet i intjäningen över tid.
  • Fragmenterad marknad med ett stort antal möjliga tilläggsförvärv med betydande potential för synergier.
Torbjörn Sundh. Rivning med hydraulhammare.

Affärsmodell


Koncernen arbetar huvudsakligen med en diversifierad portfölj av ett stort antal små och medelstora projekt som vanligen faktureras månatligen och på löpande räkning, vilket understryker den låga risknivån i verksamheten. Kundförlusterna har historiskt varit mycket låga. Grunden till framgången hos Nordisk Bergtekniks operativa bolag är en nära kundrelation. Nordisk Bergteknik strävar efter långsiktiga relationer och att ha branschens nöjdaste kunder genom ett utpräglat kundfokus, ett nära samarbete samt hållbara leveranser av högsta kvalitet.

Medarbetare

Våra finansiella mål

Ta del av våra mål för tillväxt, marginal, kapitalstruktur samt vår utdelningspolicy.
Läs mer

Våra hållbarhetsmål

Vi har både långsiktiga mål och kortsiktiga mål som vi följer upp regelbundet.
Läs mer