Press releases

Report, Regulatorisk

Interim report Q4: Strong cash flow and activities to adapt the operations to the current market climate and improved profitability

October – December 2023 Net sales decreased by 9% and amounted to SEK 888 (973) million Organic growth amounted to -15 (20) % Adjusted EBIT amounted to SEK 31 (79) million with a margin of…

Nordisk Bergteknik wins its single largest assignment in Norway to date – signs an agreement with Implenia Norge regarding the Fornebubanen worth SEK 90 million

Nordisk Bergteknik, via its subsidiary Songdalen Fjellsprenging, has signed a new major agreement in Norway regarding the construction of the penultimate stage of the Fornebubanen, named K2D. Net sales for Nordisk Bergteknik regarding this specific…

Nordisk Bergteknik wins new major project for the West Link project – higher demand and increased activity within Rock Sweden

Nordisk Bergteknik, through the group company Bohus Bergsprängning, has signed a new major contract for the construction of the West Link stage that extends from Korsvägen to Almedal in Gothenburg. The work has just started…

Nomination Committee appointed for Nordisk Bergteknik AB (publ)’s Annual General Meeting 2024

The members of the Nomination Committee for Nordisk Bergteknik’s Annual General Meeting on Thursday, May 16, 2024, have now been appointed.
Report, Regulatorisk

Interim report Q3: Intensified measures to improve profitability and take advantage of business opportunities in a weaker market climate

July – September 2023 Net sales decreased by 7 % and amounted to SEK 820 (885) million Organic growth amounted to -15 (29) % Adjusted EBIT amounted to SEK 17 (69) million with a margin…
Report, Regulatorisk

Interim report Q2: Strong cash flow and advanced positions in the mining industry

April – June 2023 Net sales were in line with previous year and amounted to SEK 907 (911) million Organic growth amounted to -10 (25) % Adjusted EBIT amounted to SEK 71 (74) million with…

Announcement from Annual General Meeting in Nordisk Bergteknik AB (publ)

An Annual General Meeting was held in Nordisk Bergteknik AB (publ) (the ‘’Company’’) on May 25, 2023. A summary of the decisions made at the Annual General Meeting follows below. All resolutions have been made…
Report, Regulatorisk

Interim report Q1: Profitable growth and strong cash conversion

January – March 2023 Net sales increased with 44 % and amounted to SEK 912 (632) million Organic growth increased with 21 (29) % Adjusted EBIT increased with 56 % and amounted to SEK 34…

Notice of Annual general meeting in Nordisk Bergteknik AB (publ)

The shareholders in Nordisk Bergteknik AB, reg. no. 559059-2506, (the “Company”), are hereby invited to attend the annual general meeting to be held on Thursday, May 25, 2023, at 2.00 p.m. at the Company’s premises…
Report, Regulatorisk

Nordisk Bergteknik publishes Annual Report for 2022

Nordisk Bergteknik has today published Annual and Sustainability report for 2022 at its website. The Annual report is available at https://nordiskbergteknik.se/en/reports-and-presentations/. The Swedish version of the Annual Report is also available in European Single Electronic…
Show all
Regulatory
Non Regulatory
Reports
Report, Regulatorisk

Interim report Q4: Strong cash flow and activities to adapt the operations to the current market climate and improved profitability

October – December 2023 Net sales decreased by 9% and amounted to SEK 888 (973) million Organic growth amounted to -15 (20) % Adjusted EBIT amounted to SEK 31 (79) million with a margin of…..
Report, Regulatorisk

Delårsrapport Q4: Starkt kassaflöde och aktiviteter för att anpassa verksamheten till rådande marknadsklimat och förbättrad lönsamhet

Oktober – december 2023 Nettoomsättningen minskade med 9 % och uppgick till 888 (973) MSEK Organisk tillväxt uppgick till -15 (20) % Justerad EBIT uppgick till 31 (79) MSEK, tillika en marginal om 3,5 (8,1)…..

Nordisk Bergteknik wins its single largest assignment in Norway to date – signs an agreement with Implenia Norge regarding the Fornebubanen worth SEK 90 million

Nordisk Bergteknik, via its subsidiary Songdalen Fjellsprenging, has signed a new major agreement in Norway regarding the construction of the penultimate stage of the Fornebubanen, named K2D. Net sales for Nordisk Bergteknik regarding this specific…..

Nordisk Bergteknik vinner sitt enskilt största uppdrag i Norge hittills – tecknar avtal med Implenia Norge avseende Fornebubanen värt 90 MSEK

Nordisk Bergteknik har, via dotterbolaget Songdalen Fjellsprenging, tecknat ett nytt större avtal i Norge avseende byggandet av den näst sista etappen av Fornebubanen, benämnd K2D. Omsättningen för Nordisk Bergteknik gällande detta specifika projekt bedöms uppgå…..

Nordisk Bergteknik wins new major project for the West Link project – higher demand and increased activity within Rock Sweden

Nordisk Bergteknik, through the group company Bohus Bergsprängning, has signed a new major contract for the construction of the West Link stage that extends from Korsvägen to Almedal in Gothenburg. The work has just started…..

Nordisk Bergteknik vinner nytt större projekt avseende Västlänken – högre efterfrågan och ökad aktivitet inom Berg Sverige

Nordisk Bergteknik, via koncernbolaget Bohus Bergsprängning, har tecknat ett nytt större avtal avseende byggandet av Västlänksetappen som sträcker sig från Korsvägen till Almedal i Göteborg. Arbetet har nyligen startat och kommer att pågå mer eller…..

Nomination Committee appointed for Nordisk Bergteknik AB (publ)’s Annual General Meeting 2024

The members of the Nomination Committee for Nordisk Bergteknik’s Annual General Meeting on Thursday, May 16, 2024, have now been appointed...

Valberedning utsedd inför Nordisk Bergteknik AB (publ):s årsstämma 2024

Valberedningens ledamöter inför Nordisk Bergtekniks årsstämma torsdagen den 16 maj 2024 har nu utsetts...
Report, Regulatorisk

Interim report Q3: Intensified measures to improve profitability and take advantage of business opportunities in a weaker market climate

July – September 2023 Net sales decreased by 7 % and amounted to SEK 820 (885) million Organic growth amounted to -15 (29) % Adjusted EBIT amounted to SEK 17 (69) million with a margin…..
Report, Regulatorisk

Delårsrapport Q3: Intensifierade åtgärder för att förbättra lönsamheten och tillvarata affärsmöjligheter i ett svagare marknadsklimat

Juli – september 2023 Nettoomsättningen minskade med 7 % och uppgick till 820 (885) MSEK Organisk tillväxt uppgick till -15 (29) % Justerad EBIT uppgick till 17 (69) MSEK, tillika en marginal om 2,1 (7,8)…..
Report, Regulatorisk

Delårsrapport Q4: Starkt kassaflöde och aktiviteter för att anpassa verksamheten till rådande marknadsklimat och förbättrad lönsamhet

Oktober – december 2023 Nettoomsättningen minskade med 9 % och uppgick till 888 (973) MSEK Organisk tillväxt uppgick till -15 (20) % Justerad EBIT uppgick till 31 (79) MSEK, tillika en marginal om 3,5 (8,1)…..
Report, Regulatorisk

Interim report Q4: Strong cash flow and activities to adapt the operations to the current market climate and improved profitability

October – December 2023 Net sales decreased by 9% and amounted to SEK 888 (973) million Organic growth amounted to -15 (20) % Adjusted EBIT amounted to SEK 31 (79) million with a margin of…..

Valberedning utsedd inför Nordisk Bergteknik AB (publ):s årsstämma 2024

Valberedningens ledamöter inför Nordisk Bergtekniks årsstämma torsdagen den 16 maj 2024 har nu utsetts...

Nomination Committee appointed for Nordisk Bergteknik AB (publ)’s Annual General Meeting 2024

The members of the Nomination Committee for Nordisk Bergteknik’s Annual General Meeting on Thursday, May 16, 2024, have now been appointed...
Report, Regulatorisk

Delårsrapport Q3: Intensifierade åtgärder för att förbättra lönsamheten och tillvarata affärsmöjligheter i ett svagare marknadsklimat

Juli – september 2023 Nettoomsättningen minskade med 7 % och uppgick till 820 (885) MSEK Organisk tillväxt uppgick till -15 (29) % Justerad EBIT uppgick till 17 (69) MSEK, tillika en marginal om 2,1 (7,8)…..
Report, Regulatorisk

Interim report Q3: Intensified measures to improve profitability and take advantage of business opportunities in a weaker market climate

July – September 2023 Net sales decreased by 7 % and amounted to SEK 820 (885) million Organic growth amounted to -15 (29) % Adjusted EBIT amounted to SEK 17 (69) million with a margin…..
Report, Regulatorisk

Delårsrapport Q2: Starkt kassaflöde och framflyttade positioner inom gruvindustrin

April – juni 2023 Nettoomsättningen var i linje med föregående år och uppgick till 907 (911) MSEK Organisk tillväxt uppgick till -10 (25) % Justerad EBIT uppgick till 71 (74) MSEK, tillika en marginal om…..
Report, Regulatorisk

Interim report Q2: Strong cash flow and advanced positions in the mining industry

April – June 2023 Net sales were in line with previous year and amounted to SEK 907 (911) million Organic growth amounted to -10 (25) % Adjusted EBIT amounted to SEK 71 (74) million with…..

Kommuniké från årsstämma i Nordisk Bergteknik AB (publ)

Nordisk Bergteknik AB (publ) (”Bolaget”) har hållit årsstämma den 25 maj 2023. Nedan följer en sammanfattning av de beslut som fattades vid stämman, samtliga beslut har fattats med erforderlig majoritet och i enlighet med inför…..

Announcement from Annual General Meeting in Nordisk Bergteknik AB (publ)

An Annual General Meeting was held in Nordisk Bergteknik AB (publ) (the ‘’Company’’) on May 25, 2023. A summary of the decisions made at the Annual General Meeting follows below. All resolutions have been made…..

Nordisk Bergteknik wins its single largest assignment in Norway to date – signs an agreement with Implenia Norge regarding the Fornebubanen worth SEK 90 million

Nordisk Bergteknik, via its subsidiary Songdalen Fjellsprenging, has signed a new major agreement in Norway regarding the construction of the penultimate stage of the Fornebubanen, named K2D. Net sales for Nordisk Bergteknik regarding this specific…..

Nordisk Bergteknik vinner sitt enskilt största uppdrag i Norge hittills – tecknar avtal med Implenia Norge avseende Fornebubanen värt 90 MSEK

Nordisk Bergteknik har, via dotterbolaget Songdalen Fjellsprenging, tecknat ett nytt större avtal i Norge avseende byggandet av den näst sista etappen av Fornebubanen, benämnd K2D. Omsättningen för Nordisk Bergteknik gällande detta specifika projekt bedöms uppgå…..

Nordisk Bergteknik wins new major project for the West Link project – higher demand and increased activity within Rock Sweden

Nordisk Bergteknik, through the group company Bohus Bergsprängning, has signed a new major contract for the construction of the West Link stage that extends from Korsvägen to Almedal in Gothenburg. The work has just started…..

Nordisk Bergteknik vinner nytt större projekt avseende Västlänken – högre efterfrågan och ökad aktivitet inom Berg Sverige

Nordisk Bergteknik, via koncernbolaget Bohus Bergsprängning, har tecknat ett nytt större avtal avseende byggandet av Västlänksetappen som sträcker sig från Korsvägen till Almedal i Göteborg. Arbetet har nyligen startat och kommer att pågå mer eller…..

Nordisk Bergteknik completes the acquisition of Power Mining

As of today, February 27, Nordisk Bergteknik completes the acquisition of Power Mining. Nordisk Bergteknik announced on December 22 that it had entered a letter of intent regarding the acquisition of all shares in the…..

Nordisk Bergteknik tillträder förvärvet av Power Mining

Nordisk Bergteknik tillträder per idag den 27 februari Power Mining. Nordisk Bergteknik annonserade den 22 december att en avtalsförklaring ingåtts avseende förvärv av samtliga aktier i bolaget. Power Mining, baserat i Kajana i Finland, omsätter…..

Nordisk Bergteknik completes the acquisition of Berg & Betongförstärkning

As of today, October 31, Nordisk Bergteknik completes the acquisition of Berg & Betongförstärkning Jarl-Eric Majqvist AB. Nordisk Bergteknik announced on September 23 that it had entered into an agreement regarding the acquisition of all…..

Nordisk Bergteknik tillträder förvärvet av Berg & Betongförstärkning

Nordisk Bergteknik tillträder per idag den 31 oktober Berg & Betongförstärkning Jarl-Eric Majqvist AB. Nordisk Bergteknik annonserade den 23 september att avtal ingåtts avseende förvärv av samtliga aktier i bolaget. Berg & Betongförstärkning grundades 2005…..

Nordisk Bergteknik completes the acquisition of Snemyr Betongsprøyting

As of today, September 30, Nordisk Bergteknik completes the acquisition of Snemyr Betongsprøyting AS. Nordisk Bergteknik announced on June 21 that it had entered into an agreement regarding the acquisition of all shares in the…..

Nordisk Bergteknik tillträder förvärvet av Snemyr Betongsprøyting

Nordisk Bergteknik tillträder per idag den 30 september Snemyr Betongsprøyting AS. Nordisk Bergteknik annonserade den 21 juni att avtal ingåtts avseende förvärv av samtliga aktier i bolaget. Snemyr Betongsprøyting grundades 1979 och omsatte under 2021…..