Rapporter

Delårsrapport Q2: Starkt kassaflöde och framflyttade positioner inom gruvindustrin

April – juni 2023 Nettoomsättningen var i linje med föregående år och uppgick till 907 (911) MSEK Organisk tillväxt uppgick till -10 (25) % Justerad EBIT uppgick till 71 (74) MSEK, tillika en marginal om…..

Delårsrapport Q1: Lönsam tillväxt och god kassagenerering

Januari – mars 2023 Nettoomsättningen ökade med 44 % och uppgick till 912 (632) MSEK Organisk tillväxt ökade med 21 (29) % Justerad EBIT ökade med 56 % och uppgick till 34 (22) MSEK, tillika…..

Nordisk Bergteknik publicerar Årsredovisning för 2022

Nordisk Bergteknik har idag publicerat årsredovisning och hållbarhetsredovisning för 2022 på sin webbplats. Årsredovisningen finns tillgänglig på https://nordiskbergteknik.se/rapporter-och-presentationer/. Den svenska årsredovisningen finns även tillgänglig i European Single Electronic Format (ESEF). Nordisk Bergteknik har valt att…..

Delårsrapport Q4: Fortsatt god tillväxt och mycket starkt kassaflöde avslutar året

Oktober – december 2022 Nettoomsättningen ökade med 66 % och uppgick till 973 (587) MSEK Organisk tillväxt ökade med 20 (16) % Justerad EBIT ökade med 74 % och uppgick till 79 (45) MSEK, tillika…..

Delårsrapport Q3: Stark finansiell utveckling och framflyttade marknadspositioner

Juli – september 2022 Nettoomsättningen ökade med 75 % och uppgick till 885 (506) MSEK Organisk tillväxt ökade med 29 (19) % Justerad EBIT ökade med 97 % och uppgick till 69 (35) MSEK, tillika…..

Delårsrapport Q2: Fortsatt stark organisk tillväxt inom alla segment

April – juni 2022 Nettoomsättningen ökade med 86 % och uppgick till 911 (491) MSEK. Organisk tillväxt uppgick till 25 (44) %. Justerad EBIT ökade till 75 (47) MSEK, tillika en marginal om 8,2 (9,5)…..

Delårsrapport Q1: Ökad tillväxt och stärkt marginal trots oroliga tider

Januari – mars 2022 Nettoomsättningen ökade med 89 % och uppgick till 632 (334) MSEK. Organisk tillväxt uppgick till 29 (19) %. Justerad EBIT ökade till 22 (7) MSEK, tillika en marginal om 3,5 (2,1)…..

Nordisk Bergteknik publicerar Årsredovisning för 2021

Nordisk Bergteknik har idag publicerat årsredovisning och hållbarhetsredovisning för 2021 på sin webbplats. Årsredovisningen finns tillgänglig på https://nordiskbergteknik.se/rapporter-och-presentationer/. Den svenska årsredovisningen finns även tillgänglig i European Single Electronic Format (ESEF). Nordisk Bergteknik har valt att…..

Delårsrapport Q4: Ett starkt kvartal avslutar ett framgångsrikt år

Oktober – december 2021 Nettoomsättningen ökade med 69 % och uppgick till 587 (348) MSEK. Organisk tillväxt uppgick till 16 (25) %. Justerad EBIT ökade till 45 (8) MSEK, tillika en marginal om 7,7 (2,4)…..

Delårsrapport Q3: Fortsatt stark organisk tillväxt och ökad finansiell handlingsfrihet

Juli – september 2021 Nettoomsättningen ökade med 119 % och uppgick till 506 (231) MSEK. Organisk tillväxt uppgick till 23 (37) %. Justerad EBIT ökade med 55 % till 35 (23) MSEK, tillika en marginal…..