Ej regulatoriska pressreleaser

Nordisk Bergteknik tillträder förvärven av Rovalin och Soil Mixing Group

Ej regulatorisk

Nordisk Bergteknik tillträder per idag den 28 april Infrastructure Group Nordic AB (”IGN”) som med sina två operativa dotterbolag Rovalin och Soil Mixing Group, omsätter cirka 420 MSEK på årsbasis med god lönsamhet. Nordisk Bergteknik annonserade under det första kvartalet att avtal ingåtts avseende förvärv av samtliga aktier i IGN. Förvärvet var villkorat av ett…

Läs mer

Nordisk Bergteknik tillträder förvärven av Torbjörn Sundh Entreprenad och Bröderna Anderssons Grus

Ej regulatorisk

Nordisk Bergteknik annonserade under det fjärde kvartalet 2021 två nya förvärv i linje med koncernens fastlagda strategi. Västerbottenbaserade Bröderna Anderssons Grus AB grundades 1976 och omsätter cirka 90 MSEK på årsbasis och har drygt 30 medarbetare. Bolaget är en entreprenadverksamhet specialiserad inom bergkrossning och bergmaterial. Bolaget konsolideras i Berg Sverige per den 31 januari 2022.…

Läs mer

Nordisk Bergteknik förvärvar Bröderna Anderssons Grus med bas i Västerbotten

Ej regulatorisk

Nordisk Bergteknik har ingått avtal avseende förvärv av samtliga aktier i Bröderna Anderssons Grus, en entreprenadverksamhet inom bergkrossning samt materialleveranser med säte i Burträsk, Västerbotten. Genom förvärvet breddar Nordisk Bergteknik sitt erbjudande och fortsätter att stärka sin position och närvaro i övre Norrland.

Läs mer

Nordisk Bergteknik anlitas till vindkraftsprojektet Twin Peaks i Västernorrland

Ej regulatorisk

Nordisk Bergteknik har anlitats till vindkraftsprojektet Twin Peaks i Västernorrland där 39 verk ska driftsättas i början av 2024. Projektet går i linje med Nordisk Bergtekniks ambition att ta en aktiv roll i den gröna samhällsomvandling som sker, inte minst i takt med att behovet av förnybar elproduktion ständigt ökar.

Läs mer

Nordisk Bergteknik stärker sin finansiering – företagsobligation ersätts med bankfinansiering innehållande hållbarhetskomponent

Ej regulatorisk

Nordisk Bergteknik AB (publ) har förtidsinlöst samtliga utestående obligationer om totalt 400 MSEK till ett belopp motsvarande 103,3 % av det nominella beloppet. Vidare har, som kommunicerats den 27 september, Nordisk Bergteknik ingått finansieringsavtal med Nordea och Swedbank avseende bankfinansiering och har ersatt företagsobligationen med ett banklån om 400 MSEK. Utöver banklånet så har bolaget…

Läs mer

Nordisk Bergteknik tillträder förvärven av Grundia och S Blomquist

Ej regulatorisk

Nordisk Bergteknik har, som tidigare kommunicerats, tecknat avtal avseende förvärv av samtliga aktier i de två bolagen Grundia samt S Blomquist Entreprenad och de båda bolagen har nu tillträtts. Genom förvärven fortsätter Nordisk Bergteknik att stärka sin position och närvaro, inte minst i Västra Götaland, med ambitionen att vara en strategisk partner i valda nischer…

Läs mer

Nordisk Bergteknik slutför förvärvet av norska Gjerden Fjellsikring

Ej regulatorisk

Nordisk Bergteknik, strategisk partner i valda nischer på marknaden för anläggnings- och entreprenadtjänster inom infrastruktur, slutför förvärvet av norska bergssäkringsföretaget Gjerden Fjellsikring. Genom förvärvet stärker Nordisk Bergteknik sin närvaro på den norska marknaden och fortsätter samtidigt sin expansiva tillväxtstrategi.

Läs mer

Nordisk Bergteknik genomför riktad nyemission

Ej regulatorisk

Pressmeddelande den 24 februari, 2021 Nordisk Bergteknik AB (publ) (”Nordisk Bergteknik” eller ”Bolaget”) har, i enlighet med tidigare pressmeddelande avseende översynen av Bolagets kapitalstruktur, genomfört en riktad nyemission.

Läs mer

Visinor AS är nu del av koncernen Nordisk Bergteknik

Ej regulatorisk

Pressmeddelande 2020-10-16 Nordisk Bergtekniks senaste förvärv i Norge, Visinor AS, ingår nu i koncernen Nordisk Bergteknik. I och med förvärvet har koncernen nu god geografisk täckning i såväl norska Sørlandet som Nordnorge.

Läs mer

Nordisk Bergteknik fortsätter expansionen genom att förvärva Bohus Bergsprängning

Ej regulatorisk

Pressmeddelande 2019-12-04 Koncernen Nordisk Bergteknik har förvärvat bergsprängningsföretaget Bohus Bergsprängning i Hedekas, norr om Uddevalla. Med köpet stärker Nordisk Bergteknik närvaron på marknaden och fortsätter sin expansiva strategi.

Läs mer