Ej regulatoriska pressreleaser

Nordisk Bergteknik anlitas till vindkraftsprojektet Twin Peaks i Västernorrland

Ej regulatorisk pressrelease

Nordisk Bergteknik har anlitats till vindkraftsprojektet Twin Peaks i Västernorrland där 39 verk ska driftsättas i början av 2024. Projektet går i linje med Nordisk Bergtekniks ambition att ta en aktiv roll i den gröna samhällsomvandling som sker, inte minst i takt med att behovet av förnybar elproduktion ständigt ökar.

Läs mer

Nordisk Bergteknik stärker sin finansiering – företagsobligation ersätts med bankfinansiering innehållande hållbarhetskomponent

Ej regulatorisk pressrelease

Nordisk Bergteknik AB (publ) har förtidsinlöst samtliga utestående obligationer om totalt 400 MSEK till ett belopp motsvarande 103,3 % av det nominella beloppet. Vidare har, som kommunicerats den 27 september, Nordisk Bergteknik ingått finansieringsavtal med Nordea och Swedbank avseende bankfinansiering och har ersatt företagsobligationen med ett banklån om 400 MSEK. Utöver banklånet så har bolaget…

Läs mer

Nordisk Bergteknik tillträder förvärven av Grundia och S Blomquist

Ej regulatorisk pressrelease

Nordisk Bergteknik har, som tidigare kommunicerats, tecknat avtal avseende förvärv av samtliga aktier i de två bolagen Grundia samt S Blomquist Entreprenad och de båda bolagen har nu tillträtts. Genom förvärven fortsätter Nordisk Bergteknik att stärka sin position och närvaro, inte minst i Västra Götaland, med ambitionen att vara en strategisk partner i valda nischer…

Läs mer

Nordisk Bergteknik slutför förvärvet av norska Gjerden Fjellsikring

Ej regulatorisk pressrelease

Nordisk Bergteknik, strategisk partner i valda nischer på marknaden för anläggnings- och entreprenadtjänster inom infrastruktur, slutför förvärvet av norska bergssäkringsföretaget Gjerden Fjellsikring. Genom förvärvet stärker Nordisk Bergteknik sin närvaro på den norska marknaden och fortsätter samtidigt sin expansiva tillväxtstrategi.

Läs mer

Nordisk Bergteknik genomför riktad nyemission

Ej regulatorisk pressrelease

Pressmeddelande den 24 februari, 2021 Nordisk Bergteknik AB (publ) (”Nordisk Bergteknik” eller ”Bolaget”) har, i enlighet med tidigare pressmeddelande avseende översynen av Bolagets kapitalstruktur, genomfört en riktad nyemission.

Läs mer

Visinor AS är nu del av koncernen Nordisk Bergteknik

Ej regulatorisk pressrelease

Pressmeddelande 2020-10-16 Nordisk Bergtekniks senaste förvärv i Norge, Visinor AS, ingår nu i koncernen Nordisk Bergteknik. I och med förvärvet har koncernen nu god geografisk täckning i såväl norska Sørlandet som Nordnorge.

Läs mer

Nordisk Bergteknik fortsätter expansionen genom att förvärva Bohus Bergsprängning

Ej regulatorisk pressrelease

Pressmeddelande 2019-12-04 Koncernen Nordisk Bergteknik har förvärvat bergsprängningsföretaget Bohus Bergsprängning i Hedekas, norr om Uddevalla. Med köpet stärker Nordisk Bergteknik närvaron på marknaden och fortsätter sin expansiva strategi.

Läs mer

Nordisk Bergteknik förvärvar Bergförstärkningsgruppen

Ej regulatorisk pressrelease

Berghanteringsföretaget Norrbottens Bergteknik, ingår i koncernen Nordisk Bergteknik, med huvudkontor i Umeå har per den 30 augusti förvärvat Bergförstärkningsgruppen i Sverige AB med säte i Ljusdal.

Läs mer

Nordisk Bergteknik företagsobligationer har noterats på Nasdaq First North Bond Market

Ej regulatorisk pressrelease

Nordisk Bergteknik AB (publ) (”Nordisk Bergteknik”) säkerställda företagsobligationer om 300 mkr har noterats på Nasdaq First North Bond Market.

Läs mer

Nordisk Bergteknik har godkänts som emittent på Nasdaq First North Bond Market och kommer att ansöka om listning av bolagets företagsobligationer

Ej regulatorisk pressrelease

Nordisk Bergteknik AB (publ) (”Nordisk Bergteknik”) har godkänts som emittent på Nasdaq First North Bond Market och avser att ansöka om listning av bolagets säkerställda företagsobligationer om 300 mkr.

Läs mer