Ej regulatoriska pressreleaser

Nordisk Bergteknik tillträder förvärvet av Snemyr Betongsprøyting

Ej regulatorisk

Nordisk Bergteknik tillträder per idag den 30 september Snemyr Betongsprøyting AS. Nordisk Bergteknik annonserade den 21 juni att avtal ingåtts avseende förvärv av samtliga aktier i bolaget. Snemyr Betongsprøyting grundades 1979 och omsatte under 2021 cirka 80 MNOK med mycket god lönsamhet. Bolaget har drygt 10 medarbetare och tillhandahåller tjänster inom betongsprutning. Verksamheten utgår från…

Läs mer

Nordisk Bergteknik förvärvar Berg & Betongförstärkning – stärker erbjudandet ytterligare inom grundförstärkning

Ej regulatorisk

Nordisk Bergteknik har ingått avtal avseende förvärv av samtliga aktier i Berg & Betongförstärkning Jarl-Eric Majqvist AB (”Berg & Betongförstärkning”). Genom förvärvet stärker Nordisk Bergteknik sitt erbjudande ytterligare inom grundförstärkning, inte minst i Västra Götaland som är en expansiv region med hög efterfrågan.

Läs mer

Nordisk Bergteknik tillträder förvärvet av TSB Borrentreprenad

Ej regulatorisk

Nordisk Bergteknik tillträder per idag den 29 augusti TSB Borrentreprenad AB. Nordisk Bergteknik annonserade den 12 augusti att avtal ingåtts avseende förvärv av samtliga aktier i TSB. TSB grundades 1992 och omsatte under 2021 cirka 49 MSEK. Bolaget har drygt 25 medarbetare och tillhandahåller tjänster såsom styrd borrning, hammarborrning och kärnborrning. Verksamheten har sin bas…

Läs mer

Nordisk Bergteknik förvärvar TSB Borrentreprenad – stärker erbjudandet inom borrning

Ej regulatorisk

Nordisk Bergteknik har ingått avtal avseende förvärv av samtliga aktier i TSB Borrentreprenad AB (”TSB”), en etablerad aktör inom borrning. Genom förvärvet stärker Nordisk Bergteknik sitt erbjudande inom olika typer av borrning.

Läs mer

Nordisk Bergteknik förvärvar Snemyr Betongsprøyting – stärker erbjudandet i Norge

Ej regulatorisk

Nordisk Bergteknik har via dotterbolaget Nordisk Bergteknik AS ingått avtal avseende förvärv av samtliga aktier i Snemyr Betongsprøyting AS, en etablerad aktör inom bergförstärkning. Genom förvärvet stärker Nordisk Bergteknik sitt erbjudande­­­ och position i Norge.

Läs mer

Nordisk Bergteknik tillträder förvärven av Rovalin och Soil Mixing Group

Ej regulatorisk

Nordisk Bergteknik tillträder per idag den 28 april Infrastructure Group Nordic AB (”IGN”) som med sina två operativa dotterbolag Rovalin och Soil Mixing Group, omsätter cirka 420 MSEK på årsbasis med god lönsamhet. Nordisk Bergteknik annonserade under det första kvartalet att avtal ingåtts avseende förvärv av samtliga aktier i IGN. Förvärvet var villkorat av ett…

Läs mer

Nordisk Bergteknik tillträder förvärven av Torbjörn Sundh Entreprenad och Bröderna Anderssons Grus

Ej regulatorisk

Nordisk Bergteknik annonserade under det fjärde kvartalet 2021 två nya förvärv i linje med koncernens fastlagda strategi. Västerbottenbaserade Bröderna Anderssons Grus AB grundades 1976 och omsätter cirka 90 MSEK på årsbasis och har drygt 30 medarbetare. Bolaget är en entreprenadverksamhet specialiserad inom bergkrossning och bergmaterial. Bolaget konsolideras i Berg Sverige per den 31 januari 2022.…

Läs mer

Nordisk Bergteknik förvärvar Bröderna Anderssons Grus med bas i Västerbotten

Ej regulatorisk

Nordisk Bergteknik har ingått avtal avseende förvärv av samtliga aktier i Bröderna Anderssons Grus, en entreprenadverksamhet inom bergkrossning samt materialleveranser med säte i Burträsk, Västerbotten. Genom förvärvet breddar Nordisk Bergteknik sitt erbjudande och fortsätter att stärka sin position och närvaro i övre Norrland.

Läs mer

Nordisk Bergteknik anlitas till vindkraftsprojektet Twin Peaks i Västernorrland

Ej regulatorisk

Nordisk Bergteknik har anlitats till vindkraftsprojektet Twin Peaks i Västernorrland där 39 verk ska driftsättas i början av 2024. Projektet går i linje med Nordisk Bergtekniks ambition att ta en aktiv roll i den gröna samhällsomvandling som sker, inte minst i takt med att behovet av förnybar elproduktion ständigt ökar.

Läs mer

Nordisk Bergteknik stärker sin finansiering – företagsobligation ersätts med bankfinansiering innehållande hållbarhetskomponent

Ej regulatorisk

Nordisk Bergteknik AB (publ) har förtidsinlöst samtliga utestående obligationer om totalt 400 MSEK till ett belopp motsvarande 103,3 % av det nominella beloppet. Vidare har, som kommunicerats den 27 september, Nordisk Bergteknik ingått finansieringsavtal med Nordea och Swedbank avseende bankfinansiering och har ersatt företagsobligationen med ett banklån om 400 MSEK. Utöver banklånet så har bolaget…

Läs mer