Ej regulatoriska pressreleaser

Nordisk Bergteknik erhåller flera order avseende vindkraftsparker till ett värde av omkring 140 MSEK

Nordisk Bergteknik har, via dotterbolag, tecknat avtal avseende markförberedelser och infrastruktur inför byggnation av vindkraftsparker i norra Sverige till ett sammanlagt värde av omkring 140 MSEK. Uppdragen ligger i linje med Nordisk Bergtekniks ambition om att ta en aktiv roll i den gröna omställningen. Arbetena beräknas i huvudsak ske under 2024 och träder in i en mer intensiv fas under årets snöfria och varmare period.

Valberedningen föreslår ny styrelseledamot i Nordisk Bergteknik

Valberedningen i Nordisk Bergteknik AB (publ) föreslår att Monika Gutén väljs till ny styrelseledamot vid årsstämman den 16 maj 2024.

Nordisk Bergteknik vinner sitt enskilt största uppdrag i Norge hittills – tecknar avtal med Implenia Norge avseende Fornebubanen värt 90 MSEK

Nordisk Bergteknik har, via dotterbolaget Songdalen Fjellsprenging, tecknat ett nytt större avtal i Norge avseende byggandet av den näst sista etappen av Fornebubanen, benämnd K2D. Omsättningen för Nordisk Bergteknik gällande detta specifika projekt bedöms uppgå till i storleksordningen 90 MSEK. Huvudentreprenör och tillika motpart är Implenia Norge.

Nordisk Bergteknik vinner nytt större projekt avseende Västlänken – högre efterfrågan och ökad aktivitet inom Berg Sverige

Nordisk Bergteknik, via koncernbolaget Bohus Bergsprängning, har tecknat ett nytt större avtal avseende byggandet av Västlänksetappen som sträcker sig från Korsvägen till Almedal i Göteborg. Arbetet har nyligen startat och kommer att pågå mer eller mindre dygnet runt tills Liseberg åter öppnar under våren. Omsättningen för Nordisk Bergteknik avseende detta specifika projekt bedöms uppgå till i storleksordningen 50 MSEK. Vidare upplever Nordisk Bergteknik en successivt högre aktivitetsnivå inom segmentet Berg Sverige relativt det tredje kvartalet.

Nordisk Bergteknik tillträder förvärvet av Power Mining

Nordisk Bergteknik tillträder per idag den 27 februari Power Mining. Nordisk Bergteknik annonserade den 22 december att en avtalsförklaring ingåtts avseende förvärv av samtliga aktier i bolaget. Power Mining, baserat i Kajana i Finland, omsätter cirka 160 MSEK på årsbasis, med en EBIT-marginal som under det senaste räkenskapsåret var mycket stark och uppgick till cirka 20%. Bolaget bedriver verksamhet både i Finland och Sverige och är en komplett leverantör inom underjords- och tunnelarbeten och har idag omkring 45 medarbetare. Bolagets uppdragsgivare återfinns framför allt inom infrastrukturområdet samt inom gruvindustrin. Bolaget konsolideras i Berg Sverige per den 28 februari 2023 och…

Nordisk Bergteknik tillträder förvärvet av Berg & Betongförstärkning

Nordisk Bergteknik tillträder per idag den 31 oktober Berg & Betongförstärkning Jarl-Eric Majqvist AB. Nordisk Bergteknik annonserade den 23 september att avtal ingåtts avseende förvärv av samtliga aktier i bolaget. Berg & Betongförstärkning grundades 2005 och omsätter cirka 20 MSEK på årsbasis med god lönsamhet. Bolaget har ett 10-tal medarbetare med spetskunskap som tillhandahåller tjänster inom vårt segment Grund Sverige med fokus på grundförstärkning. Verksamheten har sin bas i Kungsbacka och verkar främst i västra Sverige men åtar sig uppdrag i hela landet. Bolaget konsolideras i Grund Sverige per den 31 oktober 2022. ”Vi är glada över att nu tillträda…

Nordisk Bergteknik tillträder förvärvet av Snemyr Betongsprøyting

Nordisk Bergteknik tillträder per idag den 30 september Snemyr Betongsprøyting AS. Nordisk Bergteknik annonserade den 21 juni att avtal ingåtts avseende förvärv av samtliga aktier i bolaget. Snemyr Betongsprøyting grundades 1979 och omsatte under 2021 cirka 80 MNOK med mycket god lönsamhet. Bolaget har drygt 10 medarbetare och tillhandahåller tjänster inom betongsprutning. Verksamheten utgår från den administrativa och logistiska basen i Kristiansand men bolaget åtar sig uppdrag i hela Norge. Bolaget konsolideras i Berg Norge per den 30 september 2022. ”Vi är mycket glada över att tillträda förvärvet av Snemyr Betongsprøyting. Nu kan vi fortsätta utveckla vårt samarbete och tillsammans…

Nordisk Bergteknik förvärvar Berg & Betongförstärkning – stärker erbjudandet ytterligare inom grundförstärkning

Nordisk Bergteknik har ingått avtal avseende förvärv av samtliga aktier i Berg & Betongförstärkning Jarl-Eric Majqvist AB (”Berg & Betongförstärkning”). Genom förvärvet stärker Nordisk Bergteknik sitt erbjudande ytterligare inom grundförstärkning, inte minst i Västra Götaland som är en expansiv region med hög efterfrågan.

Nordisk Bergteknik tillträder förvärvet av TSB Borrentreprenad

Nordisk Bergteknik tillträder per idag den 29 augusti TSB Borrentreprenad AB. Nordisk Bergteknik annonserade den 12 augusti att avtal ingåtts avseende förvärv av samtliga aktier i TSB. TSB grundades 1992 och omsatte under 2021 cirka 49 MSEK. Bolaget har drygt 25 medarbetare och tillhandahåller tjänster såsom styrd borrning, hammarborrning och kärnborrning. Verksamheten har sin bas i Sollefteå och verkar främst i Norrland men åtar sig uppdrag i hela Sverige. Bolaget konsolideras i Berg Sverige per den 31 augusti 2022. ”Det är glädjande att vi nu tillträder förvärvet av TSB. Genom förvärvet stärker vi vår kompetens inom borrning och breddar vårt…

Nordisk Bergteknik förvärvar TSB Borrentreprenad – stärker erbjudandet inom borrning

Nordisk Bergteknik har ingått avtal avseende förvärv av samtliga aktier i TSB Borrentreprenad AB (”TSB”), en etablerad aktör inom borrning. Genom förvärvet stärker Nordisk Bergteknik sitt erbjudande inom olika typer av borrning.