Nordisk Bergteknik vinner sitt enskilt största uppdrag i Norge hittills – tecknar avtal med Implenia Norge avseende Fornebubanen värt 90 MSEK

Nordisk Bergteknik har, via dotterbolaget Songdalen Fjellsprenging, tecknat ett nytt större avtal i Norge avseende byggandet av den näst sista etappen av Fornebubanen, benämnd K2D. Omsättningen för Nordisk Bergteknik gällande detta specifika projekt bedöms uppgå till i storleksordningen 90 MSEK. Huvudentreprenör och tillika motpart är Implenia Norge.

– Det är mycket glädjande att vi fått förtroendet att vara med i färdigställandet av Fornebubanen, och erhålla vårt enskilt största uppdrag i Norge hittills. Det är ett komplext projekt där vår långa erfarenhet och gedigna kunnande kommer väl till pass inom discipliner som injektionsarbeten, bergskydd, borrning, losshållning samt grundläggning. Vi inleder med att genomföra injektionsarbetena och kommer börja med det övriga arbetet under februari, säger Andreas Christoffersson, VD för Nordisk Bergteknik AB.

K2D, som är den näst sista etappen av det stora infrastrukturprojektet Fornebubanen, kommer att bestå av en tunnelbanestation vid Skøyen, cirka 1,8 km tvåvägstunnel under ett tätt bebyggt område samt en utrymningstunnel vid Bestum.

För mer information, kontakta:

Andreas Christoffersson, VD, 070-621 19 28, andreas.christoffersson@bergteknikgroup.com

Johan Lundqvist, CFO, 076-392 71 21, johan.lundqvist@bergteknikgroup.com

Om Nordisk Bergteknik

Nordisk Bergteknik har en tydligt expansiv tillväxtstrategi med målet att bidra till utvecklingen av framtidens hållbara samhälle. Våra bolag är specialister inom berghantering och grundläggning som med känsla och kompetens kombinerar varje uppdragsgivares behov med naturens förutsättningar. Att i ett tidigt skede vara med och bygga moderna samhällsfunktioner är vår vardag, vår hemmaplan och vår framtid.