Nordisk Bergteknik förlänger ramavtal inom tjänsteområdet gruv-och prospekteringsborrning

Nordisk Bergteknik har, via dotterbolag, förlängt det befintliga ramavtalet med gruvbolaget Boliden avseende produktionsborrning i dagbrott. Värdet på uppdraget väntas uppgå till 500 MSEK över avtalstiden, och rapporteras löpande inom segmentet Berg Sverige.

Avtalet avser produktionsborrning i dagbrott vid koppargruvan Aitik och löptiden för det ursprungliga ramavtal som tecknades under 2020 var fem år med möjlighet till två års förlängning. Efter omförhandlingar har ett nytt avtal, med start 2024 och en löptid på ytterligare tre år med möjlig förlängning om ytterligare tre år, tecknats. Det nya avtalet värderas totalt till över 500 MSEK för perioden fram till och med 2029.

– Vi ser fram emot att fortsätta vårt goda samarbete med Boliden i ytterligare flera år framöver. Gruvindustrin har utvecklats till att bli en betydande del av vår affär och utgör även en viktig pusselbit i att möjliggöra den gröna omställningen. Med vår moderna maskinpark, långa erfarenhet och breda kompetens inom berghantering och grundläggning är vi många gånger den mest attraktiva och långsiktiga samarbetspartnern, säger Andreas Christoffersson, VD för Nordisk Bergteknik AB.

Tjänsteområdet gruv- och prospekteringsborrning har de senaste åren expanderat via nya kunder och fortsätter att stärka sin position via fler större och långvariga kontrakt som bidrar till god beläggning och stabilitet. Tjänsteområdet svarar i dagsläget för närmare 15 % av koncernens totala intäkter.

För mer information, kontakta:

Andreas Christoffersson, VD, 070-621 19 28, andreas.christoffersson@bergteknikgroup.com

Johan Lundqvist, CFO, 076-392 71 21, johan.lundqvist@bergteknikgroup.com

Om Nordisk Bergteknik

Nordisk Bergteknik har en tydligt expansiv tillväxtstrategi med målet att bidra till utvecklingen av framtidens hållbara samhälle. Våra bolag är specialister inom berghantering och grundläggning som med känsla och kompetens kombinerar varje uppdragsgivares behov med naturens förutsättningar. Att i ett tidigt skede vara med och bygga moderna samhällsfunktioner är vår vardag, vår hemmaplan och vår framtid.