Nordisk Bergteknik tillträder förvärvet av Berg & Betongförstärkning

Nordisk Bergteknik tillträder per idag den 31 oktober Berg & Betongförstärkning Jarl-Eric Majqvist AB. Nordisk Bergteknik annonserade den 23 september att avtal ingåtts avseende förvärv av samtliga aktier i bolaget.

Berg & Betongförstärkning grundades 2005 och omsätter cirka 20 MSEK på årsbasis med god lönsamhet. Bolaget har ett 10-tal medarbetare med spetskunskap som tillhandahåller tjänster inom vårt segment Grund Sverige med fokus på grundförstärkning. Verksamheten har sin bas i Kungsbacka och verkar främst i västra Sverige men åtar sig uppdrag i hela landet. Bolaget konsolideras i Grund Sverige per den 31 oktober 2022.

”Vi är glada över att nu tillträda Berg & Betongförstärkning, ett innovativt bolag med hög kompetens inom sitt område. I syfte att kontinuerligt stärka vår position som en ledande strategisk partner inom infrastruktur till anläggningsindustrin har vi successivt breddat vårt erbjudande och geografiska närvaro via förvärv. Tillsammans med Berg & Betongförstärkning kan vi fortsätta på den inslagna vägen och därmed utveckla vårt samarbete ytterligare”, säger Andreas Christoffersson, VD Nordisk Bergteknik.

Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 31 oktober 2022 klockan 14:00 CET.

För ytterligare information, kontakta:
Andreas Christoffersson, VD, 070-621 19 28, andreas.christoffersson@bergteknikgroup.com
Johan Lundqvist, CFO, 076-392 71 21, johan.lundqvist@bergteknikgroup.com

Om Nordisk Bergteknik
Nordisk Bergteknik har en tydligt expansiv tillväxtstrategi med målet att bidra till utvecklingen av framtidens hållbara samhälle. Våra bolag är specialister inom berghantering och grundläggning som med känsla och kompetens kombinerar varje uppdragsgivares behov med naturens förutsättningar. Att i ett tidigt skede vara med och bygga moderna samhällsfunktioner är vår vardag, vår hemmaplan och vår framtid.