Nordisk Bergteknik tillträder förvärvet av TSB Borrentreprenad

Nordisk Bergteknik tillträder per idag den 29 augusti TSB Borrentreprenad AB. Nordisk Bergteknik annonserade den 12 augusti att avtal ingåtts avseende förvärv av samtliga aktier i TSB.

TSB grundades 1992 och omsatte under 2021 cirka 49 MSEK. Bolaget har drygt 25 medarbetare och tillhandahåller tjänster såsom styrd borrning, hammarborrning och kärnborrning. Verksamheten har sin bas i Sollefteå och verkar främst i Norrland men åtar sig uppdrag i hela Sverige. Bolaget konsolideras i Berg Sverige per den 31 augusti 2022.

”Det är glädjande att vi nu tillträder förvärvet av TSB. Genom förvärvet stärker vi vår kompetens inom borrning och breddar vårt erbjudande ytterligare. Samtidigt stärker vi vår geografiska närvaro i Norrland ytterligare vilket självklart är positivt då det är en region där efterfrågan väntas vara hög under de kommande åren”, säger Andreas Christoffersson, VD Nordisk Bergteknik.

Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 29 augusti 2022 klockan 14:00 CEST.

För ytterligare information, kontakta:
Andreas Christoffersson, VD, 070-621 19 28, andreas.christoffersson@bergteknik.se
Johan Lundqvist, CFO, 076-392 71 21, johan.lundqvist@bergteknik.se

Om Nordisk Bergteknik
Nordisk Bergteknik har en tydligt expansiv tillväxtstrategi med målet att bidra till utvecklingen av framtidens hållbara samhälle. Våra bolag är specialister inom berghantering och grundläggning som med känsla och kompetens kombinerar varje uppdragsgivares behov med naturens förutsättningar. Att i ett tidigt skede vara med och bygga moderna samhällsfunktioner är vår vardag, vår hemmaplan och vår framtid.