Nordisk Bergteknik tillträder förvärvet av Snemyr Betongsprøyting

Nordisk Bergteknik tillträder per idag den 30 september Snemyr Betongsprøyting AS. Nordisk Bergteknik annonserade den 21 juni att avtal ingåtts avseende förvärv av samtliga aktier i bolaget.

Snemyr Betongsprøyting grundades 1979 och omsatte under 2021 cirka 80 MNOK med mycket god lönsamhet. Bolaget har drygt 10 medarbetare och tillhandahåller tjänster inom betongsprutning. Verksamheten utgår från den administrativa och logistiska basen i Kristiansand men bolaget åtar sig uppdrag i hela Norge. Bolaget konsolideras i Berg Norge per den 30 september 2022.

”Vi är mycket glada över att tillträda förvärvet av Snemyr Betongsprøyting. Nu kan vi fortsätta utveckla vårt samarbete och tillsammans stärka vår marknadsposition i Norge, där vi ser stora satsningar både inom ny och befintlig infrastruktur framöver”, säger Andreas Christoffersson, VD Nordisk Bergteknik.

Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 30 september 2022 klockan 13:00 CEST.

För ytterligare information, kontakta:
Andreas Christoffersson, VD, 070-621 19 28, andreas.christoffersson@bergteknik.se
Johan Lundqvist, CFO, 076-392 71 21, johan.lundqvist@bergteknik.se

Om Nordisk Bergteknik
Nordisk Bergteknik har en tydligt expansiv tillväxtstrategi med målet att bidra till utvecklingen av framtidens hållbara samhälle. Våra bolag är specialister inom berghantering och grundläggning som med känsla och kompetens kombinerar varje uppdragsgivares behov med naturens förutsättningar. Att i ett tidigt skede vara med och bygga moderna samhällsfunktioner är vår vardag, vår hemmaplan och vår framtid.