Valberedningen föreslår ny styrelseledamot i Nordisk Bergteknik

Valberedningen i Nordisk Bergteknik AB (publ) föreslår att Monika Gutén väljs till ny styrelseledamot vid årsstämman den 16 maj 2024.

Monika Gutén arbetar idag som Investment Director för Industry Products på Storskogen. Hon har tidigare varit Vice President för Acquisition Parts & Services på Epiroc samt haft flera roller inom SSAB-koncernen, bland annat som ansvarig för Tibnors verksamhet i Sverige och Danmark. Monika är född 1975 och har en magisterexamen i företagsekonomi. Hon är oberoende till bolaget och bolagsledningen samt i förhållande till bolagets större aktieägare.

– Monika Guténs bakgrund med operativ erfarenhet från internationella industriföretag, förvärvsintensiva företag samt bred erfarenhet av styrelsearbete kommer att bli ett utmärkt tillskott till styrelsen, säger Oscar Rolfsson, valberedningens ordförande.

Valberedningen föreslår också omval av Mats O. Paulsson, Göran Näsholm, Marie Osberg, Victor Örn och Ljot Strömseng. Det föreslås vidare att Mats O. Paulsson omväljs till styrelsens ordförande.

Valberedningens fullständiga förslag och motiverade yttrande kommer att offentliggöras senast i samband med kallelsen till årsstämman 2024.

Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 3 april 2024 klockan 11:00 CEST.

För mer information, kontakta:

Andreas Christoffersson, VD, 070-621 19 28, andreas.christoffersson@bergteknikgroup.com

Johan Lundqvist, CFO, 076-392 71 21, johan.lundqvist@bergteknikgroup.com

Om Nordisk Bergteknik

Nordisk Bergteknik har en tydligt expansiv tillväxtstrategi med målet att bidra till utvecklingen av framtidens hållbara samhälle. Våra bolag är specialister inom berghantering och grundläggning som med känsla och kompetens kombinerar varje uppdragsgivares behov med naturens förutsättningar. Att i ett tidigt skede vara med och bygga moderna samhällsfunktioner är vår vardag, vår hemmaplan och vår framtid.