Nordisk Bergteknik vinner nytt större projekt avseende Västlänken – högre efterfrågan och ökad aktivitet inom Berg Sverige

Nordisk Bergteknik, via koncernbolaget Bohus Bergsprängning, har tecknat ett nytt större avtal avseende byggandet av Västlänksetappen som sträcker sig från Korsvägen till Almedal i Göteborg. Arbetet har nyligen startat och kommer att pågå mer eller mindre dygnet runt tills Liseberg åter öppnar under våren. Omsättningen för Nordisk Bergteknik avseende detta specifika projekt bedöms uppgå till i storleksordningen 50 MSEK. Vidare upplever Nordisk Bergteknik en successivt högre aktivitetsnivå inom segmentet Berg Sverige relativt det tredje kvartalet.

– Det är glädjande att kunna konstatera en högre aktivitet under innevarande kvartal jämfört med det tredje då den finansiella utvecklingen ej var tillfredställande. Våra projekt i Västlänken kommer att sysselsätta betydligt mer personal kommande kvartal jämfört med de senaste kvartalen. Vidare ser vi en god organisk tillväxt inom vår prospekteringsverksamhet, samtidigt som befintliga kunder inom Malmfältsområdet lägger allt större avrop och höjer prognoser för nästa år. Slutligen har vi nyligen erhållit ett betydande kontrakt med Kaunis Iron i Pajala som är ny kund till oss, säger Andreas Christoffersson, VD för Nordisk Bergteknik AB.

Aktuellt projekt i Västlänken har en hög komplexitet, vilket dels beror på att arbetet i tunneln genomförs i både berg och lera, dels att arbetet under nöjesfältet innebär specifika krav på arbetet. Bohus Bergsprängning har stor erfarenhet av att schakta i berg både ovan och under mark i komplexa miljöer och erhöll projektet genom sin breda kompetens och goda referenser. Arbetet med Västlänken under Liseberg bedöms pågå mer eller mindre dygnet runt fram tills april 2024.

– Vi ser att vår unika kompetens inom berg- och tunnelarbeten återigen efterfrågas i stora infrastruktursatsningar som Västlänken. Etappen kommer att bli ett av våra mest komplicerade projekt hittills och betyda ett väldigt intensivt arbete under kommande månader, vilket bland annat innebär att säkerheten är av yttersta vikt och har högsta prioritet, säger Robert Andreasson, VD på Bohus Bergsprängning.

För mer information, kontakta:

Andreas Christoffersson, VD, 070-621 19 28, andreas.christoffersson@bergteknikgroup.com

Johan Lundqvist, CFO, 076-392 71 21, johan.lundqvist@bergteknikgroup.com

Om Nordisk Bergteknik

Nordisk Bergteknik har en tydligt expansiv tillväxtstrategi med målet att bidra till utvecklingen av framtidens hållbara samhälle. Våra bolag är specialister inom berghantering och grundläggning som med känsla och kompetens kombinerar varje uppdragsgivares behov med naturens förutsättningar. Att i ett tidigt skede vara med och bygga moderna samhällsfunktioner är vår vardag, vår hemmaplan och vår framtid.