Pressmeddelanden

Ändrat antal aktier och röster i Nordisk Bergteknik AB (publ)

Antalet aktier och röster i Nordisk Bergteknik AB (publ) (”Nordisk Bergteknik”) har ökat under maj till följd av nyemission av 1 674 418 B-aktier som var en del av köpeskillingen vid förvärvet av Infrastructure Group Nordic…..

Delårsrapport Q1: Ökad tillväxt och stärkt marginal trots oroliga tider

Januari – mars 2022 Nettoomsättningen ökade med 89 % och uppgick till 632 (334) MSEK. Organisk tillväxt uppgick till 29 (19) %. Justerad EBIT ökade till 22 (7) MSEK, tillika en marginal om 3,5 (2,1)…..

Kallelse till årsstämma i Nordisk Bergteknik AB (publ)

Aktieägarna i Nordisk Bergteknik AB (publ), org. nr 559059-2506, (”Bolaget”), kallas till årsstämma onsdag den 8 juni 2022 kl. 08.30 genom deltagande via poströstning. Närvaro på årsstämman sker uteslutande genom poströstning...

Nordisk Bergteknik tillträder förvärven av Rovalin och Soil Mixing Group

Nordisk Bergteknik tillträder per idag den 28 april Infrastructure Group Nordic AB (”IGN”) som med sina två operativa dotterbolag Rovalin och Soil Mixing Group, omsätter cirka 420 MSEK på årsbasis med god lönsamhet. Nordisk Bergteknik…..

Nordisk Bergteknik publicerar Årsredovisning för 2021

Nordisk Bergteknik har idag publicerat årsredovisning och hållbarhetsredovisning för 2021 på sin webbplats. Årsredovisningen finns tillgänglig på https://nordiskbergteknik.se/rapporter-och-presentationer/. Den svenska årsredovisningen finns även tillgänglig i European Single Electronic Format (ESEF). Nordisk Bergteknik har valt att…..

Nordisk Bergteknik genomför sitt största förvärv hittills – expanderar i Stockholmsregionen genom förvärv av Rovalin och Soil Mixing Group

Nordisk Bergteknik har idag ingått avtal avseende förvärv av samtliga aktier i Infrastructure Group Nordic AB (”IGN”), ett dotterbolag till Connecting Capital, med de operativa dotterbolagen Rovalin och Soil Mixing Group. IGN, som omsätter omkring 420…..

Ändrat antal aktier och röster i Nordisk Bergteknik AB (publ)

Antalet aktier och röster i Nordisk Bergteknik AB (publ) (”Nordisk Bergteknik”) har ökat under februari till följd av nyemission av 879 507 B-aktier som var en del av köpeskillingarna vid förvärven av Torbjörn Sundh Entreprenad…..

Delårsrapport Q4: Ett starkt kvartal avslutar ett framgångsrikt år

Oktober – december 2021 Nettoomsättningen ökade med 69 % och uppgick till 587 (348) MSEK. Organisk tillväxt uppgick till 16 (25) %. Justerad EBIT ökade till 45 (8) MSEK, tillika en marginal om 7,7 (2,4)…..

Nordisk Bergteknik tillträder förvärven av Torbjörn Sundh Entreprenad och Bröderna Anderssons Grus

Nordisk Bergteknik annonserade under det fjärde kvartalet 2021 två nya förvärv i linje med koncernens fastlagda strategi. Västerbottenbaserade Bröderna Anderssons Grus AB grundades 1976 och omsätter cirka 90 MSEK på årsbasis och har drygt 30…..

Ändrat antal aktier och röster i Nordisk Bergteknik AB (publ)

Antalet aktier och röster i Nordisk Bergteknik AB (publ) (”Nordisk Bergteknik”) har ökat under december till följd av den nyemission av 825 982 B-aktier som var en del av köpeskillingen vid förvärvet av BGS Svensson…..
Visa alla
Regulatoriska
Ej regulatoriska
Rapporter

Change in number of shares and votes in Nordisk Bergteknik AB (publ)

The number of shares and votes in Nordisk Bergteknik AB (publ) (”Nordisk Bergteknik”) has increased during October as a result of new share issue of 525,719 shares which was a part of the purchase price…..

Ändrat antal aktier och röster i Nordisk Bergteknik AB (publ)

Antalet aktier och röster i Nordisk Bergteknik AB (publ) (”Nordisk Bergteknik”) har ökat under oktober till följd av nyemission av 525 719 aktier som var en del av köpeskillingen vid förvärvet av Snemyr Betongsprøyting AS.…..

Nordisk Bergteknik completes the acquisition of Berg & Betongförstärkning

As of today, October 31, Nordisk Bergteknik completes the acquisition of Berg & Betongförstärkning Jarl-Eric Majqvist AB. Nordisk Bergteknik announced on September 23 that it had entered into an agreement regarding the acquisition of all…..

Nordisk Bergteknik tillträder förvärvet av Berg & Betongförstärkning

Nordisk Bergteknik tillträder per idag den 31 oktober Berg & Betongförstärkning Jarl-Eric Majqvist AB. Nordisk Bergteknik annonserade den 23 september att avtal ingåtts avseende förvärv av samtliga aktier i bolaget. Berg & Betongförstärkning grundades 2005…..

Change in number of shares and votes in Nordisk Bergteknik AB (publ)

The number of shares and votes in Nordisk Bergteknik AB (publ) (”Nordisk Bergteknik”) has increased during September as a result of new share issue of 93,019 shares which was a part of the purchase price…..

Ändrat antal aktier och röster i Nordisk Bergteknik AB (publ)

Antalet aktier och röster i Nordisk Bergteknik AB (publ) (”Nordisk Bergteknik”) har ökat under september till följd av nyemission av 93 019 aktier som var en del av köpeskillingen vid förvärvet av TSB Borrentreprenad AB.…..

Nordisk Bergteknik completes the acquisition of Snemyr Betongsprøyting

As of today, September 30, Nordisk Bergteknik completes the acquisition of Snemyr Betongsprøyting AS. Nordisk Bergteknik announced on June 21 that it had entered into an agreement regarding the acquisition of all shares in the…..

Nordisk Bergteknik tillträder förvärvet av Snemyr Betongsprøyting

Nordisk Bergteknik tillträder per idag den 30 september Snemyr Betongsprøyting AS. Nordisk Bergteknik annonserade den 21 juni att avtal ingåtts avseende förvärv av samtliga aktier i bolaget. Snemyr Betongsprøyting grundades 1979 och omsatte under 2021…..

Nordisk Bergteknik acquires Berg & Betongförstärkning – further strengthens the offer within foundation reinforcement

Nordisk Bergteknik has entered into an agreement regarding the acquisition of all shares in Berg & Betongförstärkning Jarl-Eric Majqvist AB (”Berg & Betongförstärkning”). Through the acquisition Nordisk Bergteknik further strengthen its offer within foundation reinforcement,…..

Nordisk Bergteknik förvärvar Berg & Betongförstärkning – stärker erbjudandet ytterligare inom grundförstärkning

Nordisk Bergteknik har ingått avtal avseende förvärv av samtliga aktier i Berg & Betongförstärkning Jarl-Eric Majqvist AB (”Berg & Betongförstärkning”). Genom förvärvet stärker Nordisk Bergteknik sitt erbjudande ytterligare inom grundförstärkning, inte minst i Västra Götaland…..

Change in number of shares and votes in Nordisk Bergteknik AB (publ)

The number of shares and votes in Nordisk Bergteknik AB (publ) (”Nordisk Bergteknik”) has increased during September as a result of new share issue of 93,019 shares which was a part of the purchase price…..

Ändrat antal aktier och röster i Nordisk Bergteknik AB (publ)

Antalet aktier och röster i Nordisk Bergteknik AB (publ) (”Nordisk Bergteknik”) har ökat under september till följd av nyemission av 93 019 aktier som var en del av köpeskillingen vid förvärvet av TSB Borrentreprenad AB.…..

Interim report Q2: Continued strong organic growth within all segments

April – June 2022 Net sales increased with 86 % and amounted to SEK 911 (491) million. Organic growth amounted to 25 (44) %. Adjusted EBIT increased to SEK 75 (47) million with a margin…..

Delårsrapport Q2: Fortsatt stark organisk tillväxt inom alla segment

April – juni 2022 Nettoomsättningen ökade med 86 % och uppgick till 911 (491) MSEK. Organisk tillväxt uppgick till 25 (44) %. Justerad EBIT ökade till 75 (47) MSEK, tillika en marginal om 8,2 (9,5)…..

Announcement from Annual General Meeting in Nordisk Bergteknik AB (publ)

An Annual General Meeting was held in Nordisk Bergteknik AB (publ) (the ‘’Company’’) on June 8, 2022. In accordance with section 4 of the Act (2022:121) on temporary exemptions to facilitate the execution of general…..

Kommuniké från årsstämma i Nordisk Bergteknik AB (publ)

Nordisk Bergteknik AB (publ) (”Bolaget”) har hållit årsstämma den 8 juni 2022. I enlighet med 4 § lagen (2022:121) om tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor beslutades det att årsstämman skulle…..

Change in number of shares and votes in Nordisk Bergteknik AB (publ)

The number of shares and votes in Nordisk Bergteknik AB (publ) (”Nordisk Bergteknik”) has increased during May as a result of new share issue of 1,674,418 class B shares which was a part of the…..

Ändrat antal aktier och röster i Nordisk Bergteknik AB (publ)

Antalet aktier och röster i Nordisk Bergteknik AB (publ) (”Nordisk Bergteknik”) har ökat under maj till följd av nyemission av 1 674 418 B-aktier som var en del av köpeskillingen vid förvärvet av Infrastructure Group Nordic…..

Interim report Q1: Higher growth and stronger margin despite uncertain times

January – March 2022 Net sales increased with 89 % and amounted to SEK 632 (334) million. Organic growth amounted to 29 (19) %. Adjusted EBIT increased to SEK 22 (7) million with a margin…..

Delårsrapport Q1: Ökad tillväxt och stärkt marginal trots oroliga tider

Januari – mars 2022 Nettoomsättningen ökade med 89 % och uppgick till 632 (334) MSEK. Organisk tillväxt uppgick till 29 (19) %. Justerad EBIT ökade till 22 (7) MSEK, tillika en marginal om 3,5 (2,1)…..

Nordisk Bergteknik hired in wind power project Twin Peaks in Västernorrland

Nordisk Bergteknik has been hired in the wind power project Twin Peaks in Västernorrland where 39 wind turbines are to be mounted in the beginning of 2024. The project is in line with Nordisk Bergteknik’s…..

Nordisk Bergteknik anlitas till vindkraftsprojektet Twin Peaks i Västernorrland

Nordisk Bergteknik har anlitats till vindkraftsprojektet Twin Peaks i Västernorrland där 39 verk ska driftsättas i början av 2024. Projektet går i linje med Nordisk Bergtekniks ambition att ta en aktiv roll i den gröna…..

Nordisk Bergteknik strengthens its financing – corporate bond replaced with bank financing containing sustainability component

Nordisk Bergteknik AB (publ) has redeemed all outstanding corporate bonds of SEK 400 million at an amount corresponding to 103.3 % of the nominal amount. Furthermore, as communicated on 27 September, Nordisk Bergteknik has entered…..

Nordisk Bergteknik stärker sin finansiering – företagsobligation ersätts med bankfinansiering innehållande hållbarhetskomponent

Nordisk Bergteknik AB (publ) har förtidsinlöst samtliga utestående obligationer om totalt 400 MSEK till ett belopp motsvarande 103,3 % av det nominella beloppet. Vidare har, som kommunicerats den 27 september, Nordisk Bergteknik ingått finansieringsavtal med…..

Nordisk Bergteknik tillträder förvärven av Grundia och S Blomquist

Nordisk Bergteknik har, som tidigare kommunicerats, tecknat avtal avseende förvärv av samtliga aktier i de två bolagen Grundia samt S Blomquist Entreprenad och de båda bolagen har nu tillträtts. Genom förvärven fortsätter Nordisk Bergteknik att…..

Nordisk Bergteknik slutför förvärvet av norska Gjerden Fjellsikring

Nordisk Bergteknik, strategisk partner i valda nischer på marknaden för anläggnings- och entreprenadtjänster inom infrastruktur, slutför förvärvet av norska bergssäkringsföretaget Gjerden Fjellsikring. Genom förvärvet stärker Nordisk Bergteknik sin närvaro på den norska marknaden och fortsätter…..

Nordisk Bergteknik genomför riktad nyemission

Pressmeddelande den 24 februari, 2021 Nordisk Bergteknik AB (publ) (”Nordisk Bergteknik” eller ”Bolaget”) har, i enlighet med tidigare pressmeddelande avseende översynen av Bolagets kapitalstruktur, genomfört en riktad nyemission...

Visinor AS är nu del av koncernen Nordisk Bergteknik

Pressmeddelande 2020-10-16 Nordisk Bergtekniks senaste förvärv i Norge, Visinor AS, ingår nu i koncernen Nordisk Bergteknik. I och med förvärvet har koncernen nu god geografisk täckning i såväl norska Sørlandet som Nordnorge...

Nordisk Bergteknik fortsätter expansionen genom att förvärva Bohus Bergsprängning

Pressmeddelande 2019-12-04 Koncernen Nordisk Bergteknik har förvärvat bergsprängningsföretaget Bohus Bergsprängning i Hedekas, norr om Uddevalla. Med köpet stärker Nordisk Bergteknik närvaron på marknaden och fortsätter sin expansiva strategi...

Nordisk Bergteknik delårsrapport januari-september 2019

Pressrelease 29 november 2019 Nordisk Bergteknik rapporterar fortsatt tillväxt och lönsamhet   Koncernens omsättning och resultat (allt i MSEK, motsvarande period föregående år inom parantes): Juli – september 2019 · Nettoomsättningen uppgick till 158,8 (135,2).…..