Pressmeddelanden

Nordisk Bergteknik tillträder förvärvet av TSB Borrentreprenad

Nordisk Bergteknik tillträder per idag den 29 augusti TSB Borrentreprenad AB. Nordisk Bergteknik annonserade den 12 augusti att avtal ingåtts avseende förvärv av samtliga aktier i TSB. TSB grundades 1992 och omsatte under 2021 cirka…

Delårsrapport Q2: Fortsatt stark organisk tillväxt inom alla segment

April – juni 2022 Nettoomsättningen ökade med 86 % och uppgick till 911 (491) MSEK. Organisk tillväxt uppgick till 25 (44) %. Justerad EBIT ökade till 75 (47) MSEK, tillika en marginal om 8,2 (9,5)…

Nordisk Bergteknik förvärvar TSB Borrentreprenad – stärker erbjudandet inom borrning

Nordisk Bergteknik har ingått avtal avseende förvärv av samtliga aktier i TSB Borrentreprenad AB (”TSB”), en etablerad aktör inom borrning. Genom förvärvet stärker Nordisk Bergteknik sitt erbjudande inom olika typer av borrning.

Nordisk Bergteknik förvärvar Snemyr Betongsprøyting – stärker erbjudandet i Norge

Nordisk Bergteknik har via dotterbolaget Nordisk Bergteknik AS ingått avtal avseende förvärv av samtliga aktier i Snemyr Betongsprøyting AS, en etablerad aktör inom bergförstärkning. Genom förvärvet stärker Nordisk Bergteknik sitt erbjudande­­­ och position i Norge.

Kommuniké från årsstämma i Nordisk Bergteknik AB (publ)

Nordisk Bergteknik AB (publ) (”Bolaget”) har hållit årsstämma den 8 juni 2022. I enlighet med 4 § lagen (2022:121) om tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor beslutades det att årsstämman skulle…

Ändrat antal aktier och röster i Nordisk Bergteknik AB (publ)

Antalet aktier och röster i Nordisk Bergteknik AB (publ) (”Nordisk Bergteknik”) har ökat under maj till följd av nyemission av 1 674 418 B-aktier som var en del av köpeskillingen vid förvärvet av Infrastructure Group Nordic…

Delårsrapport Q1: Ökad tillväxt och stärkt marginal trots oroliga tider

Januari – mars 2022 Nettoomsättningen ökade med 89 % och uppgick till 632 (334) MSEK. Organisk tillväxt uppgick till 29 (19) %. Justerad EBIT ökade till 22 (7) MSEK, tillika en marginal om 3,5 (2,1)…

Kallelse till årsstämma i Nordisk Bergteknik AB (publ)

Aktieägarna i Nordisk Bergteknik AB (publ), org. nr 559059-2506, (”Bolaget”), kallas till årsstämma onsdag den 8 juni 2022 kl. 08.30 genom deltagande via poströstning. Närvaro på årsstämman sker uteslutande genom poströstning.

Nordisk Bergteknik tillträder förvärven av Rovalin och Soil Mixing Group

Nordisk Bergteknik tillträder per idag den 28 april Infrastructure Group Nordic AB (”IGN”) som med sina två operativa dotterbolag Rovalin och Soil Mixing Group, omsätter cirka 420 MSEK på årsbasis med god lönsamhet. Nordisk Bergteknik…

Nordisk Bergteknik publicerar Årsredovisning för 2021

Nordisk Bergteknik har idag publicerat årsredovisning och hållbarhetsredovisning för 2021 på sin webbplats. Årsredovisningen finns tillgänglig på https://nordiskbergteknik.se/rapporter-och-presentationer/. Den svenska årsredovisningen finns även tillgänglig i European Single Electronic Format (ESEF). Nordisk Bergteknik har valt att…
Visa alla
Regulatoriska
Ej regulatoriska
Rapporter

Nordisk Bergteknik completes the acquisition of Power Mining

As of today, February 27, Nordisk Bergteknik completes the acquisition of Power Mining. Nordisk Bergteknik announced on December 22 that it had entered a letter of intent regarding the acquisition of all shares in the…..

Nordisk Bergteknik tillträder förvärvet av Power Mining

Nordisk Bergteknik tillträder per idag den 27 februari Power Mining. Nordisk Bergteknik annonserade den 22 december att en avtalsförklaring ingåtts avseende förvärv av samtliga aktier i bolaget. Power Mining, baserat i Kajana i Finland, omsätter…..

Interim report Q4: Continued growth and very strong cash flow to close out the year

October – December 2022 Net sales increased with 66 % and amounted to SEK 973 (587) million Organic growth increased with 20 (16) % Adjusted EBIT increased with 74 % and amounted to SEK 79…..

Delårsrapport Q4: Fortsatt god tillväxt och mycket starkt kassaflöde avslutar året

Oktober – december 2022 Nettoomsättningen ökade med 66 % och uppgick till 973 (587) MSEK Organisk tillväxt ökade med 20 (16) % Justerad EBIT ökade med 74 % och uppgick till 79 (45) MSEK, tillika…..

Nordisk Bergteknik intends to acquire Power Mining and establish in Finland

Nordisk Bergteknik has entered into a letter of intent regarding the acquisition of all shares in the Finnish company Power Mining Oy ("Power Mining"), including the Swedish subsidiary Power Mining Sverige AB. Power Mining has…..

Nordisk Bergteknik avser förvärva Power Mining och etablera sig i Finland

Nordisk Bergteknik har ingått en avsiktsförklaring avseende förvärv av samtliga aktier i det finska bolaget Power Mining Oy (”Power Mining”), inklusive det svenska dotterbolaget Power Mining Sverige AB. Power Mining omsätter cirka 160 MSEK på…..

Nomination Committee appointed for Nordisk Bergteknik AB (publ)’s Annual General Meeting 2023

The members of the Nomination Committee for Nordisk Bergteknik’s Annual General Meeting on Thursday, May 25, 2023, have now been appointed...

Valberedning utsedd inför Nordisk Bergteknik AB (publ):s årsstämma 2023

Valberedningens ledamöter inför Nordisk Bergtekniks årsstämma torsdagen den 25 maj 2023 har nu utsetts...

Interim report Q3: Strong financial development and advanced market positions

July – September 2022 Net sales increased with 75 % and amounted to SEK 885 (506) million Organic growth increased with 29 (19) % Adjusted EBIT increased with 97 % and amounted to SEK 69…..

Delårsrapport Q3: Stark finansiell utveckling och framflyttade marknadspositioner

Juli – september 2022 Nettoomsättningen ökade med 75 % och uppgick till 885 (506) MSEK Organisk tillväxt ökade med 29 (19) % Justerad EBIT ökade med 97 % och uppgick till 69 (35) MSEK, tillika…..

Valberedning utsedd inför Nordisk Bergteknik AB (publ):s årsstämma 2023

Valberedningens ledamöter inför Nordisk Bergtekniks årsstämma torsdagen den 25 maj 2023 har nu utsetts...

Nomination Committee appointed for Nordisk Bergteknik AB (publ)’s Annual General Meeting 2023

The members of the Nomination Committee for Nordisk Bergteknik’s Annual General Meeting on Thursday, May 25, 2023, have now been appointed...

Delårsrapport Q3: Stark finansiell utveckling och framflyttade marknadspositioner

Juli – september 2022 Nettoomsättningen ökade med 75 % och uppgick till 885 (506) MSEK Organisk tillväxt ökade med 29 (19) % Justerad EBIT ökade med 97 % och uppgick till 69 (35) MSEK, tillika…..

Interim report Q3: Strong financial development and advanced market positions

July – September 2022 Net sales increased with 75 % and amounted to SEK 885 (506) million Organic growth increased with 29 (19) % Adjusted EBIT increased with 97 % and amounted to SEK 69…..

Ändrat antal aktier och röster i Nordisk Bergteknik AB (publ)

Antalet aktier och röster i Nordisk Bergteknik AB (publ) (”Nordisk Bergteknik”) har ökat under oktober till följd av nyemission av 525 719 aktier som var en del av köpeskillingen vid förvärvet av Snemyr Betongsprøyting AS.…..

Change in number of shares and votes in Nordisk Bergteknik AB (publ)

The number of shares and votes in Nordisk Bergteknik AB (publ) (”Nordisk Bergteknik”) has increased during October as a result of new share issue of 525,719 shares which was a part of the purchase price…..

Ändrat antal aktier och röster i Nordisk Bergteknik AB (publ)

Antalet aktier och röster i Nordisk Bergteknik AB (publ) (”Nordisk Bergteknik”) har ökat under september till följd av nyemission av 93 019 aktier som var en del av köpeskillingen vid förvärvet av TSB Borrentreprenad AB.…..

Change in number of shares and votes in Nordisk Bergteknik AB (publ)

The number of shares and votes in Nordisk Bergteknik AB (publ) (”Nordisk Bergteknik”) has increased during September as a result of new share issue of 93,019 shares which was a part of the purchase price…..

Delårsrapport Q2: Fortsatt stark organisk tillväxt inom alla segment

April – juni 2022 Nettoomsättningen ökade med 86 % och uppgick till 911 (491) MSEK. Organisk tillväxt uppgick till 25 (44) %. Justerad EBIT ökade till 75 (47) MSEK, tillika en marginal om 8,2 (9,5)…..

Interim report Q2: Continued strong organic growth within all segments

April – June 2022 Net sales increased with 86 % and amounted to SEK 911 (491) million. Organic growth amounted to 25 (44) %. Adjusted EBIT increased to SEK 75 (47) million with a margin…..

Nordisk Bergteknik completes the acquisitions of Torbjörn Sundh Entreprenad and Bröderna Anderssons Grus

Nordisk Bergteknik announced during the fourth quarter 2021, two new acquisitions in line with the group’s determined strategy. Västerbotten based Bröderna Anderssons Grus AB was founded in 1976 and has an annual turnover of about…..

Nordisk Bergteknik tillträder förvärven av Torbjörn Sundh Entreprenad och Bröderna Anderssons Grus

Nordisk Bergteknik annonserade under det fjärde kvartalet 2021 två nya förvärv i linje med koncernens fastlagda strategi. Västerbottenbaserade Bröderna Anderssons Grus AB grundades 1976 och omsätter cirka 90 MSEK på årsbasis och har drygt 30…..

Nordisk Bergteknik acquires Bröderna Anderssons Grus based in Västerbotten

Nordisk Bergteknik has entered into an agreement regarding the acquisition of all shares in Bröderna Anderssons Grus, a contractor within crushed rock and material delivery based in Burträsk, in the region of Västerbotten. Through the…..

Nordisk Bergteknik förvärvar Bröderna Anderssons Grus med bas i Västerbotten

Nordisk Bergteknik har ingått avtal avseende förvärv av samtliga aktier i Bröderna Anderssons Grus, en entreprenadverksamhet inom bergkrossning samt materialleveranser med säte i Burträsk, Västerbotten. Genom förvärvet breddar Nordisk Bergteknik sitt erbjudande och fortsätter att…..

Nordisk Bergteknik hired in wind power project Twin Peaks in Västernorrland

Nordisk Bergteknik has been hired in the wind power project Twin Peaks in Västernorrland where 39 wind turbines are to be mounted in the beginning of 2024. The project is in line with Nordisk Bergteknik’s…..

Nordisk Bergteknik anlitas till vindkraftsprojektet Twin Peaks i Västernorrland

Nordisk Bergteknik har anlitats till vindkraftsprojektet Twin Peaks i Västernorrland där 39 verk ska driftsättas i början av 2024. Projektet går i linje med Nordisk Bergtekniks ambition att ta en aktiv roll i den gröna…..

Nordisk Bergteknik stärker sin finansiering – företagsobligation ersätts med bankfinansiering innehållande hållbarhetskomponent

Nordisk Bergteknik AB (publ) har förtidsinlöst samtliga utestående obligationer om totalt 400 MSEK till ett belopp motsvarande 103,3 % av det nominella beloppet. Vidare har, som kommunicerats den 27 september, Nordisk Bergteknik ingått finansieringsavtal med…..

Nordisk Bergteknik strengthens its financing – corporate bond replaced with bank financing containing sustainability component

Nordisk Bergteknik AB (publ) has redeemed all outstanding corporate bonds of SEK 400 million at an amount corresponding to 103.3 % of the nominal amount. Furthermore, as communicated on 27 September, Nordisk Bergteknik has entered…..

Nordisk Bergteknik tillträder förvärven av Grundia och S Blomquist

Nordisk Bergteknik har, som tidigare kommunicerats, tecknat avtal avseende förvärv av samtliga aktier i de två bolagen Grundia samt S Blomquist Entreprenad och de båda bolagen har nu tillträtts. Genom förvärven fortsätter Nordisk Bergteknik att…..

Nordisk Bergteknik slutför förvärvet av norska Gjerden Fjellsikring

Nordisk Bergteknik, strategisk partner i valda nischer på marknaden för anläggnings- och entreprenadtjänster inom infrastruktur, slutför förvärvet av norska bergssäkringsföretaget Gjerden Fjellsikring. Genom förvärvet stärker Nordisk Bergteknik sin närvaro på den norska marknaden och fortsätter…..