Rapporter

Delårsrapport Q1: Ökad tillväxt och stärkt marginal trots oroliga tider

Rapporter

Januari – mars 2022 · Nettoomsättningen ökade med 89 % och uppgick till 632 (334) MSEK. · Organisk tillväxt uppgick till 29 (19) %. · Justerad EBIT ökade till 22 (7) MSEK, tillika en marginal om 3,5 (2,1) %. · Periodens resultat uppgick till 10 (3) MSEK. · Periodens resultat per aktie före och efter…

Läs mer

Nordisk Bergteknik publicerar Årsredovisning för 2021

Rapporter

Nordisk Bergteknik har idag publicerat årsredovisning och hållbarhetsredovisning för 2021 på sin webbplats. Årsredovisningen finns tillgänglig på https://nordiskbergteknik.se/rapporter-och-presentationer/. Den svenska årsredovisningen finns även tillgänglig i European Single Electronic Format (ESEF). Nordisk Bergteknik har valt att inte trycka och distribuera årsredovisningen. För den som saknar möjlighet att ta del av årsredovisningen digitalt kan en tryckt årsredovisning…

Läs mer

Delårsrapport Q4: Ett starkt kvartal avslutar ett framgångsrikt år

Rapporter

Oktober – december 2021 · Nettoomsättningen ökade med 69 % och uppgick till 587 (348) MSEK. · Organisk tillväxt uppgick till 16 (25) %. · Justerad EBIT ökade till 45 (8) MSEK, tillika en marginal om 7,7 (2,4) %. · Periodens resultat uppgick till 9 (1) MSEK. · Periodens resultat per aktie före och efter…

Läs mer

Delårsrapport Q3: Fortsatt stark organisk tillväxt och ökad finansiell handlingsfrihet

Rapporter

Juli – september 2021 · Nettoomsättningen ökade med 119 % och uppgick till 506 (231) MSEK. · Organisk tillväxt uppgick till 23 (37) %. · Justerad EBIT ökade med 55 % till 35 (23) MSEK, tillika en marginal om 7,0 (9,8) %. · Periodens resultat uppgick till 14 (10) MSEK. · Periodens resultat per aktie…

Läs mer

Nordisk Bergteknik intensifierar arbetet med att se över kapitalstrukturen

Rapporter

Nordisk Bergteknik (publ) (”Nordisk Bergteknik” eller ”Bolaget”) har sedan det fjärde kvartalet 2020 arbetat med en strategisk översyn av Bolagets kapitalstruktur. I samband med en eventuell notering av Bolagets aktier så avser Bolaget att förändra sin nuvarande kapitalstruktur. Den avsedda förändringen hänför sig till Bolagets utestående företagsobligationer om 400 MSEK, som vid en eventuell notering…

Läs mer

Nordisk Bergteknik AB publicerar delårsrapport för första kvartalet

Rapporter

Pressmeddelande den 25 maj, 2021

Läs mer

Nordisk Bergteknik publicerar årsredovisning för 2020

Rapporter

Nordisk Bergteknik årsredovisning för 2020 finns från och med idag tillgänglig på bolagets webbplats, (https://nordiskbergteknik.se/sv/rapporter-och-presentationer/, och i bifogad fil. En tryckt version av årsredovisningen för 2020 kan beställas via mail, johan.lundqvist@bergteknik.se. Räkenskapsåret avser perioden 1 januari – 31 december 2020. Informationen är sådan som Nordisk Bergteknik AB är skyldigt att offentliggöra enligt lag (2007:528) om…

Läs mer

Nordisk Bergteknik AB publicerar Bokslutskommuniké 2020

Rapporter

Pressmeddelande den 26 februari, 2021 Finansiellt resultat Oktober – december 2020 · Nettoomsättningen uppgick till 347,8 (182,2) MSEK · Rörelseresultat före av- och nedskrivningar (EBITDA) uppgick till 31,2 (24,6) MSEK · Rörelseresultat (EBIT) uppgick till 5,6 (12,2) MSEK Januari – december 2020 · Nettoomsättningen uppgick till 1 007,5 (710,4) MSEK · Rörelseresultat före av- och…

Läs mer

Nordisk Bergteknik AB publicerar delårsrapport januari – september 2020

Rapporter

Pressmeddelande den 30 november, 2020

Läs mer

Nordisk Bergteknik AB, Bokslutskommuniké januari-december 2019

Rapporter

Väsentliga händelser under kvartalet I december emitterade bolaget ytterligare 100 MSEK inom ramen för den befintliga obligationen.  I december förvärvades alla aktier i Bohus Bergsprängning AB med en omsättning senaste räkenskapsåret om ca 129,0 miljoner kronor.   Väsentliga händelser efter rapportperiodens utgång Inga väsentliga händelser att rapportera efter kvartalperiodens utgång.   Finansiellt resultat Koncernens omsättning…

Läs mer