Rapporter och presentationer

Årsrapporter

Här kan du ta del av Nordisk Bergtekniks årsrapporter

Årsredovisning för 2019 (PDF)

Bokslutskommuniké för Jan-Dec 2019

Årsrapport för 2018 (PDF)

Årsrapport för 2017 (PDF)

DSC_7563_Markbygden_NBT_sprängrör_500px
);