Rapporter och presentationer

Vi har ökat vår omsättning avsevärt under året samtidigt som vi levererat förbättrad lönsamhet

Andreas Christoffersson, VD och koncernchef för Nordisk Bergteknik.