Rapporter och presentationer

Videopresentation av delårsrapport kvartal 3, 2021

Se Andreas Christofferson, VD och Johan Lundqvist, CFO berätta om tredje kvartalet.

Spela videoklipp
Spela videoklipp

Vi har ökat vår omsättning avsevärt under året samtidigt som vi levererat förbättrad lönsamhet

Andreas Christoffersson, VD och koncernchef för Nordisk Bergteknik.