Bolagsstämma

Här kan du ta del av dokument från Nordisk Bergtekniks bolagsstämmor.

Bolagsstämma 2021

Aktieägarna i Nordisk Bergteknik AB (publ), org. nr 559059-2506, (”Bolaget”), kallas till årsstämma tisdag den 29 juni 2021 kl. 15.00 genom deltagande via poströstning. Närvaro på årsstämman sker uteslutande genom poströstning.


Bolagsstämma 2020

Bilaga 13 – Förslag till beslut om uppdelning av bolagets aktier (split) (PDF)

Bilaga 14 – Förslag till beslut om ändring av bolagsordningen (PDF)

Bilaga 15 – Styrelsens förslag till beslut om bemyndigande för styrelsen (PDF)

Lisa Jonsson, lastbilschaufför
);