Tidigare bolagsstämmor

Nedan finns material från tidigare bolagsstämmor, såsom förslag, beslut och protokoll.

Årsstämma 2023

TIll alla handlingar

Årsstämma 2022

TIll alla handlingar

Årsstämma 2021

TIll alla handlingar

Extra bolagsstämma 2020

TIll alla handlingar

Årsstämma 2020

TIll alla handlingar
Dokument Läs mer
Årsstämma 2022 Årsstämma 2022
Årsstämma 2021 Årsstämma 2021
Extra bolagsstämma 2020 Extra bolagsstämma 2020
Årsstämma 2020 Årsstämma 2020