Nordisk Bergtekniks resa började redan när Wolgan Karlsson gick som lärling med sin pappa på 1960-talet.

Nordisk Bergtekniks framväxt

Ta del av några viktiga årtal och händelser ur vår historia.

2022-02-17

2022

Bröderna Anderssons Grus AB och Torbjörn Sundh Entreprenad AB förvärvas.

2022-02-17

2022-02-17

2021

BGS Svensson AB förvärvas. Antalet anställda i koncernen uppgår till över 800.

2022-02-17

2022-02-17

2021

Notering av bolagets B-aktier på Nasdaq Stockholm samt förtidsinlösen av företagsobligation som ersattes med ett nytt finansieringsavtal.

2022-02-17

2021-08-18

2021

Gjerden Fjellsikring AS, Grundia AB, S Blomquist Entreprenad AB och Kragerø Brønnboring AS förvärvas.

2021-08-18

2021-08-18

2020

Visinor AS samt Prospekteringsteknik i Norrland, Protek förvärvas. Koncernens nettoomsättning överstiger en miljard kronor.

2021-08-18

2021-08-18

2020

Notering av företagsobligationer sker på Nasdaq Stockholm Bond Market.

2021-08-18

2021-08-18

2019

Pålab, Hyrcon, Bohus Bergsprängning mfl förvärvas och koncernen blir norra Europas största helhetsaktör inom grundläggning och berghantering.

2021-08-18

2021-08-18

2018

Sogndalen Fjellsprenging och Fjellsprenger förvärvas.

2021-08-18

2021-08-18

2017

Vestfold Fjellboring och Norsk Fjellsprengning förvärvas.

2021-08-18

2021-08-18

2016

Nordisk Bergteknik bildas – Pegroco Invest träder in.

2021-08-18

2021-08-18

2010

Nuvarande VD Andreas Christoffersson börjar. Norrbottens Bergteknik omsätter ca 50 MSEK.

2021-08-18

2021-08-18

2007

Fjellsprenger grundas.

2021-08-18

2021-08-18

2004

Norsk Fjellsprengning grundas.

2021-08-18

2021-08-18

1993

Sogndalen Fjellsprenging grundas.

2021-08-18

2021-08-18

1991

Verksamheten (Norrbottens Bergteknik) omsätter ca 5 MSEK.

2021-08-18

2021-08-18

1970

Utvecklingen går från handhållna maskiner till borrvagnar.

2021-08-18

2021-08-18

1966

Vestfold Fjellboring grundas.

2021-08-18

2021-08-18

1965

Norrbottens Bergtekniks grundare Wolgan Karlsson går som borr & spränglärling med sin pappa.

2021-08-18