Vi lägger grunden till det moderna samhället

Om Nordisk Bergteknik

Specialister inom infrastruktur, byggentreprenader, vindkraftsparker, gruvor och naturnära miljöer.

Hållbara

Vi jobbar målmedvetet med arbetsmiljö, yttre miljö och för att skapa sunda affärer.

Effektiva

Vi arbetar med moderna och ledande metoder för att skapa det bästa värdet för våra kunder.

Innovativa

Vi använder ny teknik, ledande maskiner och utrustning samt uppmuntrar nya tankesätt.

Fakta

Koncernstatistik

0
MSEK i justerad EBIT RTM
0
Medarbetare i koncernen
0
MSEK i omsättning RTM