Nordisk Bergteknik, logotyp, vit

Specialister inom infrastruktur, byggentreprenader, vindkraftsparker, gruvor och naturnära miljöer.

Nordisk Bergteknik har en tydligt expansiv tillväxtstrategi med målet att bidra till utvecklingen av framtidens hållbara samhälle. Våra ingående bolag är specialister inom berghantering och grundläggning som med känsla och kompetens kombinerar varje uppdragsgivares behov med naturens förutsättningar.
Att i ett tidigt skede vara med och bygga moderna samhällsfunktioner är vår vardag, vår hemmaplan och vår framtid.

Senaste nytt

Nordisk Bergteknik skapar värde genom att lägga grunden till det moderna samhället inom sektorerna infrastruktur, energi, fastighet och gruvor

44%

Omsättningsökning Q1 2023 jämfört med Q1 2022

1 191

Medarbetare i koncernen

3 682

MSEK i omsättning RTM

Låt oss ta hand om arbetet

Inom Nordisk Bergteknik finns lång erfarenhet och gedigen, heltäckande kompetens inom berghantering och grundläggning. Oavsett om du är uppdragsgivare, medarbetare eller leverantör vill vi att du ska känna dig hemma med oss. Vår ambition är att bemöta alla med personlighet, värme och respekt. Det gäller även den omgivning vi verkar i.

I koncernen har vi erfarenhet som sträcker sig tillbaka ända till 1960-talet. Vi arbetar med kunskap, kompetens och trygghet. Vår strävan är att utföra uppdragen till mycket hög kvalitet.

Sandvik borrigg

Aktuell fördelning av verksamhet

Grund Sverige
0%
Berg Sverige
0%
Berg Norge
0%

Affärsområden som bygger framtiden

Inom Nordisk Bergteknik finns lång erfarenhet och gedigen, heltäckande kompetens inom berghantering och grundläggning. Vi är specialister på borrning, losshållning, bergförstärkning och tunneldrivning. Vi har expertis inom pålning, spontning och grundförstärkning. Vår vardag består av professionella arbeten inom infrastruktur, byggentreprenader, vindkraftsparker, gruvor, naturnära miljöer med mera. 

Epiroc borrigg, T35

Berghantering

I vårt affärsområde Berghantering har vi samlat specialister inom bland annat borrning, losshållning, bergförstärkning och bergsäkring.

Grundläggning

Inom vårt affärsområde Grundläggning har vi samlat ledande kompetens inom området. Vi är en trygg partner som erbjuder ett brett utbud av tjänster, till exempel pålning, spontning och grundförstärkning

Hållbarhetsarbete

Nordisk Bergteknik arbetar i flera projekt med bäring på det hållbara samhället