2023-02-06

Strategi och affärsmodell

Nordisk Bergteknik är en strategisk partner i valda nischer på marknaden för anläggnings- och entreprenadtjänster inom infrastruktur och gruvindustri. Koncernen, som idag är norra Europas största helhetsaktör inom berghantering och grundläggning, har 24 operationella bolag med starka positioner och varumärken på den regionala marknaden runt om i Sverige och Norge.

Nordisk Bergteknik är en strategisk partner i valda nischer på marknaden för anläggnings- och entreprenadtjänster inom infrastruktur och gruvindustri. Koncernen, som idag är norra Europas största helhetsaktör inom berghantering och grundläggning, har 24 operationella bolag med starka positioner och varumärken på den regionala marknaden runt om i Sverige och Norge.

Inom koncernen finns bolag vars erfarenhet sträcker sig tillbaka ända till 1960-talet. Basen är kunskap, kompetens och trygghet med en ständig strävan efter att utföra uppdragen till mycket hög kvalitet och säkerhet.

God underliggande tillväxt

Nordisk Bergteknik verkar på en marknad med god underliggande tillväxt och våra kunder är huvudsakligen privata bolag med inriktning mot offentlig sektor och samhällsgemensam infrastruktur. Miljö och säkerhet är av största vikt i vårt arbete. Vår personal, för närvarande över 1000 medarbetare, är välutbildad och följer gällande miljö- och säkerhetskrav. Vi är också stolta över att ha en av de största och modernaste maskinparkerna i världen för vår bransch. Något som inte bara gör oss effektiva utan också ger många miljömässiga fördelar i vårt arbete.

Vi är vana vid alla sorters miljöer och arbetar i både mindre uppdrag och stora projekt. Vi erbjuder tjänster både ovan och under jord. Vi strävar efter att ha en välunderhållen och modern flotta för att hålla arbetsmiljön och driftsäkerheten i topp.

Organisk tillväxt samt förvärv

Nordisk Bergteknik bildades 2016 av huvudägaren Pegroco Invest och har sedan grundandet kontinuerligt expanderat både via organisk tillväxt och genom 22 förvärv. Den finansiella rapporteringen sker via de tre segmenten – Berg Sverige, Berg Norge och Grund Sverige.

Nettoomsättningen för helåret 2021 uppgick till 1 917 MSEK, med en EBIT-marginal om 6,2 % och en justerad EBIT-marginal om 7,0%.