Strategi och affärsmodell

Nordisk Bergteknik är en strategisk partner i valda nischer på marknaden för anläggnings- och entreprenadtjänster inom infrastruktur och gruvindustri. Koncernen, som idag är norra Europas största helhetsaktör inom berghantering och grundläggning, har ett 16-tal operationella bolag med starka positioner och varumärken på den regionala marknaden runt om i Sverige och Norge.

Inom koncernen finns bolag vars erfarenhet sträcker sig tillbaka ända till 1960-talet. Basen är kunskap, kompetens och trygghet med en ständig strävan efter att utföra uppdragen till mycket hög kvalitet och säkerhet.

God underliggande tillväxt

Nordisk Bergteknik verkar på en marknad med god underliggande tillväxt och våra kunder är huvudsakligen privata bolag med inriktning mot offentlig sektor och samhällsgemensam infrastruktur. Miljö och säkerhet är av största vikt i vårt arbete. Vår personal, för närvarande över 750 medarbetare, är välutbildad och följer gällande miljö- och säkerhetskrav. Vi är också stolta över att ha en av de största och modernaste maskinparkerna i världen för vår bransch. Något som inte bara gör oss effektiva utan också ger många miljömässiga fördelar i vårt arbete.

Vi är vana vid alla sorters miljöer och arbetar i både mindre uppdrag och stora projekt. Vi erbjuder tjänster både ovan och under jord. Vi strävar efter att ha en välunderhållen och modern flotta för att hålla arbetsmiljön och driftsäkerheten i topp.

Organisk tillväxt samt förvärv

Nordisk Bergteknik bildades 2016 av huvudägaren Pegroco Invest och har sedan grundandet kontinuerligt expanderat både via organisk tillväxt och genom ett 15-tal bolagsförvärv. Den finansiella rapporteringen sker via de tre segmenten – Berg Sverige, Berg Norge och Grund Sverige.

Koncernen har stått i beredskap och lyckats parera effekterna av pandemin förhållandevis väl, något som stärkt och effektiviserat organisationen. Nordisk Bergteknik har under det senaste året samtidigt gjort en fantastisk tillväxtresa, både i termer av spännande uppdrag, nya kunder, finansiellt resultat och nya medarbetare.

Nettoomsättningen för helåret 2020 uppgick till 1 007,5 MSEK, med en EBIT-marginal om 4,5 % och en justerad EBIT-marginal om 5,4 %.

93%

Omsättningsökning senaste halvåret

751

Medarbetare i koncernen

1848,1

MSEK i omsättning RTM proforma Q2 2021