Koncernledning

VD ansvarar för Nordisk Bergtekniks operativa styrning och dagliga verksamhet i enlighet med styrelsens instruktioner till VD.

Nordisk Bergtekniks koncernledning består av fyra personer. I tabellen nedan presenteras de ledande befattningshavarna, deras befattningar och det år de anställdes i Bolaget.

Namn Befattning Anställd sedan
Andreas Christoffersson Verkställande direktör 2016
Johan Lundqvist Chief Financial Officer 2021
Oddbjørn Røed Landschef Norge 2017
Niklas Alm IR- och kommunikationsansvarig 2021

Presentation av koncernledningen

Nedan finns information om de koncernledningens befattning, andra pågående uppdrag, övrig relevant erfarenhet och innehav av aktier och aktierelaterade instrument i bolaget.

Andreas Christoffersson

Andreas Christoffersson

Verkställande direktör

Född 1974. VD sedan 2016.

Utbildning: Civilingenjör, Luleå Tekniska Universitet.

Övrig erfarenhet: Tidigare VD vid Norrbottens Bergteknik AB och arbetat vid Skanska.

Andra pågående uppdrag utanför Nordisk Bergteknik-koncernen: Styrelseordförande i Getten AB, Getten Fastighets AB, Getten Invest AB, Jernstenen Invest AB, Jovian Invest AB. Styrelseledamot i Atandakil Invest AB och Nordisk Holding Norrbotten AB.

Eget, närstående fysisk eller juridisk persons innehav av aktier i bolaget: 2 845 630 B-aktier* samt 75 000 teckningsoptioner*.

* Ägs via VD och CFO:s gemensamma bolag.

Johan Lundqvist

Johan Lundqvist

Chief Financial Officer

Född 1957. CFO sedan 2021.

Utbildning: Civilekonom, Lunds Universitet.

Övrig erfarenhet: Tidigare arbetat vid HIO, SAS och Imerys

Andra pågående uppdrag utanför Nordisk Bergteknik-koncernen: Styrelseledamot i Jernstenen Invest AB, Jovian Invest AB, Laub Invest AB, Ouest AB.

Eget, närstående fysisk eller juridisk persons innehav av aktier i bolaget: 2 845 630 B-aktier* samt 75 000 teckningsoptioner* och 87 851 B-aktier.

* Ägs via VD och CFO:s gemensamma bolag.

Oddbjørn Røed

Oddbjørn Røed

Landschef Norge

Född 1975. Landschef Norge sedan 2017.

Utbildning: Civilingenjör.

Övrig erfarenhet: VD samt arbetat vid Vestfold Fjellboring AS. Lärlingsintyg i Tunnel och fjellarbete samt losshållningscertifikat i Sverige och Norge.

Andra pågående uppdrag utanför Nordisk Bergteknik-koncernen:

Eget, närstående fysisk eller juridisk persons innehav av aktier i bolaget: 615 666 B-aktier.

Niklas Alm

Niklas Alm

IR och Kommunikationsansvarig

Född 1967. IR och Kommunikationsansvarig sedan 2021.

Utbildning: Civilekonom Växjö Universitet inriktning Nationalekonomi.

Övrig erfarenhet: Head of Investor Relations i ett flertal börsnoterade bolag och senior rådgivare SAFIRAB AB (Safir Communication). 

Andra pågående uppdrag utanför Nordisk Bergteknik-koncernen: Styrelseordförande i SAFIRAB AB och Tigerrace AB. Styrelseledamot i Galinna Breeding & Racing AB.

Eget, närstående fysisk eller juridisk persons innehav av aktier i bolaget: Inget.

Den starka finansiella utvecklingen är ett resultat av flera faktorer, bland annat att vi nått en betydande storlek och skalbarhet i verksamheten.

Andreas Christoffersson, VD och koncernchef för Nordisk Bergteknik.