2023-02-06

Organisation

Nordisk Bergteknik är ett publikt aktiebolag bildat i Sverige med säte i Göteborg. Bolaget är norra Europas största aktör med ett helhetserbjudande inom berghantering och grundläggning.

Koncernen har omkring 1 100 medarbetare och verkar inom två affärsområden: Berghantering och Grundläggning, som i sin tur redovisas i de tre finansiella segmenten Grund Sverige, samt Berg Sverige och Berg Norge.

Inom koncernen finns 24 operationella dotterbolag med starka varumärken och lokalt ledande marknadspositioner. De operativa bolag som ingår i koncernen verkar självständigt, men samverkar inom bland annat uppföljning och styrning, inköp, resursfördelning och hållbarhetsaspekter med strävan att realisera synergier och öka skalbarheten.