Öppenhetslagen – Åpenhetsloven

Arbete med grundläggande mänskliga rättigheter och anständiga arbetsförhållanden.

Öppenhetslagen ska främja verksamhetens respekt för grundläggande mänsklighet och anständiga arbetsvillkor samt säkerställa allmänhetens tillgång till information.

Lagen omfattar företag som anses vara större företag i Norge, samt moderföretag som uppfyller tröskelvärdena för större företag tillsammans med dotterbolagen. Nordisk Bergteknik AS kommer på denna sida att publicera ett gemensamt uttalande för koncernen i Norge som omfattar koncernen som helhet senast den 30 juni varje år.

Nordisk Bergteknik förväntar att våra leverantörer agerar enligt en hög etisk standard, samt respekterar mänskliga rättigheter, jämställdhet och arbetsvillkor genom hela värdekedjan när de utför arbete åt våra företag i koncernen. Nordisk Bergteknik kommer kontinuerligt att arbeta med due diligence-bedömningar för att identifiera, förebygga, minska och redogöra för negativa påverkan som avses i Öppenhetslagen.

Öppenhetslagen ger individer eller organisationer rätt att begära att företag lämnar ut information om sitt due diligence-arbete och hur de hanterar negativ påverkan.

Om du vill ha sådan information från våra norska företag, vänligen kontakta oss på info@bergteknikgroup.com.

Dokument Ladda ner
Redogörelse 2023 (på norska) Ladda ned Redegjørelse aksomhetsvurderinger 2023.