Visinor AS är nu en del av koncernen Nordisk Bergteknik

Pressmeddelande 2020-10-16

Nordisk Bergtekniks senaste förvärv i Norge, Visinor AS, ingår nu i koncernen Nordisk Bergteknik. I och med förvärvet har koncernen nu god geografisk täckning i såväl norska Sørlandet som Nordnorge.

– Nu har vi stärkt vår geografiska närvaro i norra Norge och även breddat och förstärkt koncernens tjänsteutbud inom bergsäkring. Vi ser en väldigt stark efterfrågan på våra tjänster nu i Norge och orderböckerna är sågott som fyllda resten av året, säger Oddbjørn Røed, Affärsområdeschef berghantering och Norgechef för Nordisk Bergteknik.

Visinor AS är en av Norges ledande aktörer inom bergssäkring och betongrehabilitering av broar, kajer och byggnader. Bolagets spetskompetens inom säkringsarbeten såsom hängning av nät, bultning och skydd mot stenras längst vägar och byggnader kompletterar Nordisk Bergtekniks kunderbjudande väl.

För ytterligare information, kontakta:

Oddbjørn Røed, Norgechef, e-post: Oddbjorn.Roed@vestfold-fjellboring.no, tel: +47 913 81 809

Johan Lundqvist, CFO, e-post: johan.lundqvist@bergteknik.se, tel: +46 76-392 7121.

Om Nordisk Bergteknik

Nordisk Bergteknik är en koncern i stark tillväxt med verksamhet inom berghantering och grundläggning, där huvudområden inkluderar borrning, sprängning, bergförstärkning, betongrehabilitering, pålning, spontning och grundförstärkning. Koncernens dotterbolag är idag främst verksamma i Sverige och Norge.

 

);