Våra bolag

Logotyp BFGAB

Bergförstärkningsgruppen

Utför arbeten både under och ovan jord. Har specialistkompetens inom bergförstärkning, betongsprutning, skrotning, injektering, jordförankring, borrning och sprängning.

Fjellsprenger AS

Arbetar sedan 2007 med borrning och sprängning åt entreprenörer, stat och kommun. Uppdrag såväl ovan jord som med tunnelarbeten för infrastruktur.

Norrbottens Bergteknik

Har basen i Sverige men utför även uppdrag i Norge. I flera decennier har vi utfört bergarbeten som borrning, losshållning, wiresågning och bergförstärkning.

Norsk Fjellsprengning

Norsk Fjellsprengning etablerades redan 2004 och är en av norska Østlandets ledande företag inom borrning och sprängning.

Pålab

Pålab erbjuder helhetslösningar inom grundläggning med fokus på pålning, spontning, grundförstärkning, injektering, jordspikning och grundvattensänkning.

Songdalen fjellsprenging, logotyp

Songdalen Fjellsprenging

Har 25 års erfarenhet av borrning, sågning, sprängning, och förstärkningsarbeten. Arbetar brett från små projekt till stora offentliga uppdrag.

Vestfold Fjellboring, logotyp

Vestfold Fjellboring AS

Grundat 1966 och arbetar i både Norge och Sverige med borrning och sprängning. Har erfarenhet av internationella projekt i bland annat Sri Lanka, Tanzania och Benin.

);