Bolagsstyrelsen

Mats O Paulsson

Styrelseordförande

Född: 1958

Invald: 2017

Utbildning: Civilingenjör

Andra uppdrag:

Styrelseordförande i Svevia AB (publ), Caverion OY, Nordic Waterproofing Group AB, Nordic Waterproofing Holding AB               

Styrelseledamot i BE Group AB (publ), Aktiebolaget Bösarps Grus & Torrbruk

Innehav: 281 330 B-aktier

Oberoende till större aktieägare: Ja

Oberoende till Bolaget och Bolagsledningen: Ja

Relevant börserfarenhet: Ja

Göran Näsholm

Styrelsemedlem. Representant huvudägare, Pegroco Invest AB (publ)

Född: 1955

Invald: 2021

Utbildning: Civilekonom. MBA

Andra uppdrag:

Styrelseordförande i Malef Holding AB, Lefva Fastigheter AB, LW Sverige AB

Styrelseledamot i Pegroco Invest AB (publ), Momentum Group AB, Alligo AB

Innehav: 1 135 216 B-aktier (aktieinnehav via bolag)  

Oberoende till större aktieägare: Nej

Oberoende till Bolaget och Bolagsledningen: Ja

Relevant börserfarenhet: Ja

Kommentar: Invald vid extra bolagsstämma, februari 2021

Ljot Strömseng

Styrelsemedlem

Född: 1958

Invald: 2020

Utbildning: Civilingenjör

Andra uppdrag:

Styrelseordförande i Norconsult Fältgeoteknik AB, Norconsult Boreteknikk AS, Arkitekthuset Monarken AB, AB Svenskt Klimatneutralt Boende

Styrelseledamot i Norconsult Astando AB, Technogarden AB

Innehav: 84 530 B-aktier   

Oberoende till större aktieägare: Ja

Oberoende till Bolaget och Bolagsledningen: Ja

Relevant börserfarenhet: Nej

Marie Osberg

Styrelsemedlem

Född: 1960

Invald: 2021

Utbildning: Civilekonom. MBA Webster University, Geneva

Andra uppdrag:

Styrelseordförande i Rädda Barnen Göteborg

Styrelseledamot i Collector Bank AB

Senior Advisor inom Bank och Finans

Innehav: Inget

Oberoende till större aktieägare: Ja

Oberoende till Bolaget och Bolagsledningen: Ja

Relevant börserfarenhet: Ja

Kommentar: Invald vid extra bolagsstämma, februari 2021

Victor Örn

Styrelsemedlem. Representant huvudägare, Pegroco Invest AB (publ)

Född: 1981

Invald: 2016

Utbildning: Civilekonom (MSc) Handelshögskolan, Göteborgs universitet.

Andra uppdrag:

Styrelseordförande i Pegroco Venture AB. 

Styrelseledamot i Aktiebolaget Stockholms Spårvägar, AB Flexen Intressenter

Innehav: 84 530 B-aktier (aktieinnehav via bolag)

Oberoende till större aktieägare: Nej

Oberoende till Bolaget och Bolagsledningen: Ja

Relevant börserfarenhet: Ja

De redovisade innehaven gäller per 2021.01.01. Innehaven inkluderar makes/makas, omyndiga barns och privata bolags innehav.

);