Pressreleaser

Regulatoriska pressreleaser:

20 augusti, 2021
Nordisk Bergteknik AB publicerar delårsrapport för andra kvartalet 2021

20 augusti, 2021
Nordisk Bergteknik intensifierar arbetet med att se över kapitalstrukturen

29 juni, 2021
Kommuniké från årsstämma i Nordisk Bergteknik AB (publ)

27 maj, 2021
Kallelse till årsstämma i Nordisk Bergteknik AB (publ)

25 maj, 2021
Nordisk Bergteknik AB publicerar delårsrapport för första kvartalet 2021

14 maj, 2021
Nordisk Bergteknik förvärvar Grundia

1 april, 2021
Nordisk Bergteknik publicerar årsredovisning för 2020

26 februari, 2021
Nordisk Bergteknik presenterar bokslutskommuniké 2020

18 februari, 2021
Nya styrelseledamöter i Nordisk Bergteknik

5 februari, 2021
Nordisk Bergteknik avser stärka positionen i Västra Götaland

2 december, 2020
Nordisk Bergteknik har ingått avtal med avsikt att förvärva Gjerden Fjellsikring AS i Vestfold, Norge

30 november, 2020
Nordisk Bergteknik delårsrapport januari-september 2020

16 november, 2020
Nordisk Bergteknik AB (publ) erhåller godkännande från Nordic Trustee & Agency AB (publ) avseende s.k. waiver request 

6 november, 2020
Nordisk Bergteknik planerar en strategisk översyn av kapitalstrukturen och anlitar Carnegie med anledning därav

6 november, 2020
Nordisk Bergteknik har ingått avtal med avsikt att förvärva Prospekteringsteknik i Norrland AB

31 augusti, 2020
Delårsrapport januari-juni 2020

24 augusti, 2020
Nordisk Bergteknik expanderar i Norge genom att förvärva Visinor AS

30 juni, 2020
Rättelse: Pressmeddelande 2020-06-29 kl 22:00 avseende Kommuniké från årsstämma i Nordisk Bergteknik AB

4 juni, 2020
Godkännande av skriftligt förfarande i förhållande till Nordisk Bergteknik utestående obligationslån 2019/2023

29 maj, 2020
Nordisk Bergteknik delårsrapport januari-mars 2020

29 maj, 2020
Nordisk Bergteknik företagsobligationer har noterats på Nasdaq Stockholms Bond Market

27 maj, 2020
Nordisk Bergteknik har godkänts som emittent på Nasdaq Stockholm Bond Market

14 maj, 2020
Nordisk Bergteknik kallar till möte med obligationsinnehavare genom skriftligt förfarande

8 maj, 2020
Nordisk Bergteknik ansöker om notering av obligationslån på Nasdaq Stockholm

24 april, 2020
Nordisk Bergteknik publicerar årsredovisning för 2019

16 april, 2020
Nordisk Bergteknik senarelägger publicering av årsredovisning

28 februari, 2020
Bokslutskommuniké januari-december 2019

10 december, 2019
Nordisk Bergteknik emitterar framgångsrikt säkerställda företagsobligationer om 100 mkr

4 december, 2019
Nordisk Bergteknik överväger emission av ytterligare säkerställda företagsobligationer i SEK

4 december, 2019
Nordisk Bergteknik fortsätter expansionen genom att förvärva Bohus Bergsprängning

29 november, 2019
Nordisk Bergteknik delårsrapport januari-september 2019

30 augusti, 2019
Bergförstärkningsgruppen i Sverige förvärvas av Norrbottens Bergteknik

30 augusti, 2019
Nordisk Bergteknik delårsrapport januari-juni 2019

21 augusti, 2019
Nordisk Bergteknik företagsobligationer har noterats på Nasdaq First North Bond Market

19 augusti, 2019
Nordisk Bergteknik har godkänts som emittent på Nasdaq First North Bond Market

18 juni, 2019
Nordisk Bergteknik emitterar framgångsrikt säkerställda företagsobligationer om 300 mkr

 

Kommersiella pressreleaser (ej regulatoriska):

1 juni, 2021
Nordisk Bergteknik tillträder förvärven av Grundia och S Blomquist

31 mars, 2021
Nordisk Bergteknik slutför förvärvet av Gjerden Fjellsikring

24 februari, 2021
Nordisk Bergteknik AB genomför riktad nyemission

5 januari, 2021
Nordisk Bergteknik AB genomför en riktad nyemission

18 december, 2020
Nordisk Bergteknik har förvärvat Prospekteringsteknik i Norrland AB

16 oktober, 2020
Visinor AS är nu en del av koncernen Nordisk Bergteknik

3 juni, 2019
Nordisk Bergteknik överväger emittera säkerställda obligationer i SEK

1 februari, 2019
Nordisk Bergteknik förvärvar Pålab


Presskontakt:

Andreas Christoffersson, VD Nordisk Bergteknik
Tel: 070-621 19 28

);