Nordisk Bergteknik välkomnar Kragerø Brønnboring

Nordisk Bergteknik stärker sin position i Norge genom förvärv av Kragerø Brønnboring, ett företag med fyra medarbetare och en årsomsättning i storleksordningen NOK 12 miljoner.

”Nordisk Bergteknik är redan stora inom bergsprängning och bergskydd i Norge, och framöver kommer vi även att kunna erbjuda expertis inom brunnsborrning, fjärrvärmeborrning och grundförstärkning där vi upplever en kontinuerligt ökande efterfrågan”, säger Oddbjørn Røed, chef för Nordisk Bergteknik i Norge.

Tillträdet förväntas att ske under det andra kvartalet i år.

”Vi ser fram emot att bli en del av en större och professionell miljö i en koncern med gedigen kompetens och ser stora möjligheter till synergier både vad avser kostnadssidan och genom gemensamma uppdrag”, säger Kim Bråtømyr, chef och ägare av Kragerø Brønnboring.

);