Nordisk Bergteknik publicerar årsredovisning för 2019

Nordisk Bergtekniks årsredovisning har idag publicerats på bolagets webbsida, www.nordiskbergteknik.se (https://nordiskbergteknik.se/sv/rapporter-och-presentationer/).

Den tryckta versionen av årsredovisningen kommer att finnas tillgänglig från slutet av maj och kommer kunna beställas från Nordisk Bergtekniks hemsida. 

För ytterligare information, kontakta:

Andreas Christoffersson, VD, e-post: andreas.christoffersson@bergteknik.se, tel: 070-621 1928.

Johan Lundqvist, CFO, e-post: johan.lundqvist@bergteknik.se, tel: 076-392 7121.

Om Nordisk Bergteknik

Nordisk Bergteknik är en koncern i stark tillväxt med verksamhet inom berghantering och grundläggning, där huvudområden inkluderar borrning, sprängning, bergförstärkning, pålning, spontning och grundförstärkning. Koncernens dotterbolag är idag främst verksamma i Sverige och Norge.

Denna information är sådan information som Nordisk Bergteknik AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 24 april 2020 kl.18:00 CET.

);