Nordisk Bergteknik överväger emittera säkerställda obligationer i SEK

Pressmeddelande den 3 juni, 2019

Nordisk Bergteknik överväger att emittera en fyraårig, SEK-denominerad, senior säkerställd företagsobligation. Likviden från obligationsemissionen kommer att användas till fortsatta tilläggsförvärv i enlighet med bolagets strategi att expandera verksamheten och refinansiera befintliga förvärvslån. Obligationsemissionen är förbehållen för rådande marknadsvillkor och slutligt beslut av Nordisk Bergtekniks styrelse.

Swedbank har utsetts som finansiell rådgivare och arrangör för den förestående obligationsemissionen.

För ytterligare information, kontakta:

Andreas Christoffersson, VD
e-post: andreas.christoffersson@bergteknik.se
Tel: 070-621 1928

Johan Lundqvist, CFO
e-post: johan.lundqvist@bergteknik.se
Tel: 076-392 7121

);