Nordisk Bergteknik har ingått avtal med avsikt att förvärva Gjerden Fjellsikring AS i Vestfold, Norge

PRESSRELEASE 2020-12-02

Koncernen Nordisk Bergteknik har ingått avtal med avsikt att förvärva bergssäkringsföretaget Gjerden Fjellsikring AS i Svarstad, Norge. Med köpet stärker Nordisk Bergteknik sin närvaro på den norska marknaden och fortsätter sin expansiva strategi.

Gjerden Fjellsikring är en av Norges ledande aktörer inom bergssäkring och specialister inom betongsprutning, tunnelsäkring och alla typer av säkringsarbeten såsom hängning av olika typer av nät och bultning som skydd mot stenras längst vägar och byggnader.

Företaget grundades 2009 och har idag över 60 anställda. Huvudkontoret ligger i Vestfoldregionen, inte långt ifrån Nordisk Bergtekniks huvudkontor i Norge. Verksamheten omsatte 2019 totalt 148 miljoner norska kronor.

– Vi är väldigt glada över möjligheten att kunna förvärva Gjerden Fjellsikring AS. Det är ett väl ansett bolag med erfaren ledning och högt kvalificerade medarbetare. Förvärvet kompletterar vår organisation och tillför specialistkunskap inom bergssäkring. Vi stärker dessutom vår geografiska närvaro i regionen vilket är väldigt positivt, säger Oddbjørn Røed, Affärsområdeschef berghantering och Norgechef för Nordisk Bergteknik.

– Affären ger oss styrka både geografiskt, organisatoriskt och kompetensmässigt. Som en del av Nordisk Bergteknik får vi tillgång till en rad kompletterande kompetenser och ett bredare helhetserbjudande för våra kunder. Vi får också möjlighet att erbjuda vår expertis till fler norska och svenska kunder, säger Vegar Gjerden, VD för Gjerden Fjellsikring AS.

Nordisk Bergteknik avser att förvärva 100% av aktierna i Gjerden Fjellsikring AS för 47,7 MNOK. Köpeskillingen består av en kontant del och en återinvestering i Nordisk Bergteknik AB i form av aktier, varvid dagens ägare blir en långsiktig ägare i Nordisk Bergteknik.

Gjerden Fjellsikring kommer att ingå i koncernen Nordisk Bergteknik och transaktionen bedöms förstärka både koncernens omsättning och lönsamhet, totalt och per aktie. Affären planeras att slutföras så snart som möjligt i början på 2021.

För ytterligare information, kontakta:

Andreas Christoffersson, VD, e-post: andreas.christoffersson@bergteknik.se, Tel: 070-621 1928

Oddbjørn Røed, Norgechef, e-post: Oddbjorn.Roed@vestfold-fjellboring.no, tel: +47 913 81 809

Johan Lundqvist, CFO, e-post: johan.lundqvist@bergteknik.se, tel: +46 76-392 7121.

Om Nordisk Bergteknik

Nordisk Bergteknik är en koncern i stark tillväxt med verksamhet inom berghantering och grundläggning, där huvudområden inkluderar borrning, sprängning, bergförstärkning, betongrehabilitering, pålning, spontning och grundförstärkning. Koncernens dotterbolag är idag främst verksamma i Sverige och Norge.

Denna information är sådan information som Nordisk Bergteknik AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 2 december 2020 kl. 12.01 CET.

);