Nordisk Bergteknik förvärvar Pålab

PRESSRELEASE 190201: Stor aktör inom berghantering och grundläggning skapas när Pålab går samman med Nordisk Bergteknik

Grundläggningsföretaget Pålab ingår från 1 februari i den starkt växande berghanteringskoncernen Nordisk Bergteknik. Resultatet blir norra Europas största helhetsaktör inom grundläggning och berghantering.

I koncernen Nordisk Bergteknik som ägs av investmentbolaget Pegroco Invest ingår fem svenska och norska bolag med en sammanlagd omsättning på drygt 500 miljoner kronor och 160 medarbetare. 

Verksamheten har hittills varit inriktad på berghantering med fokus på borrning, sprängning och bergförstärkning. Koncernens bolag arbetar med projekt inom infrastruktur, vindkraft, stadsutveckling samt vid ny- eller tillbyggnad av fastigheter och byggnader. En del av verksamheten omfattar även arbeten i bergtäkter och dagbrott.

Nu breddas verksamheten med Pålabs kompetens i ett helt nytt affärsområde.

– Vi har de senaste åren sett att våra verksamheter kompletterar varandra mycket väl. Med förvärvet blir vi snabbt en heltäckande leverantör som kan erbjuda professionella tjänster inom hela området för berghantering och grundläggning. Vi kan dessutom göra det på en bredare geografisk bas än tidigare, säger Andreas Christoffersson, VD för Nordisk Bergteknik.

Pålab är erbjuder helhetslösningar inom grundläggning med fokus på pålning, spontning och grundförstärkning. Kunderna finns inom branscherna bygg- och fastighet, mark- och anläggning samt infrastruktur. Företaget har en väletablerad organisation med ett 50-tal medarbetare och ett 20-tal maskiner. Pålab grundades 2003, har huvudkontoret i Kungälv och verksamheten omsätter totalt cirka 250 miljoner kronor.

– Affären gör att vi blir starkare tillsammans. Vi har en liknande kundbas och våra uppdrag går ofta in i varandra. Det är vanligt att både grundläggning och berghantering efterfrågas i samma projekt beroende av uppdragens karaktär. Nu växlar vi upp och får möjlighet att tillsammans bredda vår expertis och tillgängliggöra vår kompetens till fler kunder och nya marknadsområden, säger Björn Peterson, VD för Pålab.

– Vår ambition är att redan innan sommaren utöka verksamheten på fler orter i Sverige. Vi ser också stora möjligheter till samarbete och etableringar över de nordiska nationsgränserna. Marknaden får tillgång till en bredare och mer samlad kompetens än någonsin tidigare och dessutom under samma tak. Vi är mycket glada över affären, säger Andreas Christoffersson.

För mer information, kontakta:

Andreas Christoffersson, VD Nordisk Bergteknik: 070-621 19 28

Björn Peterson, VD Pålab: 0303-245 251 eller 0705-14 97 00

Pressbilder:

Andreas Christoffersson, VD Nordisk Bergteknik

Bergarbete, bild 1

Bergarbete, bild 2

);