Ledning

Andreas Christoffersson

Koncernchef och Sverigechef

VD sedan 2010. Mer än 23 års branscherfarenhet.

Född: 1974

Anställd: 2016

Utbildning: Civilingenjör.

Innehav: 2 845 630 B-aktier samt 75 000 teckningsoptioner, B-aktier

Johan Lundqvist

Ekonomichef och affärsutvecklare

Ekonomichef sedan 2017. Mer än 30 års erfarenhet från olika ekonomichefsroller.

Född: 1957

Anställd: 2021

Utbildning: Civilekonom.

Innehav: 84 530 B-aktier   

Oddbjørn Røed

Norgechef och affärsområdeschef för berghantering.

Norgechef sedan 2017. VD för Vestfold sedan 2006.

Mer än 24 års branscherfarenhet.

Född: 1975

Anställd: 2017

Utbildning: Civilingenjör.

Innehav: 657 930 B-aktier

De redovisade innehaven gäller per 2021.01.01. Innehaven inkluderar makes/makas, omyndiga barns och privata bolags innehav.

);